رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی جديدترين مناقصه ها فهرست مناقصات آبان 1392
فهرست مناقصات آبان 1392
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 مناقصات پنج شنبه 30 آبان 1392 785
2 مناقصات چهار شنبه 29 آبان 1392 664
3 مناقصات سه شنبه 28 آبان 1392 856
4 مناقصات دوشنبه 27 آبان 1392 806
5 مناقصات يك شنبه 26 آبان 1392 847
6 مناقصات شنبه 25 آبان 1392 850
7 مناقصات سه شنبه 21 آبان 1392 807
8 مناقصات دو شنبه 20 آبان 1392 888
9 مناقصات يك شنبه 19 آبان 1392 783
10 مناقصات شنبه 18 آبان 1392 742
11 مناقصات پنج شنبه 16 آبان 1392 760
12 مناقصات چهارشنبه 15 آبان 1392 654
13 مناقصات سه شنبه 14 آبان 1392 651
14 مناقصات دو شنبه 13 ابان 1392 611
15 مناقصات يك شنبه 12 آبان 1392 700
16 مناقصات شنبه 11 آبان 1392 724
17 مناقصات پنج شنبه9 آبان 1392 621
18 مناقصات چهار شنبه 8 آبان 1392 568
19 مناقصات سه شنبه 7 آبان 1392 600
20 مناقصات دو شنبه 6 آبان 1392 616
21 مناقصات يك شنبه 5 آبان 1392 583
22 مناقصات شنبه 4 آبان1392 574
23 مناقصات چهارشنبه 1 آبان 1392 596
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

شركت تجارت ايرانيان (سروش شفيعي)
از سال 1383 مشترك رسانه شرق هستيم و ارسال مناقصات توسط شركت رسانه شرق مطلوب بوده و پيگيري و پاسخگويي توسط رسانه شرق بسيار خوب ميباشد.
تير 1389

جستجو در مناقصات