رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی جديدترين مناقصه ها فهرست مناقصات دي 1393
فهرست مناقصات دي 1393
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 مناقصات دو شنبه 1 دي 1393 579
2 مناقصات چهار شنبه 3 دي 1393 633
3 مناقصات پنج شنبه 4 دي 1393 551
4 مناقصات شنبه 6 دي 1393 689
5 مناقصات يك شنبه 7 دي 1393 765
6 مناقصات دو شنبه 8 دي 1393 826
7 مناقصات سه شنبه 9 دي 1393 745
8 مناقصات چهار شنبه 10دي 1393 708
9 مناقصات شنبه 13 دي 1393 905
10 مناقصات پنج شنبه 11 دي 1393 487
11 مناقصات يك شنبه 14 دي 1393 605
12 مناقصات دو شنبه 15 دي 1393 648
13 مناقصات سه شنبه 16 دي 1393 786
14 مناقصات چهار شنبه 17 دي 1393 581
15 مناقصات پنج شنبه 18 دي 1393 598
16 مناقصات شنبه 20 دي 1393 793
17 مناقصات يك شنبه 21 دي 1393 563
18 مناقصات دو شنبه 22 دي 1393 573
19 مناقصات سه شنبه 23 دي 1393 683
20 مناقصات چهار شنبه 24 دي 1393 769
21 مناقصات پنج شنبه 25 دي 1393 616
22 مناقصات شنبه 27 دي 1393 967
23 مناقصات يك شنبه 28 دي 1393 660
24 مناقصات دو شنبه 29 دي 1393 652
25 مناقصات سه شنبه 30 دي 1393 651
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

مهندسين مشاور حفكن (مهدي اسماعيلي)
با توجه به سابقه همكاري 4 ساله با رسانه شرق، تا اين لحظه كمبودي احساس نشده است و پيشرفت اطلاع رساني و جزئيات ارسالي مناقصات، نشاندهنده نظم و سيستم به روز رسانه شرق ميباشد.
تير 1389

جستجو در مناقصات