رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی جديدترين مناقصه ها فهرست مناقصات ارديبهشت 1391
فهرست مناقصات ارديبهشت 1391
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 مناقصات سه شنبه 5 ارديبهشت 1391 1094
2 مناقصات دو شنبه 4 ارديبهشت 1391 1004
3 مناقصات شنبه 2 ارديبهشت 1391 1730
4 مناقصات يكشنبه 3 ارديبهشت 1391 1053
5 مناقصات پنج شنبه 7 ارديبهشت 1391 922
6 مناقصات شنبه 9 ارديبهشت 1391 1077
7 مناقصات يكشنبه 10 ارديبهشت 1391 1041
8 مناقصات دو شنبه 11 ارديبهشت 1391 962
9 مناقصات سه شنبه 12 ارديبهشت 1391 911
10 مناقصات چهار شنبه 13 ارديبهشت 1391 1014
11 مناقصات پنج شنبه 14 ارديبهشت 1391 823
12 مناقصات شنبه 16 ارديبهشت 1391 927
13 مناقصات يكشنبه 17 ارديبهشت 1391 912
14 مناقصات دو شنبه 18 ارديبهشت 1391 807
15 مناقصات سه شنبه 19 ارديبهشت 1391 877
16 مناقصات چهارشنبه 20 ارديبهشت 1391 910
17 مناقصات پنج شنبه 21 ارديبهشت 1391 827
18 مناقصات شنبه 23 ارديبهشت 1391 963
19 مناقصات يكشنبه 24 ارديبهشت 1391 855
20 مناقصات دوشنبه 25 ارديبهشت 1391 985
21 مناقصات سه شنبه 26 ارديبهشت 1391 937
22 مناقصات چهارشنبه 27 ارديبهشت 1391 1088
23 مناقصات پنج شنبه 28 ارديبهشت 1391 820
24 مناقصات شنبه 30 ارديبهشت 1391 1065
25 مناقصات يكشنبه 31 ارديبهشت 1391 1631
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

مركز ماشينهاي اداري ايران - ماديران (سالومه محمودي كاشاني)
طي 6 سال همكاري مداوم با شركت رسانه شرق، از خدمات ارائه شده توسط اين شركت راضي هستيم. از نظر زمان ارسال و منظم بودن در ارسال مناقصات و تكميل بودن اطلاعات توانسته اند رضايت شركت ماديران را جلب نمايند.
خرداد 1389

جستجو در مناقصات