رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی جديدترين مناقصه ها فهرست مناقصات تير 1393
فهرست مناقصات تير 1393
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 مناقصات يك شنبه 1 تير 1393 627
2 مناقصات دو شنبه 2 تير 1393 842
3 مناقصات سه شنبه 3 تير 1393 717
4 مناقصات چهار شنبه 4 تير 1393 809
5 مناقصات پنج شنبه 5 تير 1393 751
6 مناقصات شنبه 7 تير 1393 864
7 مناقصات يك شنبه 8 تير 1393 685
8 مناقصات دو شنبه 9 تير 1393 772
9 مناقصات سه شنبه 10 تير 1393 2525
10 مناقصات چهار شنبه 11 تير 1393 639
11 مناقصات پنج شنبه 12 تير 1393 522
12 مناقصات شنبه 14 تير 1393 650
13 مناقصات يك شنبه 15 تير 1393 751
14 مناقصات دو شنبه 16 تير 1393 690
15 مناقصات سه شنبه 17 تير 1393 670
16 مناقصات چهار شنبه 18 تير 1393 935
17 مناقصات پنج شنبه 19 تير 1393 534
18 مناقصات شنبه 21 تير 1393 668
19 مناقصات يك شنبه 22 تير 1393 877
20 مناقصات دو شنبه 23 تير 1393 667
21 مناقصات سه شنبه 24 تير 1393 680
22 مناقصات چهار شنبه 25 تير 1393 731
23 مناقصات پنج شنبه 26 تير 1393 663
24 مناقصات يك شنبه 29 تير 1393 681
25 مناقصات دو شنبه 30 تير 1393 639
26 مناقصات سه شنبه 31 تير 1393 754
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

مهندسين مشاور حفكن (مهدي اسماعيلي)
با توجه به سابقه همكاري 4 ساله با رسانه شرق، تا اين لحظه كمبودي احساس نشده است و پيشرفت اطلاع رساني و جزئيات ارسالي مناقصات، نشاندهنده نظم و سيستم به روز رسانه شرق ميباشد.
تير 1389

جستجو در مناقصات