رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی جديدترين مناقصه ها فهرست مناقصات تير 1392
فهرست مناقصات تير 1392
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 مناقصات دو شنبه 31 تير 1392 1043
2 مناقصات يك شنبه 30 تير 1392 976
3 مناقصات شنبه 29 تير 1392 859
4 مناقصات پنج شنبه 27 تير 1392 822
5 مناقصات چهار شنبه 26 تير 1392 895
6 مناقصات سه شنبه 25 تير 1392 1183
7 مناقصات دو شنبه 24 تير 1392 1002
8 مناقصات يك شنبه 23 تير 1392 917
9 مناقصات شنبه 22 تير 1392 867
10 مناقصات پنج شنبه 20 تير 1392 892
11 مناقصات چهار شنبه 19 تير 1392 1169
12 مناقصات سه شنبه 18 تير 1392 1353
13 مناقصات دو شنبه 17 تير 1392 1005
14 مناقصات يك شنبه 16 تير 1392 838
15 مناقصات شنبه 15 تير 1392 785
16 مناقصات پنج شنبه 13 تير 1392 989
17 مناقصات چهار شنبه 12 تير 1392 896
18 مناقصات سه شنبه 11 تير 1392 1019
19 مناقصات دو شنبه 10 تير 1392 979
20 مناقصات يك شنبه 9 تير 1392 863
21 مناقصات شنبه 8 تير 1392 923
22 مناقصات پنج شنبه 6 تير 1392 1303
23 مناقصات چهار شنبه 5 تير 1392 982
24 مناقصات سه شنبه 4 تير 1392 931
25 مناقصات يك شنبه 2 تير 1392 740
26 مناقصات شنبه 1 تير 1392 773
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

پارس پنگان (امير حسين حسامي)
از سال 1384 تا كنون كه مشترك رسانه شرق هستيم، دقت قابل قبول در رصد و يافتن مناقصات، سادگي در فرم ارسال اطلاعات و اطلاعات مفيد در خصوص تقويم نمايشگاه ها، استفاده از خدمات اين شركت را براي ما قابل قبول نموده است.
مرداد 1389

جستجو در مناقصات