رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی جديدترين مناقصه ها فهرست مناقصات مرداد 1392
فهرست مناقصات مرداد 1392
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 مناقصات پنج شنبه 31 مرداد 1392 871
2 مناقصات چهار شنبه 30 مرداد 1392 1070
3 مناقصات سه شنبه 29 مرداد 1392 853
4 مناقصات دو شنبه 28 مرداد 1392 925
5 مناقصات يك شنبه 27 مرداد 1392 809
6 مناقصات شنبه 26 مرداد 1392 924
7 مناقصات پنج شنبه 24 مرداد 1392 956
8 مناقصات چهار شنبه 23 مرداد 1392 992
9 مناقصات سه شنبه 22 مرداد 1392 957
10 مناقصات دو شنبه 21 مرداد 1392 922
11 مناقصات يك شنبه 20 مرداد 1392 840
12 مناقصات پنج شنبه 17 مرداد 1392 655
13 مناقصات چهار شنبه 16 مرداد 1392 1012
14 مناقصات سه شنبه 15 مرداد 1392 1008
15 مناقصات دو شنبه 14 مرداد 1392 1038
16 مناقصات يك شنبه 13 مرداد 1392 804
17 مناقصات شنبه 12 مرداد 1392 880
18 مناقصات پنج شنبه 10 مرداد 1392 952
19 مناقصات چهار شنبه 9 مرداد 1392 896
20 مناقصات دو شنبه 7 مرداد 1392 813
21 مناقصات يك شنبه 6 مرداد 1392 733
22 مناقصات شنبه 5 مرداد 1392 1165
23 مناقصات پنج شنبه 3 مرداد 1392 946
24 مناقصات چهار شنبه 2 مرداد 1392 877
25 مناقصات سه شنبه 1 مرداد 1392 968
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

شركت تجارت ايرانيان (سروش شفيعي)
از سال 1383 مشترك رسانه شرق هستيم و ارسال مناقصات توسط شركت رسانه شرق مطلوب بوده و پيگيري و پاسخگويي توسط رسانه شرق بسيار خوب ميباشد.
تير 1389

جستجو در مناقصات