رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی جديدترين مناقصه ها فهرست مناقصات آبان 1391
فهرست مناقصات آبان 1391
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 مناقصات سه شنبه 30 آبان 1391 638
2 مناقصات دو شنبه 29 آبان 1391 550
3 مناقصات يك شنبه 28 آبان 1391 641
4 مناقصات شنبه 27 آبان 1391 624
5 مناقصات پنج شنبه 25 آبان 1391 752
6 مناقصات چهار شنبه 24 آبان 1391 726
7 مناقصات سه شنبه 23 آبان 1391 674
8 مناقصات دو شنبه 22 آبان 1391 727
9 مناقصات يك شنبه 21 آبان 1391 704
10 مناقصات شنبه 20 آبان 1391 646
11 مناقصات پنج شنبه 18 آبان 1391 622
12 مناقصات چهار شنبه 17 آبان 1391 693
13 مناقصات سه شنبه 16 آبان 1391 505
14 مناقصات دو شنبه 15 آبان 1391 522
15 مناقصات يك شنبه 14 آبان 1391 536
16 مناقصات پنج شنبه 11 آبان 1391 520
17 مناقصات چهار شنبه 10 آبان 1391 646
18 مناقصات سه شنبه 9 آبان 1391 597
19 مناقصات دو شنبه 8 آبان 1391 671
20 مناقصات يك شنبه 7 آبان 1391 531
21 مناقصات شنبه 6 آبان 1391 562
22 مناقصات پنج شنبه 4 آبان 1391 605
23 مناقصات چهار شنبه 3 آبان 1391 566
24 مناقصات سه شنبه 2 آبان 1391 702
25 مناقصات دو شنبه 1 آبان 1391 624
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

مركز ماشينهاي اداري ايران - ماديران (سالومه محمودي كاشاني)
طي 6 سال همكاري مداوم با شركت رسانه شرق، از خدمات ارائه شده توسط اين شركت راضي هستيم. از نظر زمان ارسال و منظم بودن در ارسال مناقصات و تكميل بودن اطلاعات توانسته اند رضايت شركت ماديران را جلب نمايند.
خرداد 1389

جستجو در مناقصات