رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی جديدترين مناقصه ها فهرست مناقصات بهمن 1393
فهرست مناقصات بهمن 1393
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 مناقصات چهار شنبه 1 بهمن 1393 534
2 مناقصات پنج شنبه 2 بهمن 1393 499
3 مناقصات شنبه 4 بهمن 1393 760
4 مناقصات يك شنبه 5 بهمن 1393 483
5 مناقصات دو شنبه 6 بهمن 1393 758
6 مناقصات سه شنبه 7 بهمن 1393 584
7 مناقصات چهار شنبه 8 بهمن 1393 574
8 مناقصات پنج شنبه 9 بهمن 1393 673
9 مناقصات شنبه 11 بهمن 1393 589
10 مناقصات يك شنبه 12 بهمن 1393 571
11 مناقصات دو شنبه 13 بهمن 1393 519
12 مناقصات سه شنبه 14 بهمن 1393 599
13 مناقصات چهار شنبه 15 بهمن 1393 725
14 مناقصات پنج شنبه 16 بهمن 1393 615
15 مناقصات شنبه 18 بهمن 1393 608
16 مناقصات يك شنبه 19 بهمن 1393 562
17 مناقصات دو شنبه 20 بهمن 1393 503
18 مناقصات سه شنبه 21 بهمن 1393 647
19 مناقصات پنج شنبه 23 بهمن 1393 438
20 مناقصات شنبه 25 بهمن 1393 487
21 مناقصات يك شنبه 26 بهمن 1393 480
22 مناقصات دو شنبه 27 بهمن 1393 514
23 مناقصات سه شنبه 28 بهمن 1393 496
24 مناقصات چهار شنبه 29 بهمن 1393 633
25 مناقصات پنج شنبه 30 بهمن 1393 443
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

پارس پنگان (امير حسين حسامي)
از سال 1384 تا كنون كه مشترك رسانه شرق هستيم، دقت قابل قبول در رصد و يافتن مناقصات، سادگي در فرم ارسال اطلاعات و اطلاعات مفيد در خصوص تقويم نمايشگاه ها، استفاده از خدمات اين شركت را براي ما قابل قبول نموده است.
مرداد 1389

جستجو در مناقصات