رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی جديدترين مناقصه ها فهرست مناقصات مرداد 1392
فهرست مناقصات مرداد 1392
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 مناقصات پنج شنبه 31 مرداد 1392 888
2 مناقصات چهار شنبه 30 مرداد 1392 1092
3 مناقصات سه شنبه 29 مرداد 1392 871
4 مناقصات دو شنبه 28 مرداد 1392 946
5 مناقصات يك شنبه 27 مرداد 1392 827
6 مناقصات شنبه 26 مرداد 1392 943
7 مناقصات پنج شنبه 24 مرداد 1392 977
8 مناقصات چهار شنبه 23 مرداد 1392 1012
9 مناقصات سه شنبه 22 مرداد 1392 980
10 مناقصات دو شنبه 21 مرداد 1392 944
11 مناقصات يك شنبه 20 مرداد 1392 855
12 مناقصات پنج شنبه 17 مرداد 1392 669
13 مناقصات چهار شنبه 16 مرداد 1392 1031
14 مناقصات سه شنبه 15 مرداد 1392 1028
15 مناقصات دو شنبه 14 مرداد 1392 1051
16 مناقصات يك شنبه 13 مرداد 1392 824
17 مناقصات شنبه 12 مرداد 1392 902
18 مناقصات پنج شنبه 10 مرداد 1392 967
19 مناقصات چهار شنبه 9 مرداد 1392 912
20 مناقصات دو شنبه 7 مرداد 1392 835
21 مناقصات يك شنبه 6 مرداد 1392 750
22 مناقصات شنبه 5 مرداد 1392 1185
23 مناقصات پنج شنبه 3 مرداد 1392 964
24 مناقصات چهار شنبه 2 مرداد 1392 902
25 مناقصات سه شنبه 1 مرداد 1392 987
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

كارا تلفن (محمد جواد نيك بين - مدير بازرگاني)
با توجه به نياز شركت به كسب آخرين اطلاعات در خصوص مناقصه هاي موجود، امكان بررسي كليه روزنامه ها و سايت ها در هر روز فقط با داشتن امكانات وسيع و صرف هزينه ميسر بود كه اين مهم در سال 1383 از طريق اشتراك مركز اطلاع رساني تخصصي رسانه شرق عملي گرديد.
آذر 1389

جستجو در مناقصات