رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی جديدترين مناقصه ها فهرست مناقصات آذر 1390
فهرست مناقصات آذر 1390
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 مناقصات چهار شنبه 30 آذر 1390 723
2 مناقصات سه شنبه 29 آذر 1390 828
3 مناقصات دو شنبه 28 آذر 1390 711
4 مناقصات يكشنبه 27 آذر 1390 688
5 مناقصات شنبه 26 آذر 1390 657
6 مناقصات پنج شنبه 24 آذر 1390 744
7 مناقصات چهار شنبه 23 آذر 1390 752
8 مناقصات سه شنبه 22 آذر 1390 695
9 مناقصات دو شنبه 21 آذر 1390 806
10 مناقصات يكشنبه 20 آذر 1390 780
11 مناقصات شنبه 19 آذر 1390 694
12 مناقصات پنج شنبه 17 آذر 1390 686
13 مناقصات چهار شنبه 16 آذر 1390 709
14 مناقصات يكشنبه 13 آذر 1390 771
15 مناقصات شنبه 12 آذر 1390 645
16 مناقصات پنج شنبه 10 آذر 1390 751
17 مناقصات چهار شنبه 9 آذر 1390 667
18 مناقصات سه شنبه 8 آذر 1390 691
19 مناقصات دو شنبه 7 آذر 1390 794
20 مناقصات يكشنبه 6 آذر 1390 694
21 مناقصات شنبه 5 آذر 1390 668
22 مناقصات پنج شنبه 3 آذر 1390 607
23 مناقصات چهار شنبه 2 آذر 1390 627
24 مناقصات سه شنبه 1 آذر 1390 615
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

مهندسين مشاور حفكن (مهدي اسماعيلي)
با توجه به سابقه همكاري 4 ساله با رسانه شرق، تا اين لحظه كمبودي احساس نشده است و پيشرفت اطلاع رساني و جزئيات ارسالي مناقصات، نشاندهنده نظم و سيستم به روز رسانه شرق ميباشد.
تير 1389

جستجو در مناقصات