رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی جديدترين مناقصه ها فهرست مناقصات اسفند 1388
فهرست مناقصات اسفند 1388
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 مناقصات پنجشنبه 27 اسفند 1388 2341
2 مناقصات چهارشنبه 26 اسفند 1388 1924
3 مناقصات سه شنبه 25 اسفند 1388 2003
4 مناقصات دوشنبه 24 اسفند 1388 1972
5 مناقصات يكشنبه 23 اسفند 1388 1746
6 مناقصات شنبه 22 اسفند 1388 2071
7 مناقصات پنجشنبه 20 اسفند 1388 2124
8 مناقصات چهارشنبه 19 اسفند 1388 2272
9 مناقصات سه شنبه 18 اسفند 1388 2826
10 مناقصات دوشنبه 17 اسفند 1388 2262
11 مناقصات يكشنبه 16 اسفند 1388 2251
12 مناقصات شنبه 15 اسفند 1388 2647
13 مناقصات چهار شنبه 12 اسفند 1388 2547
14 مناقصات سه شنبه 11 اسفند 1388 2497
15 مناقصات دوشنبه 10 اسفند 1388 2409
16 مناقصات يكشنبه 9 اسفند 1388 2210
17 مناقصات شنبه 8 اسفند 1388 3035
18 مناقصات پنجشنبه 6 اسفند 1388 1921
19 مناقصات چهارشنبه 5 اسفند 1388 1788
20 مناقصات سه شنبه 4 اسفند 1388 1843
21 مناقصات دوشنبه 3 اسفند 1388 1846
22 مناقصات يكشنبه 2 اسفند 1388 2302
23 مناقصات شنبه 1 اسفند 1388 1684
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

شركت تجارت ايرانيان (سروش شفيعي)
از سال 1383 مشترك رسانه شرق هستيم و ارسال مناقصات توسط شركت رسانه شرق مطلوب بوده و پيگيري و پاسخگويي توسط رسانه شرق بسيار خوب ميباشد.
تير 1389

جستجو در مناقصات