رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی جديدترين مناقصه ها فهرست مناقصات آبان 1392
فهرست مناقصات آبان 1392
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 مناقصات پنج شنبه 30 آبان 1392 823
2 مناقصات چهار شنبه 29 آبان 1392 725
3 مناقصات سه شنبه 28 آبان 1392 919
4 مناقصات دوشنبه 27 آبان 1392 866
5 مناقصات يك شنبه 26 آبان 1392 901
6 مناقصات شنبه 25 آبان 1392 911
7 مناقصات سه شنبه 21 آبان 1392 875
8 مناقصات دو شنبه 20 آبان 1392 935
9 مناقصات يك شنبه 19 آبان 1392 836
10 مناقصات شنبه 18 آبان 1392 796
11 مناقصات پنج شنبه 16 آبان 1392 818
12 مناقصات چهارشنبه 15 آبان 1392 704
13 مناقصات سه شنبه 14 آبان 1392 702
14 مناقصات دو شنبه 13 ابان 1392 648
15 مناقصات يك شنبه 12 آبان 1392 758
16 مناقصات شنبه 11 آبان 1392 792
17 مناقصات پنج شنبه9 آبان 1392 668
18 مناقصات چهار شنبه 8 آبان 1392 623
19 مناقصات سه شنبه 7 آبان 1392 648
20 مناقصات دو شنبه 6 آبان 1392 665
21 مناقصات يك شنبه 5 آبان 1392 627
22 مناقصات شنبه 4 آبان1392 629
23 مناقصات چهارشنبه 1 آبان 1392 637
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

پارس پنگان (امير حسين حسامي)
از سال 1384 تا كنون كه مشترك رسانه شرق هستيم، دقت قابل قبول در رصد و يافتن مناقصات، سادگي در فرم ارسال اطلاعات و اطلاعات مفيد در خصوص تقويم نمايشگاه ها، استفاده از خدمات اين شركت را براي ما قابل قبول نموده است.
مرداد 1389

جستجو در مناقصات