رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی جديدترين مناقصه ها فهرست مناقصات بهمن 1393
فهرست مناقصات بهمن 1393
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 مناقصات چهار شنبه 1 بهمن 1393 569
2 مناقصات پنج شنبه 2 بهمن 1393 536
3 مناقصات شنبه 4 بهمن 1393 796
4 مناقصات يك شنبه 5 بهمن 1393 527
5 مناقصات دو شنبه 6 بهمن 1393 805
6 مناقصات سه شنبه 7 بهمن 1393 644
7 مناقصات چهار شنبه 8 بهمن 1393 608
8 مناقصات پنج شنبه 9 بهمن 1393 708
9 مناقصات شنبه 11 بهمن 1393 632
10 مناقصات يك شنبه 12 بهمن 1393 607
11 مناقصات دو شنبه 13 بهمن 1393 550
12 مناقصات سه شنبه 14 بهمن 1393 637
13 مناقصات چهار شنبه 15 بهمن 1393 794
14 مناقصات پنج شنبه 16 بهمن 1393 649
15 مناقصات شنبه 18 بهمن 1393 653
16 مناقصات يك شنبه 19 بهمن 1393 606
17 مناقصات دو شنبه 20 بهمن 1393 535
18 مناقصات سه شنبه 21 بهمن 1393 697
19 مناقصات پنج شنبه 23 بهمن 1393 480
20 مناقصات شنبه 25 بهمن 1393 534
21 مناقصات يك شنبه 26 بهمن 1393 519
22 مناقصات دو شنبه 27 بهمن 1393 541
23 مناقصات سه شنبه 28 بهمن 1393 521
24 مناقصات چهار شنبه 29 بهمن 1393 679
25 مناقصات پنج شنبه 30 بهمن 1393 478
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

مهندسين مشاور حفكن (مهدي اسماعيلي)
با توجه به سابقه همكاري 4 ساله با رسانه شرق، تا اين لحظه كمبودي احساس نشده است و پيشرفت اطلاع رساني و جزئيات ارسالي مناقصات، نشاندهنده نظم و سيستم به روز رسانه شرق ميباشد.
تير 1389

جستجو در مناقصات