رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی جديدترين مناقصه ها فهرست مناقصات مرداد 1393
فهرست مناقصات مرداد 1393
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 مناقصات چهار شنبه 1 مرداد 1393 750
2 مناقصات پنج شنبه 2 مرداد 1393 711
3 مناقصات شنبه 4 مرداد 1393 672
4 مناقصات يك شنبه 5 مرداد 1393 1011
5 مناقصات دو شنبه 6 مرداد 1393 646
6 مناقصات شنبه 11 مرداد 1393 699
7 مناقصات يك شنبه 12 مرداد 1393 643
8 مناقصات دو شنبه 13 مرداد 1393 844
9 مناقصات سه شنبه 14 مرداد 1393 920
10 مناقصات چهار شنبه 15 مرداد 1393 801
11 مناقصات پنج شنبه 16 مرداد 1393 715
12 مناقصات شنبه 18 مرداد 1393 559
13 مناقصات يك شنبه 19 مرداد 1393 695
14 مناقصات دو شنبه 20 مرداد 1393 647
15 مناقصات سه شنبه 21 مرداد 1393 645
16 مناقصات چهار شنبه 22 مرداد 1393 588
17 مناقصات پنج شنبه 23 مرداد 1393 600
18 مناقصات شنبه 25 مرداد 1393 916
19 مناقصات يك شنبه 26 مرداد 1393 705
20 مناقصات دو شنبه 27 مرداد 1393 789
21 مناقصات سه شنبه 28 مرداد 1393 835
22 مناقصات چهار شنبه 29 مرداد 1393 712
23 مناقصات پنج شنبه 30 مرداد 1393 558
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

كارا تلفن (محمد جواد نيك بين - مدير بازرگاني)
با توجه به نياز شركت به كسب آخرين اطلاعات در خصوص مناقصه هاي موجود، امكان بررسي كليه روزنامه ها و سايت ها در هر روز فقط با داشتن امكانات وسيع و صرف هزينه ميسر بود كه اين مهم در سال 1383 از طريق اشتراك مركز اطلاع رساني تخصصي رسانه شرق عملي گرديد.
آذر 1389

جستجو در مناقصات