رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی جديدترين مناقصه ها فهرست مناقصات اسفند 1392
فهرست مناقصات اسفند 1392
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 مناقصات پنج شنبه 1 اسفند 1392 757
2 مناقصات شنبه 3 اسفند 1392 981
3 مناقصات يك شنبه 4 اسفند 1392 844
4 مناقصات دو شنبه 5 اسفند 1392 1099
5 مناقصات سه شنبه 6 اسفند 1392 840
6 مناقصات چهارشنبه 7 اسفند 1392 853
7 مناقصات پنج شنبه 8 اسفند 1392 752
8 مناقصات شنبه 10 اسفند 1392 791
9 مناقصات يك شنبه 11 اسفند 1392 701
10 مناقصات دو شنبه 12 اسفند 1392 682
11 مناقصات سه شنبه 13 اسفند 1392 784
12 مناقصات چهارشنبه 14 اسفند 1392 887
13 مناقصات پنج شنبه 15 اسفند 1392 801
14 مناقصات شنبه 17 اسفند 1392 734
15 مناقصات يك شنبه 18 اسفند 1392 862
16 مناقصات دو شنبه 19 اسفند 1392 914
17 مناقصات سه شنبه 20 اسفند 1392 699
18 مناقصات چهارشنبه 21 اسفند 1392 741
19 مناقصات پنج شنبه 22 اسفند 1392 703
20 مناقصات شنبه 24 اسفند 1392 831
21 مناقصات يك شنبه 25 اسفند 1392 674
22 مناقصات دو شنبه 26 اسفند 1392 754
23 مناقصات سه شنبه 27 اسفند 1392 887
24 مناقصات چهارشنبه 28 اسفند 1392 1013
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

شركت تجارت ايرانيان (سروش شفيعي)
از سال 1383 مشترك رسانه شرق هستيم و ارسال مناقصات توسط شركت رسانه شرق مطلوب بوده و پيگيري و پاسخگويي توسط رسانه شرق بسيار خوب ميباشد.
تير 1389

جستجو در مناقصات