رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی جديدترين مناقصه ها فهرست مناقصات اسفند 1392
فهرست مناقصات اسفند 1392
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 مناقصات پنج شنبه 1 اسفند 1392 699
2 مناقصات شنبه 3 اسفند 1392 877
3 مناقصات يك شنبه 4 اسفند 1392 785
4 مناقصات دو شنبه 5 اسفند 1392 1014
5 مناقصات سه شنبه 6 اسفند 1392 776
6 مناقصات چهارشنبه 7 اسفند 1392 784
7 مناقصات پنج شنبه 8 اسفند 1392 676
8 مناقصات شنبه 10 اسفند 1392 718
9 مناقصات يك شنبه 11 اسفند 1392 638
10 مناقصات دو شنبه 12 اسفند 1392 626
11 مناقصات سه شنبه 13 اسفند 1392 722
12 مناقصات چهارشنبه 14 اسفند 1392 821
13 مناقصات پنج شنبه 15 اسفند 1392 723
14 مناقصات شنبه 17 اسفند 1392 697
15 مناقصات يك شنبه 18 اسفند 1392 804
16 مناقصات دو شنبه 19 اسفند 1392 837
17 مناقصات سه شنبه 20 اسفند 1392 628
18 مناقصات چهارشنبه 21 اسفند 1392 674
19 مناقصات پنج شنبه 22 اسفند 1392 641
20 مناقصات شنبه 24 اسفند 1392 772
21 مناقصات يك شنبه 25 اسفند 1392 626
22 مناقصات دو شنبه 26 اسفند 1392 699
23 مناقصات سه شنبه 27 اسفند 1392 822
24 مناقصات چهارشنبه 28 اسفند 1392 946
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

شركت تجارت ايرانيان (سروش شفيعي)
از سال 1383 مشترك رسانه شرق هستيم و ارسال مناقصات توسط شركت رسانه شرق مطلوب بوده و پيگيري و پاسخگويي توسط رسانه شرق بسيار خوب ميباشد.
تير 1389

جستجو در مناقصات