رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی جديدترين مناقصه ها فهرست مناقصات مهر 1392
فهرست مناقصات مهر 1392
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 مناقصات سه شنبه 30 مهر 1392 687
2 مناقصات دو شنبه 29 مهر 1392 1183
3 مناقصات يك شنبه 28 مهر 1392 819
4 مناقصات شنبه 27 مهر 1392 907
5 مناقصات سه شنبه 23 مهر 1392 1035
6 مناقصات دو شنبه 22 مهر 1392 864
7 مناقصات يك شنبه 21 مهر 1392 1037
8 مناقصات شنبه 20 مهر 1392 1001
9 مناقصات پنج شنبه 18 مهر 1392 862
10 مناقصات چهار شنبه 17 مهر 1392 1083
11 مناقصات سه شنبه 16 مهر 1392 796
12 مناقصات دو شنبه 15 مهر 1392 818
13 مناقصات يك شنبه 14 مهر 1392 821
14 مناقصات شنبه 13 مهر 1392 950
15 مناقصات پنج شنبه 11 مهر 1392 815
16 مناقصات چهار شنبه 10 مهر 1392 996
17 مناقصات سه شنبه 9 مهر 1392 2305
18 مناقصات دو شنبه 8 مهر 1392 760
19 مناقصات يك شنبه 7 مهر 1392 884
20 مناقصات شنبه 6 مهر 1392 1046
21 مناقصات پنج شنبه 4 مهر 1392 865
22 مناقصات چهار شنبه 3 مهر 1392 997
23 مناقصات سه شنبه 2 مهر 1392 845
24 مناقصات دو شنبه 1 مهر 1392 891
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

مهندسين مشاور حفكن (مهدي اسماعيلي)
با توجه به سابقه همكاري 4 ساله با رسانه شرق، تا اين لحظه كمبودي احساس نشده است و پيشرفت اطلاع رساني و جزئيات ارسالي مناقصات، نشاندهنده نظم و سيستم به روز رسانه شرق ميباشد.
تير 1389

جستجو در مناقصات