رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی جديدترين مناقصه ها فهرست مناقصات مرداد 1393
فهرست مناقصات مرداد 1393
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 مناقصات چهار شنبه 1 مرداد 1393 732
2 مناقصات پنج شنبه 2 مرداد 1393 689
3 مناقصات شنبه 4 مرداد 1393 644
4 مناقصات يك شنبه 5 مرداد 1393 991
5 مناقصات دو شنبه 6 مرداد 1393 625
6 مناقصات شنبه 11 مرداد 1393 676
7 مناقصات يك شنبه 12 مرداد 1393 624
8 مناقصات دو شنبه 13 مرداد 1393 818
9 مناقصات سه شنبه 14 مرداد 1393 897
10 مناقصات چهار شنبه 15 مرداد 1393 778
11 مناقصات پنج شنبه 16 مرداد 1393 695
12 مناقصات شنبه 18 مرداد 1393 541
13 مناقصات يك شنبه 19 مرداد 1393 672
14 مناقصات دو شنبه 20 مرداد 1393 627
15 مناقصات سه شنبه 21 مرداد 1393 631
16 مناقصات چهار شنبه 22 مرداد 1393 566
17 مناقصات پنج شنبه 23 مرداد 1393 586
18 مناقصات شنبه 25 مرداد 1393 891
19 مناقصات يك شنبه 26 مرداد 1393 687
20 مناقصات دو شنبه 27 مرداد 1393 764
21 مناقصات سه شنبه 28 مرداد 1393 816
22 مناقصات چهار شنبه 29 مرداد 1393 699
23 مناقصات پنج شنبه 30 مرداد 1393 544
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

شركت تجارت ايرانيان (سروش شفيعي)
از سال 1383 مشترك رسانه شرق هستيم و ارسال مناقصات توسط شركت رسانه شرق مطلوب بوده و پيگيري و پاسخگويي توسط رسانه شرق بسيار خوب ميباشد.
تير 1389

جستجو در مناقصات