رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی جديدترين مناقصه ها فهرست مناقصات اسفند 1390
فهرست مناقصات اسفند 1390
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 مناقصات يكشنبه 28 اسفند 1390 1202
2 مناقصات شنبه 27 اسفند 1390 877
3 مناقصات پنج شنبه 25 اسفند 1390 1236
4 مناقصات چهارشنبه 24 اسفند 1390 1163
5 مناقصات سه شنبه 23 اسفند 1390 1048
6 مناقصات دوشنبه 22 اسفند 1390 993
7 مناقصات يكشنبه 21 اسفند 1390 1053
8 مناقصات شنبه 20 اسفند 1390 1115
9 مناقصات پنج شنبه 18 اسفند 1390 1015
10 مناقصات چهارشنبه 17 اسفند 1390 999
11 مناقصات سه شنبه 16 اسفند 1390 1165
12 مناقصات دوشنبه 15 اسفند 1390 959
13 مناقصات يكشنبه 14 اسفند 1390 1131
14 مناقصات شنبه 13 اسفند 1390 1000
15 مناقصات پنج شنبه 11 اسفند 1390 1055
16 مناقصات چهارشنبه 10 اسفند 1390 987
17 مناقصات سه شنبه 9 اسفند 1390 903
18 مناقصات دوشنبه 8 اسفند 1390 996
19 مناقصات يكشنبه 7 اسفند 1390 1188
20 مناقصات شنبه 6 اسفند 1390 1136
21 مناقصات پنج شنبه 4 اسفند 1390 1081
22 مناقصات چهارشنبه 3 اسفند 1390 1215
23 مناقصات سه شنبه 2 اسفند 1390 967
24 مناقصات دو شنبه 1 اسفند 1390 985
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

مركز ماشينهاي اداري ايران - ماديران (سالومه محمودي كاشاني)
طي 6 سال همكاري مداوم با شركت رسانه شرق، از خدمات ارائه شده توسط اين شركت راضي هستيم. از نظر زمان ارسال و منظم بودن در ارسال مناقصات و تكميل بودن اطلاعات توانسته اند رضايت شركت ماديران را جلب نمايند.
خرداد 1389

جستجو در مناقصات