رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی جديدترين مناقصه ها فهرست مناقصات بهمن 1391
فهرست مناقصات بهمن 1391
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 مناقصات دو شنبه 30 بهمن 1391 837
2 مناقصات يك شنبه 29 بهمن 1391 938
3 مناقصات شنبه 28 بهمن 1391 777
4 مناقصات پنج شنبه 26 بهمن 1391 756
5 مناقصات چهار شنبه 25 بهمن 1391 789
6 مناقصات سه شنبه 24 بهمن 1391 800
7 مناقصات دو شنبه 23 بهمن 1391 792
8 مناقصات شنبه 21 بهمن 1391 745
9 مناقصات پنج شنبه 19 بهمن 1391 800
10 مناقصات چهار شنبه 18 بهمن 1391 816
11 مناقصات سه شنبه 17 بهمن 1391 893
12 مناقصات دو شنبه 16 بهمن 1391 647
13 مناقصات يك شنبه 15 بهمن 1391 738
14 مناقصات شنبه 14 بهمن 1391 701
15 مناقصات پنج شنبه 12 بهمن 1391 902
16 مناقصات چهار شنبه 11 بهمن 1391 728
17 مناقصات دو شنبه 9 بهمن 1391 709
18 مناقصات يك شنبه 8 بهمن 1391 733
19 مناقصات شنبه 7 بهمن 1391 748
20 مناقصات پنج شنبه 5 بهمن 1391 654
21 مناقصات چهار شنبه 4 بهمن 1391 909
22 مناقصات سه شنبه 3 بهمن 1391 668
23 مناقصات دو شنبه 2 بهمن 1391 641
24 مناقصات يك شنبه 1 بهمن 1391 578
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

مركز ماشينهاي اداري ايران - ماديران (سالومه محمودي كاشاني)
طي 6 سال همكاري مداوم با شركت رسانه شرق، از خدمات ارائه شده توسط اين شركت راضي هستيم. از نظر زمان ارسال و منظم بودن در ارسال مناقصات و تكميل بودن اطلاعات توانسته اند رضايت شركت ماديران را جلب نمايند.
خرداد 1389

جستجو در مناقصات