رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی جديدترين مناقصه ها فهرست مناقصات شهريور 1392
فهرست مناقصات شهريور 1392
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 مناقصات يك شنبه 31 شهريور 1392 945
2 مناقصات شنبه 30 شهريور 1392 960
3 مناقصات پنج شنبه 28 شهريور 1392 898
4 مناقصات چهار شنبه 27 شهريور 1392 1084
5 مناقصات سه شنبه 26 شهريور 1392 956
6 مناقصات دو شنبه 25 شهريور 1392 999
7 مناقصات يك شنبه 24 شهريور 1392 979
8 مناقصات شنبه 23 شهريور 1392 904
9 مناقصات پنج شنبه 21 شهريور 1392 965
10 مناقصات چهار شنبه 20 شهريور 1392 1000
11 مناقصات سه شنبه 19 شهريور 1392 795
12 مناقصات دو شنبه 18 شهريور 1392 842
13 مناقصات يك شنبه 17 شهريور 1392 842
14 مناقصات شنبه 16 شهريور 1392 961
15 مناقصات پنج شنبه 14 شهريور 1392 932
16 مناقصات چهار شنبه 13 شهريور 1392 1143
17 مناقصات سه شنبه 12 شهريور 1392 1139
18 مناقصات يك شنبه 10 شهريور 1392 1018
19 مناقصات شنبه 9 شهريور 1392 1053
20 مناقصات پنج شنبه 7 شهريور 1392 856
21 مناقصات چهار شنبه 6 شهريور 1392 1083
22 مناقصات سه شنبه 5 شهريور 1392 1006
23 مناقصات دو شنبه 4 شهريور 1392 922
24 مناقصات يك شنبه 3 شهريور 1392 930
25 مناقصات شنبه 2 شهريور 1392 910
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

مركز ماشينهاي اداري ايران - ماديران (سالومه محمودي كاشاني)
طي 6 سال همكاري مداوم با شركت رسانه شرق، از خدمات ارائه شده توسط اين شركت راضي هستيم. از نظر زمان ارسال و منظم بودن در ارسال مناقصات و تكميل بودن اطلاعات توانسته اند رضايت شركت ماديران را جلب نمايند.
خرداد 1389

جستجو در مناقصات