رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی جديدترين مناقصه ها فهرست مناقصات آذر 1391
فهرست مناقصات آذر 1391
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 مناقصات پنج شنبه 30 آذر 1391 687
2 مناقصات چهار شنبه 29 آذر 1391 692
3 مناقصات سه شنبه 28 آذر 1391 697
4 مناقصات دو شنبه 27 آذر 1391 765
5 مناقصات يك شنبه 26 آذر 1391 648
6 مناقصات شنبه 25 آذر 1391 576
7 مناقصات پنج شنبه 23 آذر 1391 676
8 مناقصات چهار شنبه 22 آذر 1391 629
9 مناقصات سه شنبه 21 آذر 1391 592
10 مناقصات دو شنبه 20 آذر 1391 616
11 مناقصات يك شنبه 19 آذر 1391 630
12 مناقصات شنبه 18 آذر 1391 603
13 مناقصات پنج شنبه 16 آذر 1391 667
14 مناقصات چهار شنبه 15 آذر 1391 566
15 مناقصات سه شنبه 14 آذر 1391 614
16 مناقصات دوشنبه 13 آذر 1391 631
17 مناقصات يك شنبه 12 آذر 1391 685
18 مناقصات شنبه 11 آذر 1391 625
19 مناقصات پنج شنبه 9 آذر 1391 610
20 مناقصات چهار شنبه 8 آذر 1391 547
21 مناقصات سه شنبه 7 آذر 1391 535
22 مناقصات دو شنبه 6 آذر 1391 613
23 مناقصات پنج شنبه 2 آذر 1391 579
24 مناقصات چهار شنبه 1 آذر 1391 596
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

پارس پنگان (امير حسين حسامي)
از سال 1384 تا كنون كه مشترك رسانه شرق هستيم، دقت قابل قبول در رصد و يافتن مناقصات، سادگي در فرم ارسال اطلاعات و اطلاعات مفيد در خصوص تقويم نمايشگاه ها، استفاده از خدمات اين شركت را براي ما قابل قبول نموده است.
مرداد 1389

جستجو در مناقصات