رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی جديدترين مناقصه ها فهرست مناقصات مهر 1389
فهرست مناقصات مهر 1389
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 مناقصات پنجشنبه 29 مهر 1389 1203
2 مناقصات چهارشنبه 28 مهر 1389 1331
3 مناقصات سه شنبه 27 مهر 1389 1380
4 مناقصات دوشنبه 26 مهر 1389 1366
5 مناقصات يكشنبه 25 مهر 1389 1367
6 مناقصات شنبه 24 مهر 1389 1372
7 مناقصات پنجشنبه 22 مهر 1389 1233
8 مناقصات چهارشنبه 21 مهر 1389 1334
9 مناقصات سه شنبه 20 مهر 1389 1301
10 مناقصات دوشنبه 19 مهر 1389 1275
11 مناقصات يكشنبه 18 مهر 1389 1423
12 مناقصات شنبه 17 مهر 1389 1245
13 مناقصات پنجشنبه 15 مهر 1389 1244
14 مناقصات چهارشنبه 14 مهر 1389 1497
15 مناقصات سه شنبه 13 مهر 1389 1374
16 مناقصات يكشنبه 11 مهر 1389 1577
17 مناقصات شنبه 10 مهر 1389 1596
18 مناقصات پنجشنبه 8 مهر 1389 1211
19 مناقصات چهارشنبه 7 مهر 1389 1281
20 مناقصات سه شنبه 6 مهر 1389 1136
21 مناقصات دوشنبه 5 مهر 1389 1183
22 مناقصات يكشنبه 4 مهر 1389 1292
23 مناقصات شنبه 3 مهر 1389 1304
24 مناقصات پنجشنبه 1 مهر 1389 1179
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

شركت تجارت ايرانيان (سروش شفيعي)
از سال 1383 مشترك رسانه شرق هستيم و ارسال مناقصات توسط شركت رسانه شرق مطلوب بوده و پيگيري و پاسخگويي توسط رسانه شرق بسيار خوب ميباشد.
تير 1389

جستجو در مناقصات