رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی جديدترين مناقصه ها فهرست مناقصات ارديبهشت 1389
فهرست مناقصات ارديبهشت 1389
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 مناقصات پنجشنبه 30 ارديبهشت 1389 2274
2 مناقصات چهارشنبه 29 ارديبهشت 1389 2683
3 مناقصات سه شنبه 28 ارديبهشت 1389 2057
4 مناقصات يكشنبه 26 ارديبهشت 1389 2218
5 مناقصات شنبه 25 ارديبهشت 1389 2223
6 مناقصات پنجشنبه 23 ارديبهشت 1389 1786
7 مناقصات چهارشنبه 22 ارديبهشت 1389 2188
8 مناقصات سه شنبه 21 ارديبهشت 1389 2342
9 مناقصات دوشنبه 20 ارديبهشت 1389 2813
10 مناقصات يكشنبه 19 ارديبهشت 1389 2202
11 مناقصات شنبه 18 ارديبهشت 1389 2051
12 مناقصات پنجشنبه 16 ارديبهشت 1389 2288
13 مناقصات چهارشنبه 15 ارديبهشت 1389 2169
14 مناقصات سه شنبه 14 ارديبهشت 1389 2750
15 مناقصات دوشنبه 13 ارديبهشت 1389 2244
16 مناقصات يكشنبه 12 ارديبهشت 1389 2630
17 مناقصات شنبه 11 ارديبهشت 1389 2308
18 مناقصات پنجشنبه 9 ارديبهشت 1389 3182
19 مناقصات چهارشنبه 8 ارديبهشت 1389 2534
20 مناقصات سه شنبه 7 ارديبهشت 1389 2664
21 مناقصات دوشنبه 6 ارديبهشت 1389 2119
22 مناقصات يكشنبه 5 ارديبهشت 1389 2125
23 مناقصات شنبه 4 ارديبهشت 1389 2410
24 مناقصات پنجشنبه 2 ارديبهشت 1389 2963
25 مناقصات چهارشنبه 1 ارديبهشت 1389 2607
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

پارس پنگان (امير حسين حسامي)
از سال 1384 تا كنون كه مشترك رسانه شرق هستيم، دقت قابل قبول در رصد و يافتن مناقصات، سادگي در فرم ارسال اطلاعات و اطلاعات مفيد در خصوص تقويم نمايشگاه ها، استفاده از خدمات اين شركت را براي ما قابل قبول نموده است.
مرداد 1389

جستجو در مناقصات