رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی جديدترين مناقصه ها فهرست مناقصه هاي اسفند 1395
فهرست مناقصه هاي اسفند 1395
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 مناقصه هاي يكشنبه 1 اسفند 1395 253
2 مناقصه هاي دوشنبه 2 اسفند 1395 259
3 مناقصه هاي سه شنبه 3 اسفند 1395 230
4 مناقصه هاي چهارشنبه 4 اسفند 1395 307
5 مناقصه هاي پنجشنبه 5 اسفند 1395 292
6 مناقصه هاي شنبه 7 اسفند 1395 397
7 مناقصه هاي يكشنبه 8 اسفند 1395 243
8 مناقصه هاي دوشنبه 9 اسفند 1395 215
9 مناقصه هاي سه شنبه 10 اسفند 1395 375
10 مناقصه هاي چهارشنبه 11 اسفند 1395 367
11 مناقصه هاي شنبه 14 اسفند 1395 510
12 مناقصه هاي يكشنبه 15 اسفند 1395 510
13 مناقصه هاي دوشنبه 16 اسفند 1395 516
14 مناقصه هاي سه شنبه 17 اسفند 1395 488
15 مناقصه هاي چهارشنبه 18 اسفند 1395 518
16 مناقصه هاي پنجشنبه 19 اسفند 1395 484
17 مناقصه هاي شنبه 21 اسفند 1395 508
18 مناقصه هاي يكشنبه 22 اسفند 1395 458
19 مناقصه هاي دوشنبه 23 اسفند 1395 457
20 مناقصه هاي سه شنبه 24 اسفند 1395 495
21 مناقصه هاي چهارشنبه 25 اسفند 1395 438
22 مناقصه هاي پنجشنبه 26 اسفند 1395 451
23 مناقصه هاي شنبه 28 اسفند 1395 223
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

مركز ماشينهاي اداري ايران - ماديران (سالومه محمودي كاشاني)
طي 6 سال همكاري مداوم با شركت رسانه شرق، از خدمات ارائه شده توسط اين شركت راضي هستيم. از نظر زمان ارسال و منظم بودن در ارسال مناقصات و تكميل بودن اطلاعات توانسته اند رضايت شركت ماديران را جلب نمايند.
خرداد 1389

جستجو در مناقصات