رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی جديدترين مناقصه ها فهرست مناقصات آذر 1392
فهرست مناقصات آذر 1392
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 مناقصات شنبه 2 آذر 1392 655
2 مناقصات يك شنبه 3 آذر 1392 685
3 مناقصات دوشنبه 4 آذر 1392 539
4 مناقصات سه شنبه 5 آذر 1392 708
5 مناقصات چهارشنبه 6 آذر 1392 744
6 مناقصات پنج شنبه 7 آذر 1392 664
7 مناقصات شنبه 9 آذر 1392 664
8 مناقصات يك شنبه 10 آذر 1392 747
9 مناقصات دو شنبه 11 آذر 1392 646
10 مناقصات سه شنبه 12 آذر 1392 724
11 مناقصات چهار شنبه 13 آذر 1392 754
12 مناقصات پنج شنبه 14 آذر 1392 614
13 مناقصات شنبه 16 آذر 1392 718
14 مناقصات يك شنبه 17 آذر 1392 650
15 مناقصات دو شنبه 18 آذر 1392 733
16 مناقصات سه شنبه 19 آذر 1392 665
17 مناقصات چهار شنبه 20 آذر1392 770
18 مناقصات پنج شنبه 21 آذر 1392 807
19 مناقصات شنبه 23 آذر 1392 795
20 مناقصات يك شنبه 24 آذر 1392 768
21 مناقصات دو شنبه 25 آذر 1392 797
22 مناقصات سه شنبه 26 آذر 1392 868
23 مناقصات چهارشنبه 27 آذر 1392 750
24 مناقصات پنج شنبه 28 آذر 1392 813
25 مناقصات شنبه 30 آذر 1392 636
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

مركز ماشينهاي اداري ايران - ماديران (سالومه محمودي كاشاني)
طي 6 سال همكاري مداوم با شركت رسانه شرق، از خدمات ارائه شده توسط اين شركت راضي هستيم. از نظر زمان ارسال و منظم بودن در ارسال مناقصات و تكميل بودن اطلاعات توانسته اند رضايت شركت ماديران را جلب نمايند.
خرداد 1389

جستجو در مناقصات