رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی جديدترين مناقصه ها فهرست مناقصات خرداد 1393
فهرست مناقصات خرداد 1393
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 مناقصات پنج شنبه 1 خرداد 1393 629
2 مناقصات شنبه 3 خرداد 1393 830
3 مناقصات يك شنبه 4 خرداد 1393 777
4 مناقصات دو شنبه 5 خرداد 1393 673
5 مناقصات چهار شنبه 7 خرداد 1393 705
6 مناقصات پنج شنبه 8 خرداد 1393 617
7 مناقصات شنبه 10 خرداد 1393 830
8 مناقصات يك شنبه 11 خرداد 1393 682
9 مناقصات دو شنبه 12 خرداد 1393 845
10 مناقصات سه شنبه 13 خرداد 1393 831
11 مناقصات شنبه 17 خرداد 1393 514
12 مناقصات يك شنبه 18 خراد 1393 710
13 مناقصات دو شنبه 19خرداد 1393 742
14 مناقصات سه شنبه 20 خرداد 1393 683
15 مناقصات چهار شنبه 21 خرداد 1393 780
16 مناقصات پنج شنبه 22 خرداد 1393 602
17 مناقصات شنبه 24 خرداد 1393 598
18 مناقصات يك شنبه 25 خرداد 1393 598
19 مناقصات دو شنبه 26 خرداد 1393 738
20 مناقصات سه شنبه 27 خرداد 1393 736
21 مناقصات چهار شنبه 28 خرداد 1393 675
22 مناقصات پنج شنبه 29 خرداد 1393 620
23 مناقصات شنبه 31 خرداد 1393 678
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

شركت سيستمهاي خودكار پايا (محمد علي حداد زاده)
... از سال 1385 مشترك رسانه شرق هستيم. ارسال اطلاعات به صورت منظم، بدون وقفه و با دقت زياد از مهم ترين مزيت هاي رسانه شرق مي باشد. ...
ارديبهشت 1389

جستجو در مناقصات