رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی جديدترين مناقصه ها فهرست مناقصه هاي مرداد 1395
فهرست مناقصه هاي مرداد 1395
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 مناقصه هاي شنبه 2 مرداد 1395 513
2 مناقصه هاي يكشنبه 3 مرداد 1395 460
3 مناقصه هاي دوشنبه 4 مرداد 1395 307
4 مناقصه هاي سه شنبه 5 مرداد 1395 410
5 مناقصه هاي چهارشنبه 6 مرداد 1395 418
6 مناقصه هاي پنجشنبه 7 مرداد 1395 375
7 مناقصه هاي يكشنبه 10 مرداد 1395 339
8 مناقصه هاي دوشنبه 11 مرداد 1395 417
9 مناقصه هاي سه شنبه 12 مرداد 1395 395
10 مناقصه هاي چهارشنبه 13 مرداد 1395 488
11 مناقصه هاي پنجشنبه 14 مرداد 1395 342
12 مناقصه هاي شنبه 16 مرداد 1395 402
13 مناقصه هاي يكشنبه 17 مرداد 1395 496
14 مناقصه هاي دوشنبه 18 مرداد 1395 346
15 مناقصه هاي سه شنبه 19 مرداد 1395 383
16 مناقصه هاي چهارشنبه 20 مرداد 1395 372
17 مناقصه هاي پنجشنبه 21 مرداد 1395 429
18 مناقصه هاي شنبه 23 مرداد 1395 501
19 مناقصه هاي يكشنبه 24 مرداد 1395 258
20 مناقصه هاي دوشنبه 25 مرداد 1395 349
21 مناقصه هاي سه شنبه 26 مرداد 1395 252
22 مناقصه هاي چهارشنبه 27 مرداد 1395 306
23 مناقصه هاي پنجشنبه 28 مرداد 1395 287
24 مناقصه هاي شنبه 30 مرداد 1395 246
25 مناقصه هاي يكشنبه 31 مرداد 1395 256
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

شركت تجارت ايرانيان (سروش شفيعي)
از سال 1383 مشترك رسانه شرق هستيم و ارسال مناقصات توسط شركت رسانه شرق مطلوب بوده و پيگيري و پاسخگويي توسط رسانه شرق بسيار خوب ميباشد.
تير 1389

جستجو در مناقصات