رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی جديدترين مناقصه ها فهرست مناقصات شهريور 1392
فهرست مناقصات شهريور 1392
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 مناقصات يك شنبه 31 شهريور 1392 994
2 مناقصات شنبه 30 شهريور 1392 1034
3 مناقصات پنج شنبه 28 شهريور 1392 1003
4 مناقصات چهار شنبه 27 شهريور 1392 1134
5 مناقصات سه شنبه 26 شهريور 1392 1001
6 مناقصات دو شنبه 25 شهريور 1392 1060
7 مناقصات يك شنبه 24 شهريور 1392 1040
8 مناقصات شنبه 23 شهريور 1392 965
9 مناقصات پنج شنبه 21 شهريور 1392 1024
10 مناقصات چهار شنبه 20 شهريور 1392 1052
11 مناقصات سه شنبه 19 شهريور 1392 842
12 مناقصات دو شنبه 18 شهريور 1392 897
13 مناقصات يك شنبه 17 شهريور 1392 908
14 مناقصات شنبه 16 شهريور 1392 1018
15 مناقصات پنج شنبه 14 شهريور 1392 987
16 مناقصات چهار شنبه 13 شهريور 1392 1192
17 مناقصات سه شنبه 12 شهريور 1392 1188
18 مناقصات يك شنبه 10 شهريور 1392 1065
19 مناقصات شنبه 9 شهريور 1392 1106
20 مناقصات پنج شنبه 7 شهريور 1392 914
21 مناقصات چهار شنبه 6 شهريور 1392 1162
22 مناقصات سه شنبه 5 شهريور 1392 1054
23 مناقصات دو شنبه 4 شهريور 1392 974
24 مناقصات يك شنبه 3 شهريور 1392 992
25 مناقصات شنبه 2 شهريور 1392 943
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

كارا تلفن (محمد جواد نيك بين - مدير بازرگاني)
با توجه به نياز شركت به كسب آخرين اطلاعات در خصوص مناقصه هاي موجود، امكان بررسي كليه روزنامه ها و سايت ها در هر روز فقط با داشتن امكانات وسيع و صرف هزينه ميسر بود كه اين مهم در سال 1383 از طريق اشتراك مركز اطلاع رساني تخصصي رسانه شرق عملي گرديد.
آذر 1389

جستجو در مناقصات