رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی جديدترين مناقصه ها فهرست مناقصات ارديبهشت 1392
فهرست مناقصات ارديبهشت 1392
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 مناقصات سه شنبه 31 ارديبهشت 1392 897
2 مناقصات دو شنبه 30 ارديبهشت 1392 979
3 مناقصات يك شنبه 29 ارديبهشت 1392 915
4 مناقصات شنبه 28 ارديبهشت 1392 970
5 مناقصات پنج شنبه 26 ارديبهشت 1392 1078
6 مناقصات چهار شنبه 25 ارديبهشت 1392 1324
7 مناقصات سه شنبه 24 ارديبهشت 1392 940
8 مناقصات دو شنبه 23 ارديبهشت 1392 860
9 مناقصات يك شنبه 22 ارديبهشت 1392 1034
10 مناقصات شنبه 21 ادريبهشت 1392 1074
11 مناقصات پنج شنبه 19 ارديبهشت 1392 843
12 مناقصات چهار شنبه 18 ارديبهشت 1392 911
13 مناقصات سه شنبه 17 ارديبهشت 1392 841
14 مناقصات دو شنبه 16 ارديبهشت 1392 975
15 مناقصات يك شنبه 15 ارديبهشت 1392 939
16 مناقصات شنبه 14 ارديبهشت 1392 970
17 مناقصات پنج شنبه 12 ارديبهشت 1392 809
18 مناقصات چهار شنبه 11 ادريبهشت 1392 981
19 مناقصات سه شنبه 10 ارديبهشت 1392 985
20 مناقصات دو شنبه 9 ارديبهشت 1392 1046
21 مناقصات يك شنبه 8 ارديبهشت 1392 1031
22 مناقصات شنبه 7 ارديبهشت 1392 1045
23 مناقصات پنج شنبه 5 ارديبهشت 1392 998
24 مناقصات جهار شنبه 4 ارديبهشت 1392 876
25 مناقصات سه شنبه 3 ارديبهشت 1392 946
26 مناقصات دو شنبه 2 ارديبهشت 1392 896
27 مناقصات يك شنبه 1 ارديبهشت 1392 776
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

پارس پنگان (امير حسين حسامي)
از سال 1384 تا كنون كه مشترك رسانه شرق هستيم، دقت قابل قبول در رصد و يافتن مناقصات، سادگي در فرم ارسال اطلاعات و اطلاعات مفيد در خصوص تقويم نمايشگاه ها، استفاده از خدمات اين شركت را براي ما قابل قبول نموده است.
مرداد 1389

جستجو در مناقصات