رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی جديدترين مناقصه ها فهرست مناقصات تير 1393
فهرست مناقصات تير 1393
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 مناقصات يك شنبه 1 تير 1393 655
2 مناقصات دو شنبه 2 تير 1393 883
3 مناقصات سه شنبه 3 تير 1393 764
4 مناقصات چهار شنبه 4 تير 1393 853
5 مناقصات پنج شنبه 5 تير 1393 825
6 مناقصات شنبه 7 تير 1393 916
7 مناقصات يك شنبه 8 تير 1393 711
8 مناقصات دو شنبه 9 تير 1393 821
9 مناقصات سه شنبه 10 تير 1393 2552
10 مناقصات چهار شنبه 11 تير 1393 673
11 مناقصات پنج شنبه 12 تير 1393 557
12 مناقصات شنبه 14 تير 1393 681
13 مناقصات يك شنبه 15 تير 1393 783
14 مناقصات دو شنبه 16 تير 1393 715
15 مناقصات سه شنبه 17 تير 1393 710
16 مناقصات چهار شنبه 18 تير 1393 971
17 مناقصات پنج شنبه 19 تير 1393 552
18 مناقصات شنبه 21 تير 1393 694
19 مناقصات يك شنبه 22 تير 1393 909
20 مناقصات دو شنبه 23 تير 1393 701
21 مناقصات سه شنبه 24 تير 1393 705
22 مناقصات چهار شنبه 25 تير 1393 743
23 مناقصات پنج شنبه 26 تير 1393 689
24 مناقصات يك شنبه 29 تير 1393 715
25 مناقصات دو شنبه 30 تير 1393 669
26 مناقصات سه شنبه 31 تير 1393 778
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

مركز ماشينهاي اداري ايران - ماديران (سالومه محمودي كاشاني)
طي 6 سال همكاري مداوم با شركت رسانه شرق، از خدمات ارائه شده توسط اين شركت راضي هستيم. از نظر زمان ارسال و منظم بودن در ارسال مناقصات و تكميل بودن اطلاعات توانسته اند رضايت شركت ماديران را جلب نمايند.
خرداد 1389

جستجو در مناقصات