رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی جديدترين مناقصه ها فهرست مناقصات شهريور 1392
فهرست مناقصات شهريور 1392
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 مناقصات يك شنبه 31 شهريور 1392 979
2 مناقصات شنبه 30 شهريور 1392 1010
3 مناقصات پنج شنبه 28 شهريور 1392 981
4 مناقصات چهار شنبه 27 شهريور 1392 1113
5 مناقصات سه شنبه 26 شهريور 1392 984
6 مناقصات دو شنبه 25 شهريور 1392 1040
7 مناقصات يك شنبه 24 شهريور 1392 1020
8 مناقصات شنبه 23 شهريور 1392 943
9 مناقصات پنج شنبه 21 شهريور 1392 999
10 مناقصات چهار شنبه 20 شهريور 1392 1035
11 مناقصات سه شنبه 19 شهريور 1392 820
12 مناقصات دو شنبه 18 شهريور 1392 879
13 مناقصات يك شنبه 17 شهريور 1392 887
14 مناقصات شنبه 16 شهريور 1392 1001
15 مناقصات پنج شنبه 14 شهريور 1392 965
16 مناقصات چهار شنبه 13 شهريور 1392 1173
17 مناقصات سه شنبه 12 شهريور 1392 1170
18 مناقصات يك شنبه 10 شهريور 1392 1044
19 مناقصات شنبه 9 شهريور 1392 1087
20 مناقصات پنج شنبه 7 شهريور 1392 892
21 مناقصات چهار شنبه 6 شهريور 1392 1134
22 مناقصات سه شنبه 5 شهريور 1392 1033
23 مناقصات دو شنبه 4 شهريور 1392 956
24 مناقصات يك شنبه 3 شهريور 1392 973
25 مناقصات شنبه 2 شهريور 1392 929
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

مركز ماشينهاي اداري ايران - ماديران (سالومه محمودي كاشاني)
طي 6 سال همكاري مداوم با شركت رسانه شرق، از خدمات ارائه شده توسط اين شركت راضي هستيم. از نظر زمان ارسال و منظم بودن در ارسال مناقصات و تكميل بودن اطلاعات توانسته اند رضايت شركت ماديران را جلب نمايند.
خرداد 1389

جستجو در مناقصات