رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی جديدترين مناقصه ها فهرست مناقصات اسفند 1391
فهرست مناقصات اسفند 1391
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 مناقصات دو شنبه 28 اسفند 1391 1033
2 مناقصات يك شنبه 27 اسفند 1391 979
3 مناقصات شنبه 26 اسفند 1391 876
4 مناقصات پنج شنبه 24 اسفند 1391 874
5 مناقصات چهار شنبه 23 اسفند 1391 887
6 مناقصات سه شنبه 22 اسفند 1391 996
7 مناقصات دو شنبه 21 اسفند 1391 1011
8 مناقصات يك شنبه 20 اسفند 1391 878
9 مناقصات شنبه 19 اسفند 1391 1110
10 مناقصات پنج شنبه 17 اسفند 1391 936
11 مناقصات چهار شنبه 16 اسفند 1391 912
12 مناقصات سه شنبه 15 اسفند 1391 1003
13 مناقصات دو شنبه 14 اسفند 1391 886
14 مناقصات يك شنبه 13 اسفند 1391 921
15 مناقصات شنبه 12 اسفند 1391 908
16 مناقصات پنج شنبه 10 اسفند 1391 894
17 مناقصات چهار شنبه 9 اسفند 1391 1225
18 مناقصات سه شنبه 8 اسفند 1391 768
19 مناقصات دو شنبه 7 اسفند 1391 807
20 مناقصات يك شنبه 6 اسفند 1391 854
21 مناقصات شنبه 5 اسفند 1391 862
22 مناقصات پنج شنبه 3 اسفند 1391 930
23 مناقصات چهار شنبه 2 اسفند 1391 838
24 مناقصات سه شنبه 1 اسفند 1391 730
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

مركز ماشينهاي اداري ايران - ماديران (سالومه محمودي كاشاني)
طي 6 سال همكاري مداوم با شركت رسانه شرق، از خدمات ارائه شده توسط اين شركت راضي هستيم. از نظر زمان ارسال و منظم بودن در ارسال مناقصات و تكميل بودن اطلاعات توانسته اند رضايت شركت ماديران را جلب نمايند.
خرداد 1389

جستجو در مناقصات