رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی جديدترين مناقصه ها فهرست مناقصات اسفند 1393
فهرست مناقصات اسفند 1393
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 مناقصات شنبه 2 اسفند 1393 705
2 مناقصات يك شنبه 3 اسفند 1393 712
3 مناقصات دو شنبه 4 اسفند 1393 618
4 مناقصات سه شنبه 5 اسفند 1393 570
5 مناقصات چهار شنبه 6 اسفند 1393 577
6 مناقصات پنج شنبه 7 اسفند 1393 500
7 مناقصات شنبه 9 اسفند 1393 546
8 مناقصات يك شنبه 10 اسفند 1393 595
9 مناقصات دو شنبه 11 اسفند 1393 615
10 مناقصات سه شنبه 12 اسفند 1393 715
11 مناقصات چهار شنبه 13 اسفند 1393 752
12 مناقصات پنج شنبه 14 اسفند 1393 562
13 مناقصات شنبه 16 اسفند 1393 648
14 مناقصات يك شنبه 17 اسفند 1393 432
15 مناقصات دو شنبه 18 اسفند 1393 496
16 مناقصات سه شنبه 19 اسفند 1393 562
17 مناقصات چهار شنبه 20 اسفند 1393 545
18 مناقصات پنج شنبه 21 اسفند 1393 479
19 مناقصات شنبه 23 اسفند 1393 584
20 مناقصات يك شنبه 24 اسفند 1393 457
21 مناقصات دو شنبه 25 اسفند 1393 387
22 مناقصات سه شنبه 26 اسفند 1393 486
23 مناقصات چهار شنبه 27 اسفند 1393 545
24 مناقصات پنج شنبه 28 اسفند 1393 382
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

مركز ماشينهاي اداري ايران - ماديران (سالومه محمودي كاشاني)
طي 6 سال همكاري مداوم با شركت رسانه شرق، از خدمات ارائه شده توسط اين شركت راضي هستيم. از نظر زمان ارسال و منظم بودن در ارسال مناقصات و تكميل بودن اطلاعات توانسته اند رضايت شركت ماديران را جلب نمايند.
خرداد 1389

جستجو در مناقصات