رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی جديدترين مناقصه ها فهرست مناقصات شهريور 1391
فهرست مناقصات شهريور 1391
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 مناقصات پنج شنبه 30 شهريور 1391 591
2 مناقصات چهار شنبه 29 شهريور 1391 590
3 مناقصات سه شنبه 28 شهريور 1391 604
4 مناقصات دو شنبه 27 شهريور 1391 581
5 مناقصات يك شنبه 26 شهريور 1391 572
6 مناقصات شنبه 25 شهريور 1391 582
7 مناقصات سه شنبه 21 شهريور 1391 578
8 مناقصات دو شنبه 20 شهريور 1391 572
9 مناقصات يك شنبه 19 شهريور 1391 626
10 مناقصات شنبه 18 شهريور 1391 677
11 مناقصات پنج شنبه 16 شهريور 1391 581
12 مناقصات چهار شنبه 15 شهريور 1391 537
13 مناقصات سه شنبه 14 شهريور 1391 554
14 مناقصات دو شنبه 13 شهريور 1391 546
15 مناقصات يك شنبه 12 شهريور 1391 575
16 مناقصات شنبه 11 شهريور 1391 488
17 مناقصات پنج شنبه 9 شهريور 1391 508
18 مناقصات چهار شنبه 8 شهريور 1391 489
19 مناقصات سه شنبه 7 شهريور 1391 497
20 مناقصات دو شنبه 6 شهريور 1391 486
21 مناقصات يك شنبه 5 شهريور 1391 474
22 مناقصات شنبه 4 شهريور 1391 558
23 مناقصات پنج شنبه 2 شهريور 1391 489
24 مناقصات چهار شنبه 1 شهريور 1391 488
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

شركت تجارت ايرانيان (سروش شفيعي)
از سال 1383 مشترك رسانه شرق هستيم و ارسال مناقصات توسط شركت رسانه شرق مطلوب بوده و پيگيري و پاسخگويي توسط رسانه شرق بسيار خوب ميباشد.
تير 1389

جستجو در مناقصات