رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی جديدترين مناقصه ها فهرست مناقصات آذر 1392
فهرست مناقصات آذر 1392
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 مناقصات شنبه 2 آذر 1392 641
2 مناقصات يك شنبه 3 آذر 1392 662
3 مناقصات دوشنبه 4 آذر 1392 532
4 مناقصات سه شنبه 5 آذر 1392 694
5 مناقصات چهارشنبه 6 آذر 1392 726
6 مناقصات پنج شنبه 7 آذر 1392 654
7 مناقصات شنبه 9 آذر 1392 647
8 مناقصات يك شنبه 10 آذر 1392 726
9 مناقصات دو شنبه 11 آذر 1392 632
10 مناقصات سه شنبه 12 آذر 1392 712
11 مناقصات چهار شنبه 13 آذر 1392 743
12 مناقصات پنج شنبه 14 آذر 1392 601
13 مناقصات شنبه 16 آذر 1392 702
14 مناقصات يك شنبه 17 آذر 1392 638
15 مناقصات دو شنبه 18 آذر 1392 717
16 مناقصات سه شنبه 19 آذر 1392 649
17 مناقصات چهار شنبه 20 آذر1392 750
18 مناقصات پنج شنبه 21 آذر 1392 794
19 مناقصات شنبه 23 آذر 1392 786
20 مناقصات يك شنبه 24 آذر 1392 753
21 مناقصات دو شنبه 25 آذر 1392 777
22 مناقصات سه شنبه 26 آذر 1392 857
23 مناقصات چهارشنبه 27 آذر 1392 736
24 مناقصات پنج شنبه 28 آذر 1392 801
25 مناقصات شنبه 30 آذر 1392 628
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

مركز ماشينهاي اداري ايران - ماديران (سالومه محمودي كاشاني)
طي 6 سال همكاري مداوم با شركت رسانه شرق، از خدمات ارائه شده توسط اين شركت راضي هستيم. از نظر زمان ارسال و منظم بودن در ارسال مناقصات و تكميل بودن اطلاعات توانسته اند رضايت شركت ماديران را جلب نمايند.
خرداد 1389

جستجو در مناقصات