رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی جديدترين مناقصه ها فهرست مناقصات مرداد 1392
فهرست مناقصات مرداد 1392
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 مناقصات پنج شنبه 31 مرداد 1392 837
2 مناقصات چهار شنبه 30 مرداد 1392 1035
3 مناقصات سه شنبه 29 مرداد 1392 828
4 مناقصات دو شنبه 28 مرداد 1392 892
5 مناقصات يك شنبه 27 مرداد 1392 771
6 مناقصات شنبه 26 مرداد 1392 893
7 مناقصات پنج شنبه 24 مرداد 1392 910
8 مناقصات چهار شنبه 23 مرداد 1392 948
9 مناقصات سه شنبه 22 مرداد 1392 934
10 مناقصات دو شنبه 21 مرداد 1392 897
11 مناقصات يك شنبه 20 مرداد 1392 812
12 مناقصات پنج شنبه 17 مرداد 1392 636
13 مناقصات چهار شنبه 16 مرداد 1392 982
14 مناقصات سه شنبه 15 مرداد 1392 976
15 مناقصات دو شنبه 14 مرداد 1392 1006
16 مناقصات يك شنبه 13 مرداد 1392 779
17 مناقصات شنبه 12 مرداد 1392 847
18 مناقصات پنج شنبه 10 مرداد 1392 920
19 مناقصات چهار شنبه 9 مرداد 1392 867
20 مناقصات دو شنبه 7 مرداد 1392 791
21 مناقصات يك شنبه 6 مرداد 1392 709
22 مناقصات شنبه 5 مرداد 1392 1132
23 مناقصات پنج شنبه 3 مرداد 1392 911
24 مناقصات چهار شنبه 2 مرداد 1392 832
25 مناقصات سه شنبه 1 مرداد 1392 945
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

مركز ماشينهاي اداري ايران - ماديران (سالومه محمودي كاشاني)
طي 6 سال همكاري مداوم با شركت رسانه شرق، از خدمات ارائه شده توسط اين شركت راضي هستيم. از نظر زمان ارسال و منظم بودن در ارسال مناقصات و تكميل بودن اطلاعات توانسته اند رضايت شركت ماديران را جلب نمايند.
خرداد 1389

جستجو در مناقصات