رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی جديدترين مناقصه ها فهرست مناقصات اسفند 1390
فهرست مناقصات اسفند 1390
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 مناقصات يكشنبه 28 اسفند 1390 1137
2 مناقصات شنبه 27 اسفند 1390 828
3 مناقصات پنج شنبه 25 اسفند 1390 1183
4 مناقصات چهارشنبه 24 اسفند 1390 1125
5 مناقصات سه شنبه 23 اسفند 1390 987
6 مناقصات دوشنبه 22 اسفند 1390 959
7 مناقصات يكشنبه 21 اسفند 1390 1003
8 مناقصات شنبه 20 اسفند 1390 1069
9 مناقصات پنج شنبه 18 اسفند 1390 971
10 مناقصات چهارشنبه 17 اسفند 1390 953
11 مناقصات سه شنبه 16 اسفند 1390 1110
12 مناقصات دوشنبه 15 اسفند 1390 920
13 مناقصات يكشنبه 14 اسفند 1390 1088
14 مناقصات شنبه 13 اسفند 1390 954
15 مناقصات پنج شنبه 11 اسفند 1390 1004
16 مناقصات چهارشنبه 10 اسفند 1390 944
17 مناقصات سه شنبه 9 اسفند 1390 869
18 مناقصات دوشنبه 8 اسفند 1390 956
19 مناقصات يكشنبه 7 اسفند 1390 1147
20 مناقصات شنبه 6 اسفند 1390 1089
21 مناقصات پنج شنبه 4 اسفند 1390 1030
22 مناقصات چهارشنبه 3 اسفند 1390 1143
23 مناقصات سه شنبه 2 اسفند 1390 917
24 مناقصات دو شنبه 1 اسفند 1390 956
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

مركز ماشينهاي اداري ايران - ماديران (سالومه محمودي كاشاني)
طي 6 سال همكاري مداوم با شركت رسانه شرق، از خدمات ارائه شده توسط اين شركت راضي هستيم. از نظر زمان ارسال و منظم بودن در ارسال مناقصات و تكميل بودن اطلاعات توانسته اند رضايت شركت ماديران را جلب نمايند.
خرداد 1389

جستجو در مناقصات