رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی جديدترين مناقصه ها فهرست مناقصات دي 1393
فهرست مناقصات دي 1393
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 مناقصات دو شنبه 1 دي 1393 540
2 مناقصات چهار شنبه 3 دي 1393 607
3 مناقصات پنج شنبه 4 دي 1393 504
4 مناقصات شنبه 6 دي 1393 648
5 مناقصات يك شنبه 7 دي 1393 718
6 مناقصات دو شنبه 8 دي 1393 769
7 مناقصات سه شنبه 9 دي 1393 669
8 مناقصات چهار شنبه 10دي 1393 654
9 مناقصات شنبه 13 دي 1393 848
10 مناقصات پنج شنبه 11 دي 1393 455
11 مناقصات يك شنبه 14 دي 1393 560
12 مناقصات دو شنبه 15 دي 1393 602
13 مناقصات سه شنبه 16 دي 1393 721
14 مناقصات چهار شنبه 17 دي 1393 536
15 مناقصات پنج شنبه 18 دي 1393 553
16 مناقصات شنبه 20 دي 1393 710
17 مناقصات يك شنبه 21 دي 1393 527
18 مناقصات دو شنبه 22 دي 1393 534
19 مناقصات سه شنبه 23 دي 1393 643
20 مناقصات چهار شنبه 24 دي 1393 727
21 مناقصات پنج شنبه 25 دي 1393 584
22 مناقصات شنبه 27 دي 1393 917
23 مناقصات يك شنبه 28 دي 1393 623
24 مناقصات دو شنبه 29 دي 1393 611
25 مناقصات سه شنبه 30 دي 1393 609
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

شركت سيستمهاي خودكار پايا (محمد علي حداد زاده)
... از سال 1385 مشترك رسانه شرق هستيم. ارسال اطلاعات به صورت منظم، بدون وقفه و با دقت زياد از مهم ترين مزيت هاي رسانه شرق مي باشد. ...
ارديبهشت 1389

جستجو در مناقصات