رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی جديدترين مناقصه ها فهرست مناقصات ارديبهشت 1393
فهرست مناقصات ارديبهشت 1393
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 مناقصات دو شنبه 1 ارديبهشت 1393 843
2 مناقصات سه شنبه 2 ارديبهشت 1393 886
3 مناقصات چهار شنبه 3 ارديبهشت 1393 1303
4 مناقصات پنج شنبه 4 ارديبهشت 1393 806
5 مناقصات شنبه 6 ارديبهشت 1393 812
6 مناقصات يك شنبه 7 ارديبهشت 1393 933
7 مناقصات دو شنبه 8 ارديبهشت 1393 844
8 مناقصات سه شنبه 9 ارديبهشت 1393 1060
9 مناقصات چهار شنبه 10 ارديبهشت 1393 926
10 مناقصات پنج شنبه 11 ارديبهشت 1393 752
11 مناقصات شنبه 13 ارديبهشت 1393 900
12 مناقصات يك شنبه 14 ارديبهشت 1393 750
13 مناقصات دو شنبه 15 ارديبهشت 1393 960
14 مناقصات سه شنبه 16 ارديبهشت 1393 913
15 مناقصات چهار شنبه 17 ارديبهشت 1393 1115
16 مناقصات پنج شنبه 18 ارديبهشت 1393 647
17 مناقصات شنبه 20 ارديبهشت 1393 809
18 مناقصات يك شنبه 21 ارديبهشت 1393 672
19 مناقصات دو شنبه 22 ارديبهشت 1393 591
20 مناقصات چهار شنبه 24 ارديبهشت 1393 821
21 مناقصات پنج شنبه 25 ارديبهشت 1393 601
22 مناقصات شنبه 27 ارديبهشت 1393 629
23 مناقصات يك شنبه 28 ارديبهشت 1393 694
24 مناقصات دو شنبه 29 ارديبهشت 1393 783
25 مناقصات سه شنبه 30 ارديبهشت 1393 667
26 مناقصات چهار شنبه 31 ارديبهشت 1393 891
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

پارس پنگان (امير حسين حسامي)
از سال 1384 تا كنون كه مشترك رسانه شرق هستيم، دقت قابل قبول در رصد و يافتن مناقصات، سادگي در فرم ارسال اطلاعات و اطلاعات مفيد در خصوص تقويم نمايشگاه ها، استفاده از خدمات اين شركت را براي ما قابل قبول نموده است.
مرداد 1389

جستجو در مناقصات