رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی جديدترين مناقصه ها فهرست مناقصات اسفند 1391
فهرست مناقصات اسفند 1391
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 مناقصات دو شنبه 28 اسفند 1391 986
2 مناقصات يك شنبه 27 اسفند 1391 931
3 مناقصات شنبه 26 اسفند 1391 823
4 مناقصات پنج شنبه 24 اسفند 1391 823
5 مناقصات چهار شنبه 23 اسفند 1391 844
6 مناقصات سه شنبه 22 اسفند 1391 937
7 مناقصات دو شنبه 21 اسفند 1391 955
8 مناقصات يك شنبه 20 اسفند 1391 825
9 مناقصات شنبه 19 اسفند 1391 1054
10 مناقصات پنج شنبه 17 اسفند 1391 879
11 مناقصات چهار شنبه 16 اسفند 1391 870
12 مناقصات سه شنبه 15 اسفند 1391 954
13 مناقصات دو شنبه 14 اسفند 1391 831
14 مناقصات يك شنبه 13 اسفند 1391 874
15 مناقصات شنبه 12 اسفند 1391 862
16 مناقصات پنج شنبه 10 اسفند 1391 847
17 مناقصات چهار شنبه 9 اسفند 1391 1151
18 مناقصات سه شنبه 8 اسفند 1391 711
19 مناقصات دو شنبه 7 اسفند 1391 758
20 مناقصات يك شنبه 6 اسفند 1391 808
21 مناقصات شنبه 5 اسفند 1391 820
22 مناقصات پنج شنبه 3 اسفند 1391 871
23 مناقصات چهار شنبه 2 اسفند 1391 793
24 مناقصات سه شنبه 1 اسفند 1391 685
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

پارس پنگان (امير حسين حسامي)
از سال 1384 تا كنون كه مشترك رسانه شرق هستيم، دقت قابل قبول در رصد و يافتن مناقصات، سادگي در فرم ارسال اطلاعات و اطلاعات مفيد در خصوص تقويم نمايشگاه ها، استفاده از خدمات اين شركت را براي ما قابل قبول نموده است.
مرداد 1389

جستجو در مناقصات