رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی جديدترين مناقصه ها فهرست مناقصات اسفند 1393
فهرست مناقصات اسفند 1393
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 مناقصات شنبه 2 اسفند 1393 687
2 مناقصات يك شنبه 3 اسفند 1393 694
3 مناقصات دو شنبه 4 اسفند 1393 602
4 مناقصات سه شنبه 5 اسفند 1393 559
5 مناقصات چهار شنبه 6 اسفند 1393 566
6 مناقصات پنج شنبه 7 اسفند 1393 489
7 مناقصات شنبه 9 اسفند 1393 533
8 مناقصات يك شنبه 10 اسفند 1393 584
9 مناقصات دو شنبه 11 اسفند 1393 604
10 مناقصات سه شنبه 12 اسفند 1393 700
11 مناقصات چهار شنبه 13 اسفند 1393 729
12 مناقصات پنج شنبه 14 اسفند 1393 550
13 مناقصات شنبه 16 اسفند 1393 626
14 مناقصات يك شنبه 17 اسفند 1393 421
15 مناقصات دو شنبه 18 اسفند 1393 487
16 مناقصات سه شنبه 19 اسفند 1393 543
17 مناقصات چهار شنبه 20 اسفند 1393 529
18 مناقصات پنج شنبه 21 اسفند 1393 463
19 مناقصات شنبه 23 اسفند 1393 576
20 مناقصات يك شنبه 24 اسفند 1393 440
21 مناقصات دو شنبه 25 اسفند 1393 382
22 مناقصات سه شنبه 26 اسفند 1393 475
23 مناقصات چهار شنبه 27 اسفند 1393 537
24 مناقصات پنج شنبه 28 اسفند 1393 374
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

مركز ماشينهاي اداري ايران - ماديران (سالومه محمودي كاشاني)
طي 6 سال همكاري مداوم با شركت رسانه شرق، از خدمات ارائه شده توسط اين شركت راضي هستيم. از نظر زمان ارسال و منظم بودن در ارسال مناقصات و تكميل بودن اطلاعات توانسته اند رضايت شركت ماديران را جلب نمايند.
خرداد 1389

جستجو در مناقصات