رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی جديدترين مناقصه ها فهرست مناقصات مرداد 1393
فهرست مناقصات مرداد 1393
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 مناقصات چهار شنبه 1 مرداد 1393 683
2 مناقصات پنج شنبه 2 مرداد 1393 645
3 مناقصات شنبه 4 مرداد 1393 596
4 مناقصات يك شنبه 5 مرداد 1393 928
5 مناقصات دو شنبه 6 مرداد 1393 567
6 مناقصات شنبه 11 مرداد 1393 631
7 مناقصات يك شنبه 12 مرداد 1393 579
8 مناقصات دو شنبه 13 مرداد 1393 761
9 مناقصات سه شنبه 14 مرداد 1393 834
10 مناقصات چهار شنبه 15 مرداد 1393 715
11 مناقصات پنج شنبه 16 مرداد 1393 654
12 مناقصات شنبه 18 مرداد 1393 499
13 مناقصات يك شنبه 19 مرداد 1393 623
14 مناقصات دو شنبه 20 مرداد 1393 589
15 مناقصات سه شنبه 21 مرداد 1393 596
16 مناقصات چهار شنبه 22 مرداد 1393 523
17 مناقصات پنج شنبه 23 مرداد 1393 562
18 مناقصات شنبه 25 مرداد 1393 819
19 مناقصات يك شنبه 26 مرداد 1393 644
20 مناقصات دو شنبه 27 مرداد 1393 696
21 مناقصات سه شنبه 28 مرداد 1393 777
22 مناقصات چهار شنبه 29 مرداد 1393 656
23 مناقصات پنج شنبه 30 مرداد 1393 500
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

مركز ماشينهاي اداري ايران - ماديران (سالومه محمودي كاشاني)
طي 6 سال همكاري مداوم با شركت رسانه شرق، از خدمات ارائه شده توسط اين شركت راضي هستيم. از نظر زمان ارسال و منظم بودن در ارسال مناقصات و تكميل بودن اطلاعات توانسته اند رضايت شركت ماديران را جلب نمايند.
خرداد 1389

جستجو در مناقصات