رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی جديدترين مناقصه ها فهرست مناقصات بهمن 1391
فهرست مناقصات بهمن 1391
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 مناقصات دو شنبه 30 بهمن 1391 824
2 مناقصات يك شنبه 29 بهمن 1391 921
3 مناقصات شنبه 28 بهمن 1391 764
4 مناقصات پنج شنبه 26 بهمن 1391 748
5 مناقصات چهار شنبه 25 بهمن 1391 774
6 مناقصات سه شنبه 24 بهمن 1391 787
7 مناقصات دو شنبه 23 بهمن 1391 780
8 مناقصات شنبه 21 بهمن 1391 729
9 مناقصات پنج شنبه 19 بهمن 1391 783
10 مناقصات چهار شنبه 18 بهمن 1391 803
11 مناقصات سه شنبه 17 بهمن 1391 879
12 مناقصات دو شنبه 16 بهمن 1391 635
13 مناقصات يك شنبه 15 بهمن 1391 723
14 مناقصات شنبه 14 بهمن 1391 694
15 مناقصات پنج شنبه 12 بهمن 1391 884
16 مناقصات چهار شنبه 11 بهمن 1391 716
17 مناقصات دو شنبه 9 بهمن 1391 699
18 مناقصات يك شنبه 8 بهمن 1391 720
19 مناقصات شنبه 7 بهمن 1391 739
20 مناقصات پنج شنبه 5 بهمن 1391 639
21 مناقصات چهار شنبه 4 بهمن 1391 887
22 مناقصات سه شنبه 3 بهمن 1391 654
23 مناقصات دو شنبه 2 بهمن 1391 628
24 مناقصات يك شنبه 1 بهمن 1391 563
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

شركت تجارت ايرانيان (سروش شفيعي)
از سال 1383 مشترك رسانه شرق هستيم و ارسال مناقصات توسط شركت رسانه شرق مطلوب بوده و پيگيري و پاسخگويي توسط رسانه شرق بسيار خوب ميباشد.
تير 1389

جستجو در مناقصات