رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی جديدترين مناقصه ها فهرست مناقصات خرداد 1391
فهرست مناقصات خرداد 1391
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 مناقصات چهار شنبه 31 خرداد 1391 706
2 مناقصات سه شنبه 30 خرداد 1391 622
3 مناقصات يك شنبه 28 خرداد 1391 695
4 مناقصات شنبه 27 خرداد 1391 627
5 مناقصات پنج شنبه 24 خرداد 1391 561
6 مناقصات چهار شنبه 24 خرداد 1391 554
7 مناقصات سه شنبه 23 خرداد 1391 687
8 مناقصات دو شنبه 22 خرداد 1391 604
9 مناقصات يك شنبه 21 خرداد 1391 601
10 مناقصات شنبه 20 خرداد 1391 570
11 مناقصات پنج شنبه 18 خرداد 1391 547
12 مناقصات چهار شنبه 17 خرداد 1391 594
13 مناقصات سه شنبه 16 خرداد 1391 703
14 مناقصات پنج شنبه 11 خرداد 1391 573
15 مناقصات چهار شنبه 10 خرداد 1391 566
16 مناقصات سه شنبه 9 خرداد 1391 560
17 مناقصات دو شنبه 8 خرداد 1391 591
18 مناقصات يك شنبه 7 خرداد 1391 577
19 مناقصات شنبه 6 خرداد 1391 548
20 مناقصات پنج شنبه 4 خرداد 1391 525
21 مناقصات چهار شنبه 3 خرداد 1391 535
22 مناقصات سه شنبه 2 خرداد 1391 529
23 مناقصات دو شنبه 1 خرداد 1391 654
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

مركز ماشينهاي اداري ايران - ماديران (سالومه محمودي كاشاني)
طي 6 سال همكاري مداوم با شركت رسانه شرق، از خدمات ارائه شده توسط اين شركت راضي هستيم. از نظر زمان ارسال و منظم بودن در ارسال مناقصات و تكميل بودن اطلاعات توانسته اند رضايت شركت ماديران را جلب نمايند.
خرداد 1389

جستجو در مناقصات