رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی جديدترين مناقصه ها فهرست مناقصات اسفند 1393
فهرست مناقصات اسفند 1393
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 مناقصات شنبه 2 اسفند 1393 783
2 مناقصات يك شنبه 3 اسفند 1393 799
3 مناقصات دو شنبه 4 اسفند 1393 704
4 مناقصات سه شنبه 5 اسفند 1393 650
5 مناقصات چهار شنبه 6 اسفند 1393 659
6 مناقصات پنج شنبه 7 اسفند 1393 587
7 مناقصات شنبه 9 اسفند 1393 597
8 مناقصات يك شنبه 10 اسفند 1393 679
9 مناقصات دو شنبه 11 اسفند 1393 704
10 مناقصات سه شنبه 12 اسفند 1393 806
11 مناقصات چهار شنبه 13 اسفند 1393 846
12 مناقصات پنج شنبه 14 اسفند 1393 635
13 مناقصات شنبه 16 اسفند 1393 746
14 مناقصات يك شنبه 17 اسفند 1393 488
15 مناقصات دو شنبه 18 اسفند 1393 557
16 مناقصات سه شنبه 19 اسفند 1393 666
17 مناقصات چهار شنبه 20 اسفند 1393 615
18 مناقصات پنج شنبه 21 اسفند 1393 558
19 مناقصات شنبه 23 اسفند 1393 665
20 مناقصات يك شنبه 24 اسفند 1393 528
21 مناقصات دو شنبه 25 اسفند 1393 433
22 مناقصات سه شنبه 26 اسفند 1393 541
23 مناقصات چهار شنبه 27 اسفند 1393 606
24 مناقصات پنج شنبه 28 اسفند 1393 449
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

مركز ماشينهاي اداري ايران - ماديران (سالومه محمودي كاشاني)
طي 6 سال همكاري مداوم با شركت رسانه شرق، از خدمات ارائه شده توسط اين شركت راضي هستيم. از نظر زمان ارسال و منظم بودن در ارسال مناقصات و تكميل بودن اطلاعات توانسته اند رضايت شركت ماديران را جلب نمايند.
خرداد 1389

جستجو در مناقصات