رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی جديدترين مناقصه ها فهرست مناقصات مهر 1389
فهرست مناقصات مهر 1389
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 مناقصات پنجشنبه 29 مهر 1389 1217
2 مناقصات چهارشنبه 28 مهر 1389 1342
3 مناقصات سه شنبه 27 مهر 1389 1393
4 مناقصات دوشنبه 26 مهر 1389 1385
5 مناقصات يكشنبه 25 مهر 1389 1379
6 مناقصات شنبه 24 مهر 1389 1376
7 مناقصات پنجشنبه 22 مهر 1389 1246
8 مناقصات چهارشنبه 21 مهر 1389 1346
9 مناقصات سه شنبه 20 مهر 1389 1314
10 مناقصات دوشنبه 19 مهر 1389 1286
11 مناقصات يكشنبه 18 مهر 1389 1433
12 مناقصات شنبه 17 مهر 1389 1253
13 مناقصات پنجشنبه 15 مهر 1389 1260
14 مناقصات چهارشنبه 14 مهر 1389 1507
15 مناقصات سه شنبه 13 مهر 1389 1382
16 مناقصات يكشنبه 11 مهر 1389 1589
17 مناقصات شنبه 10 مهر 1389 1606
18 مناقصات پنجشنبه 8 مهر 1389 1218
19 مناقصات چهارشنبه 7 مهر 1389 1291
20 مناقصات سه شنبه 6 مهر 1389 1145
21 مناقصات دوشنبه 5 مهر 1389 1191
22 مناقصات يكشنبه 4 مهر 1389 1301
23 مناقصات شنبه 3 مهر 1389 1309
24 مناقصات پنجشنبه 1 مهر 1389 1191
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

شركت تجارت ايرانيان (سروش شفيعي)
از سال 1383 مشترك رسانه شرق هستيم و ارسال مناقصات توسط شركت رسانه شرق مطلوب بوده و پيگيري و پاسخگويي توسط رسانه شرق بسيار خوب ميباشد.
تير 1389

جستجو در مناقصات