رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی جديدترين مناقصه ها فهرست مناقصات خرداد 1391
فهرست مناقصات خرداد 1391
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 مناقصات چهار شنبه 31 خرداد 1391 700
2 مناقصات سه شنبه 30 خرداد 1391 607
3 مناقصات يك شنبه 28 خرداد 1391 684
4 مناقصات شنبه 27 خرداد 1391 617
5 مناقصات پنج شنبه 24 خرداد 1391 553
6 مناقصات چهار شنبه 24 خرداد 1391 546
7 مناقصات سه شنبه 23 خرداد 1391 673
8 مناقصات دو شنبه 22 خرداد 1391 593
9 مناقصات يك شنبه 21 خرداد 1391 596
10 مناقصات شنبه 20 خرداد 1391 564
11 مناقصات پنج شنبه 18 خرداد 1391 536
12 مناقصات چهار شنبه 17 خرداد 1391 582
13 مناقصات سه شنبه 16 خرداد 1391 689
14 مناقصات پنج شنبه 11 خرداد 1391 564
15 مناقصات چهار شنبه 10 خرداد 1391 556
16 مناقصات سه شنبه 9 خرداد 1391 543
17 مناقصات دو شنبه 8 خرداد 1391 580
18 مناقصات يك شنبه 7 خرداد 1391 567
19 مناقصات شنبه 6 خرداد 1391 540
20 مناقصات پنج شنبه 4 خرداد 1391 515
21 مناقصات چهار شنبه 3 خرداد 1391 519
22 مناقصات سه شنبه 2 خرداد 1391 524
23 مناقصات دو شنبه 1 خرداد 1391 649
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

پارس پنگان (امير حسين حسامي)
از سال 1384 تا كنون كه مشترك رسانه شرق هستيم، دقت قابل قبول در رصد و يافتن مناقصات، سادگي در فرم ارسال اطلاعات و اطلاعات مفيد در خصوص تقويم نمايشگاه ها، استفاده از خدمات اين شركت را براي ما قابل قبول نموده است.
مرداد 1389

جستجو در مناقصات