رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی جديدترين مناقصه ها فهرست مناقصات ارديبهشت 1391
فهرست مناقصات ارديبهشت 1391
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 مناقصات سه شنبه 5 ارديبهشت 1391 1069
2 مناقصات دو شنبه 4 ارديبهشت 1391 975
3 مناقصات شنبه 2 ارديبهشت 1391 1704
4 مناقصات يكشنبه 3 ارديبهشت 1391 1033
5 مناقصات پنج شنبه 7 ارديبهشت 1391 886
6 مناقصات شنبه 9 ارديبهشت 1391 1046
7 مناقصات يكشنبه 10 ارديبهشت 1391 1015
8 مناقصات دو شنبه 11 ارديبهشت 1391 938
9 مناقصات سه شنبه 12 ارديبهشت 1391 887
10 مناقصات چهار شنبه 13 ارديبهشت 1391 983
11 مناقصات پنج شنبه 14 ارديبهشت 1391 803
12 مناقصات شنبه 16 ارديبهشت 1391 902
13 مناقصات يكشنبه 17 ارديبهشت 1391 892
14 مناقصات دو شنبه 18 ارديبهشت 1391 792
15 مناقصات سه شنبه 19 ارديبهشت 1391 856
16 مناقصات چهارشنبه 20 ارديبهشت 1391 886
17 مناقصات پنج شنبه 21 ارديبهشت 1391 812
18 مناقصات شنبه 23 ارديبهشت 1391 938
19 مناقصات يكشنبه 24 ارديبهشت 1391 830
20 مناقصات دوشنبه 25 ارديبهشت 1391 948
21 مناقصات سه شنبه 26 ارديبهشت 1391 910
22 مناقصات چهارشنبه 27 ارديبهشت 1391 1066
23 مناقصات پنج شنبه 28 ارديبهشت 1391 795
24 مناقصات شنبه 30 ارديبهشت 1391 1043
25 مناقصات يكشنبه 31 ارديبهشت 1391 1610
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

شركت تجارت ايرانيان (سروش شفيعي)
از سال 1383 مشترك رسانه شرق هستيم و ارسال مناقصات توسط شركت رسانه شرق مطلوب بوده و پيگيري و پاسخگويي توسط رسانه شرق بسيار خوب ميباشد.
تير 1389

جستجو در مناقصات