رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی جديدترين مناقصه ها فهرست مناقصه هاي شهريور 1395
فهرست مناقصه هاي شهريور 1395
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 مناقصه هاي دوشنبه 1 شهريور 1395 325
2 مناقصه هاي سه شنبه 2 شهريور 1395 298
3 مناقصه هاي چهارشنبه 3 شهريور 1395 280
4 مناقصه هاي پنجشنبه 4 شهريور 1395 286
5 مناقصه هاي شنبه 6 شهريور 1395 288
6 مناقصه هاي يكشنبه 7 شهريور 1395 325
7 مناقصه هاي دوشنبه 8 شهريور 1395 309
8 مناقصه هاي سه شنبه 9 شهريور 1395 333
9 مناقصه هاي چهارشنبه 10 شهريور 1395 286
10 مناقصه هاي پنجشنبه 11 شهريور 1395 231
11 مناقصه هاي شنبه 13 شهريور 1395 352
12 مناقصه هاي يكشنبه 14 شهريور 1395 263
13 مناقصه هاي دوشنبه 15 شهريور 1395 288
14 مناقصه هاي سه شنبه 16 شهريور 1395 269
15 مناقصه هاي چهارشنبه 17 شهريور 1395 317
16 مناقصه هاي پنجشنبه 18 شهريور 1395 274
17 مناقصه هاي شنبه 20 شهريور 1395 296
18 مناقصه هاي يكشنبه 21 شهريور 1395 324
19 مناقصه هاي سه شنبه 23 شهريور 1395 270
20 مناقصه هاي چهارشنبه 24 شهريور 1395 244
21 مناقصه هاي پنجشنبه 25 شهريور 1395 245
22 مناقصه هاي شنبه 27 شهريور 1395 257
23 مناقصه هاي يكشنبه 28 شهريور 1395 308
24 مناقصه هاي دوشنبه 29 شهريور 1395 329
25 مناقصه هاي چهارشنبه 31 شهريور 1395 239
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

مركز ماشينهاي اداري ايران - ماديران (سالومه محمودي كاشاني)
طي 6 سال همكاري مداوم با شركت رسانه شرق، از خدمات ارائه شده توسط اين شركت راضي هستيم. از نظر زمان ارسال و منظم بودن در ارسال مناقصات و تكميل بودن اطلاعات توانسته اند رضايت شركت ماديران را جلب نمايند.
خرداد 1389

جستجو در مناقصات