رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی جديدترين مناقصه ها فهرست مناقصات خرداد 1393
فهرست مناقصات خرداد 1393
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 مناقصات پنج شنبه 1 خرداد 1393 635
2 مناقصات شنبه 3 خرداد 1393 847
3 مناقصات يك شنبه 4 خرداد 1393 792
4 مناقصات دو شنبه 5 خرداد 1393 689
5 مناقصات چهار شنبه 7 خرداد 1393 715
6 مناقصات پنج شنبه 8 خرداد 1393 624
7 مناقصات شنبه 10 خرداد 1393 840
8 مناقصات يك شنبه 11 خرداد 1393 693
9 مناقصات دو شنبه 12 خرداد 1393 856
10 مناقصات سه شنبه 13 خرداد 1393 845
11 مناقصات شنبه 17 خرداد 1393 521
12 مناقصات يك شنبه 18 خراد 1393 721
13 مناقصات دو شنبه 19خرداد 1393 751
14 مناقصات سه شنبه 20 خرداد 1393 693
15 مناقصات چهار شنبه 21 خرداد 1393 793
16 مناقصات پنج شنبه 22 خرداد 1393 607
17 مناقصات شنبه 24 خرداد 1393 604
18 مناقصات يك شنبه 25 خرداد 1393 605
19 مناقصات دو شنبه 26 خرداد 1393 751
20 مناقصات سه شنبه 27 خرداد 1393 748
21 مناقصات چهار شنبه 28 خرداد 1393 694
22 مناقصات پنج شنبه 29 خرداد 1393 633
23 مناقصات شنبه 31 خرداد 1393 687
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

مركز ماشينهاي اداري ايران - ماديران (سالومه محمودي كاشاني)
طي 6 سال همكاري مداوم با شركت رسانه شرق، از خدمات ارائه شده توسط اين شركت راضي هستيم. از نظر زمان ارسال و منظم بودن در ارسال مناقصات و تكميل بودن اطلاعات توانسته اند رضايت شركت ماديران را جلب نمايند.
خرداد 1389

جستجو در مناقصات