رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی جديدترين مناقصه ها فهرست مناقصات مرداد 1391
فهرست مناقصات مرداد 1391
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 مناقصات سه شنبه 31 مرداد 1391 558
2 مناقصات پنج شنبه 26 مرداد 1391 541
3 مناقصات چهار شنبه 25 مرداد 1391 553
4 مناقصات سه شنبه 24 مرداد 1391 539
5 مناقصات دو شنبه 23 مرداد 1391 534
6 مناقصات يك شنبه 22 مرداد 1391 606
7 مناقصات شنبه 21 مرداد 1391 636
8 مناقصات پنج شنبه 19 مرداد 1391 565
9 مناقصات چهار شنبه 18 مرداد 1391 524
10 مناقصات سه شنبه 17 مرداد 1391 579
11 مناقصات دو شنبه 16 مرداد 1391 500
12 مناقصات يك شنبه 15 مرداد 1391 542
13 مناقصات شنبه 14 مرداد 1391 616
14 مناقصات پنج شنبه 12مرداد 1391 504
15 مناقصات چهار شنبه 11 مرداد 1391 480
16 مناقصات سه شنبه 10 مرداد 1391 781
17 مناقصات دو شنبه 9 مرداد 1391 571
18 مناقصات يك شنبه 8 مرداد 1391 593
19 مناقصات شنبه 7 مرداد 1391 580
20 مناقصات پنج شنبه 5 مرداد 1391 537
21 مناقصات چهار شنبه 4 مرداد 1391 503
22 مناقصات سه شنبه 3 مرداد 1391 564
23 مناقصات دو شنبه 2 مرداد 1391 561
24 مناقصات يك شنبه 1 مرداد 1391 540
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

شركت تجارت ايرانيان (سروش شفيعي)
از سال 1383 مشترك رسانه شرق هستيم و ارسال مناقصات توسط شركت رسانه شرق مطلوب بوده و پيگيري و پاسخگويي توسط رسانه شرق بسيار خوب ميباشد.
تير 1389

جستجو در مناقصات