رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی جديدترين مناقصه ها فهرست مناقصات اسفند 1391
فهرست مناقصات اسفند 1391
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 مناقصات دو شنبه 28 اسفند 1391 1008
2 مناقصات يك شنبه 27 اسفند 1391 962
3 مناقصات شنبه 26 اسفند 1391 853
4 مناقصات پنج شنبه 24 اسفند 1391 854
5 مناقصات چهار شنبه 23 اسفند 1391 869
6 مناقصات سه شنبه 22 اسفند 1391 969
7 مناقصات دو شنبه 21 اسفند 1391 989
8 مناقصات يك شنبه 20 اسفند 1391 857
9 مناقصات شنبه 19 اسفند 1391 1089
10 مناقصات پنج شنبه 17 اسفند 1391 913
11 مناقصات چهار شنبه 16 اسفند 1391 898
12 مناقصات سه شنبه 15 اسفند 1391 984
13 مناقصات دو شنبه 14 اسفند 1391 868
14 مناقصات يك شنبه 13 اسفند 1391 900
15 مناقصات شنبه 12 اسفند 1391 892
16 مناقصات پنج شنبه 10 اسفند 1391 875
17 مناقصات چهار شنبه 9 اسفند 1391 1202
18 مناقصات سه شنبه 8 اسفند 1391 749
19 مناقصات دو شنبه 7 اسفند 1391 784
20 مناقصات يك شنبه 6 اسفند 1391 839
21 مناقصات شنبه 5 اسفند 1391 844
22 مناقصات پنج شنبه 3 اسفند 1391 911
23 مناقصات چهار شنبه 2 اسفند 1391 819
24 مناقصات سه شنبه 1 اسفند 1391 712
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

كارا تلفن (محمد جواد نيك بين - مدير بازرگاني)
با توجه به نياز شركت به كسب آخرين اطلاعات در خصوص مناقصه هاي موجود، امكان بررسي كليه روزنامه ها و سايت ها در هر روز فقط با داشتن امكانات وسيع و صرف هزينه ميسر بود كه اين مهم در سال 1383 از طريق اشتراك مركز اطلاع رساني تخصصي رسانه شرق عملي گرديد.
آذر 1389

جستجو در مناقصات