رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی جديدترين مناقصه ها فهرست مناقصات مهر 1391
فهرست مناقصات مهر 1391
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 مناقصات يك شنبه 30 مهر 1391 714
2 مناقصات شنبه 29 مهر 1391 635
3 مناقصات پنج شنبه 27 مهر 1391 613
4 مناقصات چهار شنبه 26 مهر 1391 604
5 مناقصات سه شنبه 25 مهر 1391 589
6 مناقصات دو شنبه 24 مهر 1391 564
7 مناقصات يك شنبه 23 مهر 1391 676
8 مناقصات شنبه 22 مهر 1391 718
9 مناقصات پنج شنبه 20 مهر 1391 564
10 مناقصات چهار شنبه 19 مهر 1391 569
11 مناقصات سه شنبه 18 مهر 1391 552
12 مناقصات دو شنبه 17 مهر 1391 557
13 مناقصات يك شنبه 16 مهر 1391 552
14 مناقصات شنبه 15 مهر 1391 578
15 مناقصات پنج شنبه 13 مهر 1391 584
16 مناقصات چهار شنبه 12 مهر 1391 513
17 مناقصات سه شنبه 11 مهر 1391 503
18 مناقصات دو شنبه 10 مهر 1391 564
19 مناقصات يك شنبه 9 مهر 1391 604
20 مناقصات شنبه 8 مهر 1391 641
21 مناقصات پنج شنبه 6 مهر 1391 513
22 مناقصات چهار شنبه 5 مهر 1391 523
23 مناقصات سه شنبه 4 مهر 1391 526
24 مناقصات دو شنبه 3 مهر 1391 583
25 مناقصات يك شنبه 2 مهر 1391 574
26 مناقصات شنبه 1 مهر 1391 560
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

مهندسين مشاور حفكن (مهدي اسماعيلي)
با توجه به سابقه همكاري 4 ساله با رسانه شرق، تا اين لحظه كمبودي احساس نشده است و پيشرفت اطلاع رساني و جزئيات ارسالي مناقصات، نشاندهنده نظم و سيستم به روز رسانه شرق ميباشد.
تير 1389

جستجو در مناقصات