رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی جديدترين مناقصه ها فهرست مناقصات مرداد 1391
فهرست مناقصات مرداد 1391
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 مناقصات سه شنبه 31 مرداد 1391 596
2 مناقصات پنج شنبه 26 مرداد 1391 574
3 مناقصات چهار شنبه 25 مرداد 1391 592
4 مناقصات سه شنبه 24 مرداد 1391 569
5 مناقصات دو شنبه 23 مرداد 1391 576
6 مناقصات يك شنبه 22 مرداد 1391 643
7 مناقصات شنبه 21 مرداد 1391 683
8 مناقصات پنج شنبه 19 مرداد 1391 594
9 مناقصات چهار شنبه 18 مرداد 1391 562
10 مناقصات سه شنبه 17 مرداد 1391 616
11 مناقصات دو شنبه 16 مرداد 1391 533
12 مناقصات يك شنبه 15 مرداد 1391 582
13 مناقصات شنبه 14 مرداد 1391 655
14 مناقصات پنج شنبه 12مرداد 1391 539
15 مناقصات چهار شنبه 11 مرداد 1391 507
16 مناقصات سه شنبه 10 مرداد 1391 879
17 مناقصات دو شنبه 9 مرداد 1391 614
18 مناقصات يك شنبه 8 مرداد 1391 630
19 مناقصات شنبه 7 مرداد 1391 622
20 مناقصات پنج شنبه 5 مرداد 1391 568
21 مناقصات چهار شنبه 4 مرداد 1391 537
22 مناقصات سه شنبه 3 مرداد 1391 626
23 مناقصات دو شنبه 2 مرداد 1391 606
24 مناقصات يك شنبه 1 مرداد 1391 571
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

مركز ماشينهاي اداري ايران - ماديران (سالومه محمودي كاشاني)
طي 6 سال همكاري مداوم با شركت رسانه شرق، از خدمات ارائه شده توسط اين شركت راضي هستيم. از نظر زمان ارسال و منظم بودن در ارسال مناقصات و تكميل بودن اطلاعات توانسته اند رضايت شركت ماديران را جلب نمايند.
خرداد 1389

جستجو در مناقصات