رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی جديدترين مناقصه ها فهرست مناقصات ارديبهشت 1390
فهرست مناقصات ارديبهشت 1390
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 مناقصات پنج شنبه 1 ارديبهشت 1390 726
2 مناقصات شنبه 3 ارديبهشت 1390 713
3 مناقصات يكشنبه 4 ارديبهشت 1390 726
4 مناقصات دوشنبه 5 ارديبهشت 1390 691
5 مناقصات سه شنبه 6 ارديبهشت 1390 715
6 مناقصات چهارشنبه 7 ارديبهشت 1390 672
7 مناقصات پنج شنبه 8 ارديبهشت 1390 730
8 مناقصات شنبه 10 ارديبهشت 1390 627
9 مناقصات يكشنبه 11 ارديبهشت 1390 665
10 مناقصات دوشنبه 12 ارديبهشت 1390 691
11 مناقصات سه شنبه 13 ارديبهشت 1390 607
12 مناقصات چهارشنبه 14 ارديبهشت 1390 617
13 مناقصات پنج شنبه 15 ارديبهشت 1390 620
14 مناقصات يكشنبه 18 ارديبهشت 1390 634
15 مناقصات دوشنبه 19 ارديبهشت 1390 614
16 مناقصات سه شنبه 20 ارديبهشت 1390 619
17 مناقصات چهارشنبه 21 ارديبهشت 1390 634
18 مناقصات پنج شنبه 22 ارديبهشت 1390 626
19 مناقصات شنبه 24 ارديبهشت 1390 649
20 مناقصات يكشنبه 25 ارديبهشت 1390 610
21 مناقصات دوشنبه 26 ارديبهشت 1390 582
22 مناقصات سه شنبه 27 ارديبهشت 1390 620
23 مناقصات چهارشنبه 28 ارديبهشت 1390 584
24 مناقصات پنج شنبه 29 ارديبهشت 1390 673
25 مناقصات شنبه 31 ارديبهشت 1390 747
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

مهندسين مشاور حفكن (مهدي اسماعيلي)
با توجه به سابقه همكاري 4 ساله با رسانه شرق، تا اين لحظه كمبودي احساس نشده است و پيشرفت اطلاع رساني و جزئيات ارسالي مناقصات، نشاندهنده نظم و سيستم به روز رسانه شرق ميباشد.
تير 1389

جستجو در مناقصات