رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی جديدترين مناقصه ها فهرست مناقصات مهر 1392
فهرست مناقصات مهر 1392
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 مناقصات سه شنبه 30 مهر 1392 710
2 مناقصات دو شنبه 29 مهر 1392 1206
3 مناقصات يك شنبه 28 مهر 1392 847
4 مناقصات شنبه 27 مهر 1392 923
5 مناقصات سه شنبه 23 مهر 1392 1059
6 مناقصات دو شنبه 22 مهر 1392 885
7 مناقصات يك شنبه 21 مهر 1392 1056
8 مناقصات شنبه 20 مهر 1392 1024
9 مناقصات پنج شنبه 18 مهر 1392 883
10 مناقصات چهار شنبه 17 مهر 1392 1113
11 مناقصات سه شنبه 16 مهر 1392 818
12 مناقصات دو شنبه 15 مهر 1392 847
13 مناقصات يك شنبه 14 مهر 1392 837
14 مناقصات شنبه 13 مهر 1392 967
15 مناقصات پنج شنبه 11 مهر 1392 832
16 مناقصات چهار شنبه 10 مهر 1392 1016
17 مناقصات سه شنبه 9 مهر 1392 2321
18 مناقصات دو شنبه 8 مهر 1392 783
19 مناقصات يك شنبه 7 مهر 1392 904
20 مناقصات شنبه 6 مهر 1392 1063
21 مناقصات پنج شنبه 4 مهر 1392 883
22 مناقصات چهار شنبه 3 مهر 1392 1021
23 مناقصات سه شنبه 2 مهر 1392 865
24 مناقصات دو شنبه 1 مهر 1392 915
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

پارس پنگان (امير حسين حسامي)
از سال 1384 تا كنون كه مشترك رسانه شرق هستيم، دقت قابل قبول در رصد و يافتن مناقصات، سادگي در فرم ارسال اطلاعات و اطلاعات مفيد در خصوص تقويم نمايشگاه ها، استفاده از خدمات اين شركت را براي ما قابل قبول نموده است.
مرداد 1389

جستجو در مناقصات