رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی جديدترين مناقصه ها فهرست مناقصات دي 1393
فهرست مناقصات دي 1393
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 مناقصات دو شنبه 1 دي 1393 532
2 مناقصات چهار شنبه 3 دي 1393 600
3 مناقصات پنج شنبه 4 دي 1393 492
4 مناقصات شنبه 6 دي 1393 637
5 مناقصات يك شنبه 7 دي 1393 701
6 مناقصات دو شنبه 8 دي 1393 749
7 مناقصات سه شنبه 9 دي 1393 643
8 مناقصات چهار شنبه 10دي 1393 630
9 مناقصات شنبه 13 دي 1393 835
10 مناقصات پنج شنبه 11 دي 1393 444
11 مناقصات يك شنبه 14 دي 1393 545
12 مناقصات دو شنبه 15 دي 1393 583
13 مناقصات سه شنبه 16 دي 1393 691
14 مناقصات چهار شنبه 17 دي 1393 519
15 مناقصات پنج شنبه 18 دي 1393 539
16 مناقصات شنبه 20 دي 1393 678
17 مناقصات يك شنبه 21 دي 1393 511
18 مناقصات دو شنبه 22 دي 1393 522
19 مناقصات سه شنبه 23 دي 1393 618
20 مناقصات چهار شنبه 24 دي 1393 714
21 مناقصات پنج شنبه 25 دي 1393 570
22 مناقصات شنبه 27 دي 1393 899
23 مناقصات يك شنبه 28 دي 1393 605
24 مناقصات دو شنبه 29 دي 1393 598
25 مناقصات سه شنبه 30 دي 1393 597
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

شركت سيستمهاي خودكار پايا (محمد علي حداد زاده)
... از سال 1385 مشترك رسانه شرق هستيم. ارسال اطلاعات به صورت منظم، بدون وقفه و با دقت زياد از مهم ترين مزيت هاي رسانه شرق مي باشد. ...
ارديبهشت 1389

جستجو در مناقصات