رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی جديدترين مناقصه ها فهرست مناقصه هاي خرداد 1395
فهرست مناقصه هاي خرداد 1395
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 مناقصه هاي شنبه 1 خرداد 1395 434
2 مناقصه هاي دوشنبه 3 خرداد 1395 297
3 مناقصه هاي سه شنبه 4 خرداد 1395 440
4 مناقصه هاي چهارشنبه 5 خرداد 1395 407
5 مناقصه هاي پنجشنبه 6 خرداد 1395 327
6 مناقصه هاي شنبه 8 خرداد 1395 307
7 مناقصه هاي يكشنبه 9 خرداد 1395 407
8 مناقصه هاي دوشنبه 10 خرداد 1395 443
9 مناقصه هاي سه شنبه 11 خرداد 1395 382
10 مناقصه هاي چهارشنبه 12 خرداد 1395 678
11 مناقصه هاي پنجشنبه 13 خرداد 1395 485
12 مناقصه هاي يكشنبه 16 خرداد 1395 327
13 مناقصه هاي دوشنبه 17 خرداد 1395 468
14 مناقصه هاي سه شنبه 18 خرداد 1395 451
15 مناقصه هاي چهارشنبه 19 خرداد 1395 366
16 مناقصه هاي پنجشنبه 20 خرداد 1395 396
17 مناقصه هاي شنبه 22 خرداد 1395 464
18 مناقصه هاي يكشنبه 23 خرداد 1395 355
19 مناقصه هاي دوشنبه 24 خرداد 1395 437
20 مناقصه هاي سه شنبه 25 خرداد 1395 382
21 مناقصه هاي چهارشنبه 26 خرداد 1395 474
22 مناقصه هاي پنجشنبه 27 خرداد 1395 451
23 مناقصه هاي شنبه 29 خرداد 1395 684
24 مناقصه هاي يكشنبه 30 خرداد 1395 565
25 مناقصه هاي دوشنبه 31 خرداد 1395 454
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

شركت تجارت ايرانيان (سروش شفيعي)
از سال 1383 مشترك رسانه شرق هستيم و ارسال مناقصات توسط شركت رسانه شرق مطلوب بوده و پيگيري و پاسخگويي توسط رسانه شرق بسيار خوب ميباشد.
تير 1389

جستجو در مناقصات