رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی جديدترين مناقصه ها فهرست مناقصات ارديبهشت 1394
فهرست مناقصات ارديبهشت 1394
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 مناقصات سه شنبه 1 ارديبهشت 1394 643
2 مناقصات چهار شنبه 2 ارديبهشت 1394 845
3 مناقصات پنج شنبه 3 ارديبهشت 1394 760
4 مناقصات شنبه 5 ارديبهشت 1394 574
5 مناقصات يك شنبه 6 ارديبهشت 1394 613
6 مناقصات دو شنبه 7 ارديبهشت 1394 864
7 مناقصات سه شنبه 8 ارديبهشت 1394 724
8 مناقصات چهار شنبه 9 ارديبهشت 1394 801
9 مناقصات پنج شنبه 10 ارديبهشت 1394 656
10 مناقصات يك شنبه 13 ارديبهشت 1394 684
11 مناقصات دو شنبه 14 ارديبهشت 1394 741
12 مناقصات سه شنبه 15 ارديبهشت 1394 547
13 مناقصات چهار شنبه 16 ارديبهشت 1394 630
14 مناقصات پنج شنبه 17 ارديبهشت 1394 488
15 مناقصات شنبه 19 ارديبهشت 1394 550
16 مناقصات يك شنبه 20 ارديبهشت 1394 449
17 مناقصات دو شنبه 21 ارديبهشت 1394 544
18 مناقصات سه شنبه 22 ارديبهشت 1394 680
19 مناقصات چهار شنبه 23 ارديبهشت 1394 1115
20 مناقصات پنج شنبه 24 ارديبهشت 1394 542
21 مناقصات يك شنبه 27 ارديبهشت 1394 654
22 مناقصات دو شنبه 28 ارديبهشت 1394 620
23 مناقصات سه شنبه 29 ارديبهشت 1394 499
24 مناقصات چهار شنبه 30 ارديبهشت 1394 763
25 مناقصات پنج شنبه 31 ارديبهشت 1394 474
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

شركت تجارت ايرانيان (سروش شفيعي)
از سال 1383 مشترك رسانه شرق هستيم و ارسال مناقصات توسط شركت رسانه شرق مطلوب بوده و پيگيري و پاسخگويي توسط رسانه شرق بسيار خوب ميباشد.
تير 1389

جستجو در مناقصات