رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی جديدترين مناقصه ها فهرست مناقصات مهر 1391
فهرست مناقصات مهر 1391
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 مناقصات يك شنبه 30 مهر 1391 769
2 مناقصات شنبه 29 مهر 1391 702
3 مناقصات پنج شنبه 27 مهر 1391 659
4 مناقصات چهار شنبه 26 مهر 1391 642
5 مناقصات سه شنبه 25 مهر 1391 625
6 مناقصات دو شنبه 24 مهر 1391 604
7 مناقصات يك شنبه 23 مهر 1391 722
8 مناقصات شنبه 22 مهر 1391 774
9 مناقصات پنج شنبه 20 مهر 1391 599
10 مناقصات چهار شنبه 19 مهر 1391 608
11 مناقصات سه شنبه 18 مهر 1391 585
12 مناقصات دو شنبه 17 مهر 1391 596
13 مناقصات يك شنبه 16 مهر 1391 591
14 مناقصات شنبه 15 مهر 1391 618
15 مناقصات پنج شنبه 13 مهر 1391 616
16 مناقصات چهار شنبه 12 مهر 1391 549
17 مناقصات سه شنبه 11 مهر 1391 535
18 مناقصات دو شنبه 10 مهر 1391 592
19 مناقصات يك شنبه 9 مهر 1391 645
20 مناقصات شنبه 8 مهر 1391 688
21 مناقصات پنج شنبه 6 مهر 1391 547
22 مناقصات چهار شنبه 5 مهر 1391 564
23 مناقصات سه شنبه 4 مهر 1391 561
24 مناقصات دو شنبه 3 مهر 1391 624
25 مناقصات يك شنبه 2 مهر 1391 616
26 مناقصات شنبه 1 مهر 1391 597
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

مركز ماشينهاي اداري ايران - ماديران (سالومه محمودي كاشاني)
طي 6 سال همكاري مداوم با شركت رسانه شرق، از خدمات ارائه شده توسط اين شركت راضي هستيم. از نظر زمان ارسال و منظم بودن در ارسال مناقصات و تكميل بودن اطلاعات توانسته اند رضايت شركت ماديران را جلب نمايند.
خرداد 1389

جستجو در مناقصات