رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی جديدترين مناقصه ها فهرست مناقصات ارديبهشت 1393
فهرست مناقصات ارديبهشت 1393
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 مناقصات دو شنبه 1 ارديبهشت 1393 897
2 مناقصات سه شنبه 2 ارديبهشت 1393 939
3 مناقصات چهار شنبه 3 ارديبهشت 1393 1384
4 مناقصات پنج شنبه 4 ارديبهشت 1393 870
5 مناقصات شنبه 6 ارديبهشت 1393 865
6 مناقصات يك شنبه 7 ارديبهشت 1393 991
7 مناقصات دو شنبه 8 ارديبهشت 1393 910
8 مناقصات سه شنبه 9 ارديبهشت 1393 1130
9 مناقصات چهار شنبه 10 ارديبهشت 1393 994
10 مناقصات پنج شنبه 11 ارديبهشت 1393 819
11 مناقصات شنبه 13 ارديبهشت 1393 952
12 مناقصات يك شنبه 14 ارديبهشت 1393 814
13 مناقصات دو شنبه 15 ارديبهشت 1393 1018
14 مناقصات سه شنبه 16 ارديبهشت 1393 976
15 مناقصات چهار شنبه 17 ارديبهشت 1393 1166
16 مناقصات پنج شنبه 18 ارديبهشت 1393 693
17 مناقصات شنبه 20 ارديبهشت 1393 855
18 مناقصات يك شنبه 21 ارديبهشت 1393 715
19 مناقصات دو شنبه 22 ارديبهشت 1393 630
20 مناقصات چهار شنبه 24 ارديبهشت 1393 869
21 مناقصات پنج شنبه 25 ارديبهشت 1393 651
22 مناقصات شنبه 27 ارديبهشت 1393 673
23 مناقصات يك شنبه 28 ارديبهشت 1393 747
24 مناقصات دو شنبه 29 ارديبهشت 1393 834
25 مناقصات سه شنبه 30 ارديبهشت 1393 708
26 مناقصات چهار شنبه 31 ارديبهشت 1393 949
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

شركت تجارت ايرانيان (سروش شفيعي)
از سال 1383 مشترك رسانه شرق هستيم و ارسال مناقصات توسط شركت رسانه شرق مطلوب بوده و پيگيري و پاسخگويي توسط رسانه شرق بسيار خوب ميباشد.
تير 1389

جستجو در مناقصات