رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی جديدترين مناقصه ها فهرست مناقصات بهمن 1391
فهرست مناقصات بهمن 1391
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 مناقصات دو شنبه 30 بهمن 1391 860
2 مناقصات يك شنبه 29 بهمن 1391 965
3 مناقصات شنبه 28 بهمن 1391 802
4 مناقصات پنج شنبه 26 بهمن 1391 777
5 مناقصات چهار شنبه 25 بهمن 1391 827
6 مناقصات سه شنبه 24 بهمن 1391 829
7 مناقصات دو شنبه 23 بهمن 1391 821
8 مناقصات شنبه 21 بهمن 1391 777
9 مناقصات پنج شنبه 19 بهمن 1391 835
10 مناقصات چهار شنبه 18 بهمن 1391 845
11 مناقصات سه شنبه 17 بهمن 1391 927
12 مناقصات دو شنبه 16 بهمن 1391 675
13 مناقصات يك شنبه 15 بهمن 1391 763
14 مناقصات شنبه 14 بهمن 1391 723
15 مناقصات پنج شنبه 12 بهمن 1391 946
16 مناقصات چهار شنبه 11 بهمن 1391 753
17 مناقصات دو شنبه 9 بهمن 1391 736
18 مناقصات يك شنبه 8 بهمن 1391 759
19 مناقصات شنبه 7 بهمن 1391 778
20 مناقصات پنج شنبه 5 بهمن 1391 682
21 مناقصات چهار شنبه 4 بهمن 1391 983
22 مناقصات سه شنبه 3 بهمن 1391 701
23 مناقصات دو شنبه 2 بهمن 1391 675
24 مناقصات يك شنبه 1 بهمن 1391 600
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

مهندسين مشاور حفكن (مهدي اسماعيلي)
با توجه به سابقه همكاري 4 ساله با رسانه شرق، تا اين لحظه كمبودي احساس نشده است و پيشرفت اطلاع رساني و جزئيات ارسالي مناقصات، نشاندهنده نظم و سيستم به روز رسانه شرق ميباشد.
تير 1389

جستجو در مناقصات