رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی جديدترين مناقصه ها فهرست مناقصات شهريور 1393
فهرست مناقصات شهريور 1393
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 مناقصات شنبه 1 شهريور 1393 609
2 مناقصات يك شنبه 2 شهريور 1393 591
3 مناقصات دو شنبه 3 شهريور 1393 546
4 مناقصات سه شنبه 4 شهريور 1393 703
5 مناقصات چهار شنبه 5 شهريور 1393 553
6 مناقصات پنج شنبه 6 شهريور 1393 653
7 مناقصات شنبه 8 شهريور 1393 657
8 مناقصات يك شنبه 9 شهريور 1393 537
9 مناقصات دو شنبه 10 شهريور 1393 732
10 مناقصات سه شنبه 11 شهريور 1393 539
11 مناقصات چهار شنبه 12 شهريور 1393 686
12 مناقصات پنج شنبه 13 شهريور 1393 606
13 مناقصات شنبه 15 شهريور 1393 641
14 مناقصات يك شنبه 16 شهريور 1393 679
15 مناقصات دو شنبه 17 شهريور 1393 596
16 مناقصات سه شنبه 18 شهريور 1393 641
17 مناقصات چهار شنبه 19 شهريور 1393 706
18 مناقصات پنج شنبه 20 شهريور 1393 607
19 مناقصات شنبه 22 شهريور 1393 523
20 مناقصات يك شنبه 23 شهريور 1393 599
21 مناقصات دو شنبه 24 شهريور 1393 592
22 مناقصات سه شنبه 25 شهريور 1393 641
23 مناقصات چهار شنبه 26 شهريور 1393 726
24 مناقصات پنج شنبه 27 شهريور 1393 662
25 مناقصات شنبه 29 شهريور 1393 695
26 مناقصات يك شنبه 30 شهريور 1393 610
27 مناقصات دو شنبه 31 شهريور 1393 724
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

شركت تجارت ايرانيان (سروش شفيعي)
از سال 1383 مشترك رسانه شرق هستيم و ارسال مناقصات توسط شركت رسانه شرق مطلوب بوده و پيگيري و پاسخگويي توسط رسانه شرق بسيار خوب ميباشد.
تير 1389

جستجو در مناقصات