رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی جديدترين مناقصه ها فهرست مناقصات بهمن 1392
فهرست مناقصات بهمن 1392
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 مناقصات سه شنبه 1 بهمن 1392 1545
2 مناقصات چهارشنبه 2 بهمن 1392 1136
3 مناقصات پنج شنبه 3 بهمن 1392 1047
4 مناقصات شنبه 5 بهمن 1392 730
5 مناقصات يك شنبه 6 بهمن 1392 718
6 مناقصات دو شنبه 7 بهمن 1392 736
7 مناقصات سه شنبه 8 بهمن 1392 734
8 مناقصات چهارشنبه 9 بهمن 1392 918
9 مناقصات پنج شنبه 10 بهمن 1392 736
10 مناقصات شنبه 12 بهمن 1392 892
11 مناقصات يك شنبه 13 بهمن 1392 760
12 مناقصات دو شنبه 14 بهمن 1392 917
13 مناقصات سه شنبه 15 بهمن 1392 617
14 مناقصات چهارشنبه 16 بهمن 1392 712
15 مناقصات پنج شنبه 17 بهمن 1392 676
16 مناقصات شنبه 19 بهمن 1392 912
17 مناقصات يك شنبه 20 بهمن 1392 854
18 مناقصات دو شنبه 21 بهمن 1392 765
19 مناقصات چهارشنبه 23 بهمن 1392 765
20 مناقصات پنج شنبه 24 بهمن 1392 631
21 مناقصات شنبه 26 بهمن 1392 765
22 مناقصات يك شنبه 27 بهمن 1392 637
23 مناقصات دو شنبه 28 بهمن 1392 672
24 مناقصات سه شنبه 29 بهمن 1392 910
25 مناقصات چهارشنبه 30 بهمن 1392 788
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

مركز ماشينهاي اداري ايران - ماديران (سالومه محمودي كاشاني)
طي 6 سال همكاري مداوم با شركت رسانه شرق، از خدمات ارائه شده توسط اين شركت راضي هستيم. از نظر زمان ارسال و منظم بودن در ارسال مناقصات و تكميل بودن اطلاعات توانسته اند رضايت شركت ماديران را جلب نمايند.
خرداد 1389

جستجو در مناقصات