رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی جديدترين مناقصه ها فهرست مناقصات دي 1389
فهرست مناقصات دي 1389
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 مناقصات پنجشنبه 30 دي 1389 1934
2 مناقصات چهارشنبه 29 دي 1389 1740
3 مناقصات سه شنبه 28 دي 1389 1422
4 مناقصات دوشنبه 27 دي 1389 1448
5 مناقصات يكشنبه 26 دي 1389 1359
6 مناقصات شنبه 25 دي 1389 2150
7 مناقصات پنجشنبه 23 دي 1389 1690
8 مناقصات چهارشنبه 22 دي 1389 1747
9 مناقصات سه شنبه 21 دي 1389 1893
10 مناقصات دوشنبه 20 دي 1389 2084
11 مناقصات يكشنبه 19 دي 1389 1813
12 مناقصات شنبه 18 دي 1389 1685
13 مناقصات پنجشنبه 16دي 1389 1798
14 مناقصات چهارشنبه 15 دي 1389 1770
15 مناقصات سه شنبه 14 دي 1389 1879
16 مناقصات دوشنبه 13 دي 1389 2317
17 مناقصات يكشنبه 12 دي 1389 1724
18 مناقصات شنبه 11 دي 1389 1422
19 مناقصات پنجشنبه 9 دي 1389 1106
20 مناقصات چهارشنبه 8 دي 1389 1130
21 مناقصات سه شنبه 7 دي 1389 1199
22 مناقصات دوشنبه 6 دي 1389 1120
23 مناقصات يكشنبه 5 دي 1389 1343
24 مناقصات شنبه 4 دي 1389 1008
25 مناقصات پنجشنبه 2 دي 1389 1125
26 مناقصات چهارشنبه 1 دي 1389 2605
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

شركت تجارت ايرانيان (سروش شفيعي)
از سال 1383 مشترك رسانه شرق هستيم و ارسال مناقصات توسط شركت رسانه شرق مطلوب بوده و پيگيري و پاسخگويي توسط رسانه شرق بسيار خوب ميباشد.
تير 1389

جستجو در مناقصات