رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی جديدترين مناقصه ها فهرست مناقصات شهريور 1392
فهرست مناقصات شهريور 1392
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 مناقصات يك شنبه 31 شهريور 1392 936
2 مناقصات شنبه 30 شهريور 1392 939
3 مناقصات پنج شنبه 28 شهريور 1392 888
4 مناقصات چهار شنبه 27 شهريور 1392 1075
5 مناقصات سه شنبه 26 شهريور 1392 941
6 مناقصات دو شنبه 25 شهريور 1392 986
7 مناقصات يك شنبه 24 شهريور 1392 965
8 مناقصات شنبه 23 شهريور 1392 890
9 مناقصات پنج شنبه 21 شهريور 1392 958
10 مناقصات چهار شنبه 20 شهريور 1392 982
11 مناقصات سه شنبه 19 شهريور 1392 785
12 مناقصات دو شنبه 18 شهريور 1392 828
13 مناقصات يك شنبه 17 شهريور 1392 827
14 مناقصات شنبه 16 شهريور 1392 947
15 مناقصات پنج شنبه 14 شهريور 1392 917
16 مناقصات چهار شنبه 13 شهريور 1392 1127
17 مناقصات سه شنبه 12 شهريور 1392 1122
18 مناقصات يك شنبه 10 شهريور 1392 1003
19 مناقصات شنبه 9 شهريور 1392 1043
20 مناقصات پنج شنبه 7 شهريور 1392 839
21 مناقصات چهار شنبه 6 شهريور 1392 1060
22 مناقصات سه شنبه 5 شهريور 1392 987
23 مناقصات دو شنبه 4 شهريور 1392 908
24 مناقصات يك شنبه 3 شهريور 1392 915
25 مناقصات شنبه 2 شهريور 1392 908
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

مركز ماشينهاي اداري ايران - ماديران (سالومه محمودي كاشاني)
طي 6 سال همكاري مداوم با شركت رسانه شرق، از خدمات ارائه شده توسط اين شركت راضي هستيم. از نظر زمان ارسال و منظم بودن در ارسال مناقصات و تكميل بودن اطلاعات توانسته اند رضايت شركت ماديران را جلب نمايند.
خرداد 1389

جستجو در مناقصات