رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی جديدترين مناقصه ها فهرست مناقصه هاي شهريور 1395
فهرست مناقصه هاي شهريور 1395
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 مناقصه هاي دوشنبه 1 شهريور 1395 421
2 مناقصه هاي سه شنبه 2 شهريور 1395 390
3 مناقصه هاي چهارشنبه 3 شهريور 1395 359
4 مناقصه هاي پنجشنبه 4 شهريور 1395 371
5 مناقصه هاي شنبه 6 شهريور 1395 385
6 مناقصه هاي يكشنبه 7 شهريور 1395 442
7 مناقصه هاي دوشنبه 8 شهريور 1395 389
8 مناقصه هاي سه شنبه 9 شهريور 1395 426
9 مناقصه هاي چهارشنبه 10 شهريور 1395 382
10 مناقصه هاي پنجشنبه 11 شهريور 1395 309
11 مناقصه هاي شنبه 13 شهريور 1395 445
12 مناقصه هاي يكشنبه 14 شهريور 1395 320
13 مناقصه هاي دوشنبه 15 شهريور 1395 355
14 مناقصه هاي سه شنبه 16 شهريور 1395 374
15 مناقصه هاي چهارشنبه 17 شهريور 1395 390
16 مناقصه هاي پنجشنبه 18 شهريور 1395 365
17 مناقصه هاي شنبه 20 شهريور 1395 369
18 مناقصه هاي يكشنبه 21 شهريور 1395 422
19 مناقصه هاي سه شنبه 23 شهريور 1395 352
20 مناقصه هاي چهارشنبه 24 شهريور 1395 314
21 مناقصه هاي پنجشنبه 25 شهريور 1395 306
22 مناقصه هاي شنبه 27 شهريور 1395 337
23 مناقصه هاي يكشنبه 28 شهريور 1395 380
24 مناقصه هاي دوشنبه 29 شهريور 1395 441
25 مناقصه هاي چهارشنبه 31 شهريور 1395 324
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

پارس پنگان (امير حسين حسامي)
از سال 1384 تا كنون كه مشترك رسانه شرق هستيم، دقت قابل قبول در رصد و يافتن مناقصات، سادگي در فرم ارسال اطلاعات و اطلاعات مفيد در خصوص تقويم نمايشگاه ها، استفاده از خدمات اين شركت را براي ما قابل قبول نموده است.
مرداد 1389

جستجو در مناقصات