رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی جديدترين مناقصه ها فهرست مناقصه هاي ارديبهشت 1395
فهرست مناقصه هاي ارديبهشت 1395
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 مناقصه هاي چهارشنبه 1 ارديبهشت 1395 551
2 مناقصه هاي شنبه 4 ارديبهشت 1395 524
3 مناقصه هاي يكشنبه 5 ارديبهشت 1395 469
4 مناقصه هاي دوشنبه 6 ارديبهشت 1395 514
5 مناقصه هاي سه شنبه 7 ارديبهشت 1395 375
6 مناقصه هاي چهارشنبه 8 ارديبهشت 1395 369
7 مناقصه هاي پنجشنبه 9 ارديبهشت 1395 316
8 مناقصه هاي شنبه 11 ارديبهشت 1395 377
9 مناقصه هاي يكشنبه 12 ارديبهشت 1395 470
10 مناقصه هاي دوشنبه 13 ارديبهشت 1395 476
11 مناقصه هاي سه شنبه 14 ارديبهشت 1395 497
12 مناقصه هاي چهارشنبه 15 ارديبهشت 1395 472
13 مناقصه هاي شنبه 18 ارديبهشت 1395 438
14 مناقصه هاي يكشنبه 19 ارديبهشت 1395 366
15 مناقصه هاي دوشنبه 20 ارديبهشت 1395 335
16 مناقصه هاي سه شنبه 21 ارديبهشت 1395 550
17 مناقصه هاي چهارشنبه 22 ارديبهشت 1395 481
18 مناقصه هاي پنجشنبه 23 ارديبهشت 1395 376
19 مناقصه هاي شنبه 25 ارديبهشت 1395 454
20 مناقصه هاي يكشنبه 26 ارديبهشت 1395 337
21 مناقصه هاي دوشنبه 27 ارديبهشت 1395 429
22 مناقصه هاي سه شنبه 28 ارديبهشت 1395 438
23 مناقصه هاي چهارشنبه 29 ارديبهشت 1395 485
24 مناقصه هاي پنجشنبه 30 ارديبهشت 1395 326
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

مركز ماشينهاي اداري ايران - ماديران (سالومه محمودي كاشاني)
طي 6 سال همكاري مداوم با شركت رسانه شرق، از خدمات ارائه شده توسط اين شركت راضي هستيم. از نظر زمان ارسال و منظم بودن در ارسال مناقصات و تكميل بودن اطلاعات توانسته اند رضايت شركت ماديران را جلب نمايند.
خرداد 1389

جستجو در مناقصات