رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی جديدترين مناقصه ها فهرست مناقصات آبان 1392
فهرست مناقصات آبان 1392
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 مناقصات پنج شنبه 30 آبان 1392 798
2 مناقصات چهار شنبه 29 آبان 1392 689
3 مناقصات سه شنبه 28 آبان 1392 877
4 مناقصات دوشنبه 27 آبان 1392 832
5 مناقصات يك شنبه 26 آبان 1392 866
6 مناقصات شنبه 25 آبان 1392 875
7 مناقصات سه شنبه 21 آبان 1392 830
8 مناقصات دو شنبه 20 آبان 1392 904
9 مناقصات يك شنبه 19 آبان 1392 807
10 مناقصات شنبه 18 آبان 1392 765
11 مناقصات پنج شنبه 16 آبان 1392 782
12 مناقصات چهارشنبه 15 آبان 1392 674
13 مناقصات سه شنبه 14 آبان 1392 674
14 مناقصات دو شنبه 13 ابان 1392 622
15 مناقصات يك شنبه 12 آبان 1392 726
16 مناقصات شنبه 11 آبان 1392 745
17 مناقصات پنج شنبه9 آبان 1392 639
18 مناقصات چهار شنبه 8 آبان 1392 590
19 مناقصات سه شنبه 7 آبان 1392 620
20 مناقصات دو شنبه 6 آبان 1392 636
21 مناقصات يك شنبه 5 آبان 1392 598
22 مناقصات شنبه 4 آبان1392 592
23 مناقصات چهارشنبه 1 آبان 1392 608
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

پارس پنگان (امير حسين حسامي)
از سال 1384 تا كنون كه مشترك رسانه شرق هستيم، دقت قابل قبول در رصد و يافتن مناقصات، سادگي در فرم ارسال اطلاعات و اطلاعات مفيد در خصوص تقويم نمايشگاه ها، استفاده از خدمات اين شركت را براي ما قابل قبول نموده است.
مرداد 1389

جستجو در مناقصات