رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی جديدترين مناقصه ها فهرست مناقصات شهريور 1393
فهرست مناقصات شهريور 1393
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 مناقصات شنبه 1 شهريور 1393 689
2 مناقصات يك شنبه 2 شهريور 1393 665
3 مناقصات دو شنبه 3 شهريور 1393 627
4 مناقصات سه شنبه 4 شهريور 1393 793
5 مناقصات چهار شنبه 5 شهريور 1393 646
6 مناقصات پنج شنبه 6 شهريور 1393 730
7 مناقصات شنبه 8 شهريور 1393 730
8 مناقصات يك شنبه 9 شهريور 1393 601
9 مناقصات دو شنبه 10 شهريور 1393 806
10 مناقصات سه شنبه 11 شهريور 1393 610
11 مناقصات چهار شنبه 12 شهريور 1393 746
12 مناقصات پنج شنبه 13 شهريور 1393 667
13 مناقصات شنبه 15 شهريور 1393 712
14 مناقصات يك شنبه 16 شهريور 1393 738
15 مناقصات دو شنبه 17 شهريور 1393 652
16 مناقصات سه شنبه 18 شهريور 1393 692
17 مناقصات چهار شنبه 19 شهريور 1393 790
18 مناقصات پنج شنبه 20 شهريور 1393 648
19 مناقصات شنبه 22 شهريور 1393 570
20 مناقصات يك شنبه 23 شهريور 1393 655
21 مناقصات دو شنبه 24 شهريور 1393 665
22 مناقصات سه شنبه 25 شهريور 1393 715
23 مناقصات چهار شنبه 26 شهريور 1393 811
24 مناقصات پنج شنبه 27 شهريور 1393 744
25 مناقصات شنبه 29 شهريور 1393 786
26 مناقصات يك شنبه 30 شهريور 1393 690
27 مناقصات دو شنبه 31 شهريور 1393 786
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

مركز ماشينهاي اداري ايران - ماديران (سالومه محمودي كاشاني)
طي 6 سال همكاري مداوم با شركت رسانه شرق، از خدمات ارائه شده توسط اين شركت راضي هستيم. از نظر زمان ارسال و منظم بودن در ارسال مناقصات و تكميل بودن اطلاعات توانسته اند رضايت شركت ماديران را جلب نمايند.
خرداد 1389

جستجو در مناقصات