رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی جديدترين مناقصه ها فهرست مناقصات ارديبهشت 1392
فهرست مناقصات ارديبهشت 1392
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 مناقصات سه شنبه 31 ارديبهشت 1392 972
2 مناقصات دو شنبه 30 ارديبهشت 1392 1087
3 مناقصات يك شنبه 29 ارديبهشت 1392 1004
4 مناقصات شنبه 28 ارديبهشت 1392 1018
5 مناقصات پنج شنبه 26 ارديبهشت 1392 1153
6 مناقصات چهار شنبه 25 ارديبهشت 1392 1398
7 مناقصات سه شنبه 24 ارديبهشت 1392 992
8 مناقصات دو شنبه 23 ارديبهشت 1392 937
9 مناقصات يك شنبه 22 ارديبهشت 1392 1166
10 مناقصات شنبه 21 ادريبهشت 1392 1148
11 مناقصات پنج شنبه 19 ارديبهشت 1392 915
12 مناقصات چهار شنبه 18 ارديبهشت 1392 987
13 مناقصات سه شنبه 17 ارديبهشت 1392 903
14 مناقصات دو شنبه 16 ارديبهشت 1392 1038
15 مناقصات يك شنبه 15 ارديبهشت 1392 1017
16 مناقصات شنبه 14 ارديبهشت 1392 1047
17 مناقصات پنج شنبه 12 ارديبهشت 1392 858
18 مناقصات چهار شنبه 11 ادريبهشت 1392 1057
19 مناقصات سه شنبه 10 ارديبهشت 1392 1065
20 مناقصات دو شنبه 9 ارديبهشت 1392 1108
21 مناقصات يك شنبه 8 ارديبهشت 1392 1105
22 مناقصات شنبه 7 ارديبهشت 1392 1256
23 مناقصات پنج شنبه 5 ارديبهشت 1392 1080
24 مناقصات جهار شنبه 4 ارديبهشت 1392 932
25 مناقصات سه شنبه 3 ارديبهشت 1392 1008
26 مناقصات دو شنبه 2 ارديبهشت 1392 954
27 مناقصات يك شنبه 1 ارديبهشت 1392 898
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

كارا تلفن (محمد جواد نيك بين - مدير بازرگاني)
با توجه به نياز شركت به كسب آخرين اطلاعات در خصوص مناقصه هاي موجود، امكان بررسي كليه روزنامه ها و سايت ها در هر روز فقط با داشتن امكانات وسيع و صرف هزينه ميسر بود كه اين مهم در سال 1383 از طريق اشتراك مركز اطلاع رساني تخصصي رسانه شرق عملي گرديد.
آذر 1389

جستجو در مناقصات