رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی جديدترين مناقصه ها فهرست مناقصات مهر 1389
فهرست مناقصات مهر 1389
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 مناقصات پنجشنبه 29 مهر 1389 1257
2 مناقصات چهارشنبه 28 مهر 1389 1374
3 مناقصات سه شنبه 27 مهر 1389 1439
4 مناقصات دوشنبه 26 مهر 1389 1432
5 مناقصات يكشنبه 25 مهر 1389 1412
6 مناقصات شنبه 24 مهر 1389 1402
7 مناقصات پنجشنبه 22 مهر 1389 1275
8 مناقصات چهارشنبه 21 مهر 1389 1377
9 مناقصات سه شنبه 20 مهر 1389 1348
10 مناقصات دوشنبه 19 مهر 1389 1315
11 مناقصات يكشنبه 18 مهر 1389 1456
12 مناقصات شنبه 17 مهر 1389 1278
13 مناقصات پنجشنبه 15 مهر 1389 1293
14 مناقصات چهارشنبه 14 مهر 1389 1540
15 مناقصات سه شنبه 13 مهر 1389 1412
16 مناقصات يكشنبه 11 مهر 1389 1622
17 مناقصات شنبه 10 مهر 1389 1625
18 مناقصات پنجشنبه 8 مهر 1389 1247
19 مناقصات چهارشنبه 7 مهر 1389 1312
20 مناقصات سه شنبه 6 مهر 1389 1173
21 مناقصات دوشنبه 5 مهر 1389 1223
22 مناقصات يكشنبه 4 مهر 1389 1337
23 مناقصات شنبه 3 مهر 1389 1336
24 مناقصات پنجشنبه 1 مهر 1389 1213
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

مهندسين مشاور حفكن (مهدي اسماعيلي)
با توجه به سابقه همكاري 4 ساله با رسانه شرق، تا اين لحظه كمبودي احساس نشده است و پيشرفت اطلاع رساني و جزئيات ارسالي مناقصات، نشاندهنده نظم و سيستم به روز رسانه شرق ميباشد.
تير 1389

جستجو در مناقصات