رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی جديدترين مناقصه ها فهرست مناقصات مرداد 1393
فهرست مناقصات مرداد 1393
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 مناقصات چهار شنبه 1 مرداد 1393 711
2 مناقصات پنج شنبه 2 مرداد 1393 672
3 مناقصات شنبه 4 مرداد 1393 628
4 مناقصات يك شنبه 5 مرداد 1393 971
5 مناقصات دو شنبه 6 مرداد 1393 601
6 مناقصات شنبه 11 مرداد 1393 664
7 مناقصات يك شنبه 12 مرداد 1393 613
8 مناقصات دو شنبه 13 مرداد 1393 799
9 مناقصات سه شنبه 14 مرداد 1393 882
10 مناقصات چهار شنبه 15 مرداد 1393 761
11 مناقصات پنج شنبه 16 مرداد 1393 685
12 مناقصات شنبه 18 مرداد 1393 529
13 مناقصات يك شنبه 19 مرداد 1393 654
14 مناقصات دو شنبه 20 مرداد 1393 615
15 مناقصات سه شنبه 21 مرداد 1393 620
16 مناقصات چهار شنبه 22 مرداد 1393 551
17 مناقصات پنج شنبه 23 مرداد 1393 574
18 مناقصات شنبه 25 مرداد 1393 871
19 مناقصات يك شنبه 26 مرداد 1393 671
20 مناقصات دو شنبه 27 مرداد 1393 739
21 مناقصات سه شنبه 28 مرداد 1393 803
22 مناقصات چهار شنبه 29 مرداد 1393 683
23 مناقصات پنج شنبه 30 مرداد 1393 529
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

پارس پنگان (امير حسين حسامي)
از سال 1384 تا كنون كه مشترك رسانه شرق هستيم، دقت قابل قبول در رصد و يافتن مناقصات، سادگي در فرم ارسال اطلاعات و اطلاعات مفيد در خصوص تقويم نمايشگاه ها، استفاده از خدمات اين شركت را براي ما قابل قبول نموده است.
مرداد 1389

جستجو در مناقصات