رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی جديدترين مناقصه ها فهرست مناقصات آبان 1391
فهرست مناقصات آبان 1391
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 مناقصات سه شنبه 30 آبان 1391 604
2 مناقصات دو شنبه 29 آبان 1391 528
3 مناقصات يك شنبه 28 آبان 1391 613
4 مناقصات شنبه 27 آبان 1391 587
5 مناقصات پنج شنبه 25 آبان 1391 706
6 مناقصات چهار شنبه 24 آبان 1391 690
7 مناقصات سه شنبه 23 آبان 1391 637
8 مناقصات دو شنبه 22 آبان 1391 681
9 مناقصات يك شنبه 21 آبان 1391 661
10 مناقصات شنبه 20 آبان 1391 621
11 مناقصات پنج شنبه 18 آبان 1391 590
12 مناقصات چهار شنبه 17 آبان 1391 655
13 مناقصات سه شنبه 16 آبان 1391 481
14 مناقصات دو شنبه 15 آبان 1391 495
15 مناقصات يك شنبه 14 آبان 1391 505
16 مناقصات پنج شنبه 11 آبان 1391 489
17 مناقصات چهار شنبه 10 آبان 1391 617
18 مناقصات سه شنبه 9 آبان 1391 572
19 مناقصات دو شنبه 8 آبان 1391 649
20 مناقصات يك شنبه 7 آبان 1391 505
21 مناقصات شنبه 6 آبان 1391 539
22 مناقصات پنج شنبه 4 آبان 1391 581
23 مناقصات چهار شنبه 3 آبان 1391 535
24 مناقصات سه شنبه 2 آبان 1391 667
25 مناقصات دو شنبه 1 آبان 1391 593
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

پارس پنگان (امير حسين حسامي)
از سال 1384 تا كنون كه مشترك رسانه شرق هستيم، دقت قابل قبول در رصد و يافتن مناقصات، سادگي در فرم ارسال اطلاعات و اطلاعات مفيد در خصوص تقويم نمايشگاه ها، استفاده از خدمات اين شركت را براي ما قابل قبول نموده است.
مرداد 1389

جستجو در مناقصات