رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی جديدترين مناقصه ها فهرست مناقصه هاي خرداد 1395
فهرست مناقصه هاي خرداد 1395
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 مناقصه هاي شنبه 1 خرداد 1395 542
2 مناقصه هاي دوشنبه 3 خرداد 1395 412
3 مناقصه هاي سه شنبه 4 خرداد 1395 596
4 مناقصه هاي چهارشنبه 5 خرداد 1395 545
5 مناقصه هاي پنجشنبه 6 خرداد 1395 464
6 مناقصه هاي شنبه 8 خرداد 1395 441
7 مناقصه هاي يكشنبه 9 خرداد 1395 544
8 مناقصه هاي دوشنبه 10 خرداد 1395 567
9 مناقصه هاي سه شنبه 11 خرداد 1395 498
10 مناقصه هاي چهارشنبه 12 خرداد 1395 856
11 مناقصه هاي پنجشنبه 13 خرداد 1395 606
12 مناقصه هاي يكشنبه 16 خرداد 1395 423
13 مناقصه هاي دوشنبه 17 خرداد 1395 596
14 مناقصه هاي سه شنبه 18 خرداد 1395 609
15 مناقصه هاي چهارشنبه 19 خرداد 1395 470
16 مناقصه هاي پنجشنبه 20 خرداد 1395 489
17 مناقصه هاي شنبه 22 خرداد 1395 584
18 مناقصه هاي يكشنبه 23 خرداد 1395 455
19 مناقصه هاي دوشنبه 24 خرداد 1395 534
20 مناقصه هاي سه شنبه 25 خرداد 1395 507
21 مناقصه هاي چهارشنبه 26 خرداد 1395 578
22 مناقصه هاي پنجشنبه 27 خرداد 1395 605
23 مناقصه هاي شنبه 29 خرداد 1395 889
24 مناقصه هاي يكشنبه 30 خرداد 1395 721
25 مناقصه هاي دوشنبه 31 خرداد 1395 595
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

مركز ماشينهاي اداري ايران - ماديران (سالومه محمودي كاشاني)
طي 6 سال همكاري مداوم با شركت رسانه شرق، از خدمات ارائه شده توسط اين شركت راضي هستيم. از نظر زمان ارسال و منظم بودن در ارسال مناقصات و تكميل بودن اطلاعات توانسته اند رضايت شركت ماديران را جلب نمايند.
خرداد 1389

جستجو در مناقصات