رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی جديدترين مناقصه ها فهرست مناقصات اسفند 1388
فهرست مناقصات اسفند 1388
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 مناقصات پنجشنبه 27 اسفند 1388 2323
2 مناقصات چهارشنبه 26 اسفند 1388 1911
3 مناقصات سه شنبه 25 اسفند 1388 1984
4 مناقصات دوشنبه 24 اسفند 1388 1954
5 مناقصات يكشنبه 23 اسفند 1388 1726
6 مناقصات شنبه 22 اسفند 1388 2056
7 مناقصات پنجشنبه 20 اسفند 1388 2101
8 مناقصات چهارشنبه 19 اسفند 1388 2251
9 مناقصات سه شنبه 18 اسفند 1388 2809
10 مناقصات دوشنبه 17 اسفند 1388 2242
11 مناقصات يكشنبه 16 اسفند 1388 2236
12 مناقصات شنبه 15 اسفند 1388 2632
13 مناقصات چهار شنبه 12 اسفند 1388 2527
14 مناقصات سه شنبه 11 اسفند 1388 2474
15 مناقصات دوشنبه 10 اسفند 1388 2390
16 مناقصات يكشنبه 9 اسفند 1388 2199
17 مناقصات شنبه 8 اسفند 1388 3016
18 مناقصات پنجشنبه 6 اسفند 1388 1905
19 مناقصات چهارشنبه 5 اسفند 1388 1774
20 مناقصات سه شنبه 4 اسفند 1388 1823
21 مناقصات دوشنبه 3 اسفند 1388 1833
22 مناقصات يكشنبه 2 اسفند 1388 2280
23 مناقصات شنبه 1 اسفند 1388 1672
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

مركز ماشينهاي اداري ايران - ماديران (سالومه محمودي كاشاني)
طي 6 سال همكاري مداوم با شركت رسانه شرق، از خدمات ارائه شده توسط اين شركت راضي هستيم. از نظر زمان ارسال و منظم بودن در ارسال مناقصات و تكميل بودن اطلاعات توانسته اند رضايت شركت ماديران را جلب نمايند.
خرداد 1389

جستجو در مناقصات