رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی جديدترين مناقصه ها فهرست مناقصات ارديبهشت 1392
فهرست مناقصات ارديبهشت 1392
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 مناقصات سه شنبه 31 ارديبهشت 1392 952
2 مناقصات دو شنبه 30 ارديبهشت 1392 1066
3 مناقصات يك شنبه 29 ارديبهشت 1392 978
4 مناقصات شنبه 28 ارديبهشت 1392 1002
5 مناقصات پنج شنبه 26 ارديبهشت 1392 1132
6 مناقصات چهار شنبه 25 ارديبهشت 1392 1380
7 مناقصات سه شنبه 24 ارديبهشت 1392 976
8 مناقصات دو شنبه 23 ارديبهشت 1392 916
9 مناقصات يك شنبه 22 ارديبهشت 1392 1129
10 مناقصات شنبه 21 ادريبهشت 1392 1125
11 مناقصات پنج شنبه 19 ارديبهشت 1392 897
12 مناقصات چهار شنبه 18 ارديبهشت 1392 965
13 مناقصات سه شنبه 17 ارديبهشت 1392 887
14 مناقصات دو شنبه 16 ارديبهشت 1392 1023
15 مناقصات يك شنبه 15 ارديبهشت 1392 999
16 مناقصات شنبه 14 ارديبهشت 1392 1021
17 مناقصات پنج شنبه 12 ارديبهشت 1392 840
18 مناقصات چهار شنبه 11 ادريبهشت 1392 1034
19 مناقصات سه شنبه 10 ارديبهشت 1392 1044
20 مناقصات دو شنبه 9 ارديبهشت 1392 1090
21 مناقصات يك شنبه 8 ارديبهشت 1392 1085
22 مناقصات شنبه 7 ارديبهشت 1392 1222
23 مناقصات پنج شنبه 5 ارديبهشت 1392 1057
24 مناقصات جهار شنبه 4 ارديبهشت 1392 912
25 مناقصات سه شنبه 3 ارديبهشت 1392 988
26 مناقصات دو شنبه 2 ارديبهشت 1392 940
27 مناقصات يك شنبه 1 ارديبهشت 1392 864
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

مركز ماشينهاي اداري ايران - ماديران (سالومه محمودي كاشاني)
طي 6 سال همكاري مداوم با شركت رسانه شرق، از خدمات ارائه شده توسط اين شركت راضي هستيم. از نظر زمان ارسال و منظم بودن در ارسال مناقصات و تكميل بودن اطلاعات توانسته اند رضايت شركت ماديران را جلب نمايند.
خرداد 1389

جستجو در مناقصات