رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی جديدترين مناقصه ها فهرست مناقصات اسفند 1388
فهرست مناقصات اسفند 1388
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 مناقصات پنجشنبه 27 اسفند 1388 2305
2 مناقصات چهارشنبه 26 اسفند 1388 1898
3 مناقصات سه شنبه 25 اسفند 1388 1968
4 مناقصات دوشنبه 24 اسفند 1388 1935
5 مناقصات يكشنبه 23 اسفند 1388 1712
6 مناقصات شنبه 22 اسفند 1388 2044
7 مناقصات پنجشنبه 20 اسفند 1388 2078
8 مناقصات چهارشنبه 19 اسفند 1388 2235
9 مناقصات سه شنبه 18 اسفند 1388 2793
10 مناقصات دوشنبه 17 اسفند 1388 2225
11 مناقصات يكشنبه 16 اسفند 1388 2226
12 مناقصات شنبه 15 اسفند 1388 2619
13 مناقصات چهار شنبه 12 اسفند 1388 2508
14 مناقصات سه شنبه 11 اسفند 1388 2451
15 مناقصات دوشنبه 10 اسفند 1388 2374
16 مناقصات يكشنبه 9 اسفند 1388 2185
17 مناقصات شنبه 8 اسفند 1388 2997
18 مناقصات پنجشنبه 6 اسفند 1388 1884
19 مناقصات چهارشنبه 5 اسفند 1388 1762
20 مناقصات سه شنبه 4 اسفند 1388 1806
21 مناقصات دوشنبه 3 اسفند 1388 1821
22 مناقصات يكشنبه 2 اسفند 1388 2260
23 مناقصات شنبه 1 اسفند 1388 1659
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

شركت تجارت ايرانيان (سروش شفيعي)
از سال 1383 مشترك رسانه شرق هستيم و ارسال مناقصات توسط شركت رسانه شرق مطلوب بوده و پيگيري و پاسخگويي توسط رسانه شرق بسيار خوب ميباشد.
تير 1389

جستجو در مناقصات