رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی جديدترين مناقصه ها فهرست مناقصات آذر 1392
فهرست مناقصات آذر 1392
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 مناقصات شنبه 2 آذر 1392 686
2 مناقصات يك شنبه 3 آذر 1392 725
3 مناقصات دوشنبه 4 آذر 1392 565
4 مناقصات سه شنبه 5 آذر 1392 733
5 مناقصات چهارشنبه 6 آذر 1392 780
6 مناقصات پنج شنبه 7 آذر 1392 696
7 مناقصات شنبه 9 آذر 1392 701
8 مناقصات يك شنبه 10 آذر 1392 779
9 مناقصات دو شنبه 11 آذر 1392 684
10 مناقصات سه شنبه 12 آذر 1392 754
11 مناقصات چهار شنبه 13 آذر 1392 793
12 مناقصات پنج شنبه 14 آذر 1392 643
13 مناقصات شنبه 16 آذر 1392 755
14 مناقصات يك شنبه 17 آذر 1392 674
15 مناقصات دو شنبه 18 آذر 1392 765
16 مناقصات سه شنبه 19 آذر 1392 691
17 مناقصات چهار شنبه 20 آذر1392 799
18 مناقصات پنج شنبه 21 آذر 1392 833
19 مناقصات شنبه 23 آذر 1392 818
20 مناقصات يك شنبه 24 آذر 1392 796
21 مناقصات دو شنبه 25 آذر 1392 826
22 مناقصات سه شنبه 26 آذر 1392 894
23 مناقصات چهارشنبه 27 آذر 1392 780
24 مناقصات پنج شنبه 28 آذر 1392 849
25 مناقصات شنبه 30 آذر 1392 661
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

مركز ماشينهاي اداري ايران - ماديران (سالومه محمودي كاشاني)
طي 6 سال همكاري مداوم با شركت رسانه شرق، از خدمات ارائه شده توسط اين شركت راضي هستيم. از نظر زمان ارسال و منظم بودن در ارسال مناقصات و تكميل بودن اطلاعات توانسته اند رضايت شركت ماديران را جلب نمايند.
خرداد 1389

جستجو در مناقصات