رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی جديدترين مناقصه ها فهرست مناقصات اسفند 1392
فهرست مناقصات اسفند 1392
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 مناقصات پنج شنبه 1 اسفند 1392 737
2 مناقصات شنبه 3 اسفند 1392 961
3 مناقصات يك شنبه 4 اسفند 1392 827
4 مناقصات دو شنبه 5 اسفند 1392 1077
5 مناقصات سه شنبه 6 اسفند 1392 815
6 مناقصات چهارشنبه 7 اسفند 1392 827
7 مناقصات پنج شنبه 8 اسفند 1392 728
8 مناقصات شنبه 10 اسفند 1392 771
9 مناقصات يك شنبه 11 اسفند 1392 680
10 مناقصات دو شنبه 12 اسفند 1392 661
11 مناقصات سه شنبه 13 اسفند 1392 770
12 مناقصات چهارشنبه 14 اسفند 1392 874
13 مناقصات پنج شنبه 15 اسفند 1392 780
14 مناقصات شنبه 17 اسفند 1392 724
15 مناقصات يك شنبه 18 اسفند 1392 842
16 مناقصات دو شنبه 19 اسفند 1392 892
17 مناقصات سه شنبه 20 اسفند 1392 681
18 مناقصات چهارشنبه 21 اسفند 1392 722
19 مناقصات پنج شنبه 22 اسفند 1392 686
20 مناقصات شنبه 24 اسفند 1392 813
21 مناقصات يك شنبه 25 اسفند 1392 661
22 مناقصات دو شنبه 26 اسفند 1392 734
23 مناقصات سه شنبه 27 اسفند 1392 866
24 مناقصات چهارشنبه 28 اسفند 1392 994
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

كارا تلفن (محمد جواد نيك بين - مدير بازرگاني)
با توجه به نياز شركت به كسب آخرين اطلاعات در خصوص مناقصه هاي موجود، امكان بررسي كليه روزنامه ها و سايت ها در هر روز فقط با داشتن امكانات وسيع و صرف هزينه ميسر بود كه اين مهم در سال 1383 از طريق اشتراك مركز اطلاع رساني تخصصي رسانه شرق عملي گرديد.
آذر 1389

جستجو در مناقصات