رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی جديدترين مناقصه ها فهرست مناقصات تير 1393
فهرست مناقصات تير 1393
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 مناقصات يك شنبه 1 تير 1393 671
2 مناقصات دو شنبه 2 تير 1393 908
3 مناقصات سه شنبه 3 تير 1393 789
4 مناقصات چهار شنبه 4 تير 1393 869
5 مناقصات پنج شنبه 5 تير 1393 855
6 مناقصات شنبه 7 تير 1393 946
7 مناقصات يك شنبه 8 تير 1393 727
8 مناقصات دو شنبه 9 تير 1393 848
9 مناقصات سه شنبه 10 تير 1393 2571
10 مناقصات چهار شنبه 11 تير 1393 688
11 مناقصات پنج شنبه 12 تير 1393 577
12 مناقصات شنبه 14 تير 1393 698
13 مناقصات يك شنبه 15 تير 1393 800
14 مناقصات دو شنبه 16 تير 1393 734
15 مناقصات سه شنبه 17 تير 1393 728
16 مناقصات چهار شنبه 18 تير 1393 991
17 مناقصات پنج شنبه 19 تير 1393 567
18 مناقصات شنبه 21 تير 1393 714
19 مناقصات يك شنبه 22 تير 1393 923
20 مناقصات دو شنبه 23 تير 1393 713
21 مناقصات سه شنبه 24 تير 1393 723
22 مناقصات چهار شنبه 25 تير 1393 761
23 مناقصات پنج شنبه 26 تير 1393 706
24 مناقصات يك شنبه 29 تير 1393 728
25 مناقصات دو شنبه 30 تير 1393 688
26 مناقصات سه شنبه 31 تير 1393 798
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

شركت تجارت ايرانيان (سروش شفيعي)
از سال 1383 مشترك رسانه شرق هستيم و ارسال مناقصات توسط شركت رسانه شرق مطلوب بوده و پيگيري و پاسخگويي توسط رسانه شرق بسيار خوب ميباشد.
تير 1389

جستجو در مناقصات