رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی جديدترين مناقصه ها فهرست مناقصه هاي آبان 1394
فهرست مناقصه هاي آبان 1394
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 مناقصه هاي يكشنبه 3 آبان 1394 483
2 مناقصه هاي دوشنبه 4 آبان 1394 455
3 مناقصه هاي سه شنبه 5 آبان 1394 379
4 مناقصه هاي چهارشنبه 6 آبان 1394 545
5 مناقصه هاي پنجشنبه 7 آبان 1394 382
6 مناقصه هاي شنبه 9 آبان 1394 570
7 مناقصه هاي يكشنبه 10 آبان 1394 497
8 مناقصه هاي دوشنبه 11 آبان 1394 447
9 مناقصه هاي سه شنبه 12 آبان 1394 469
10 مناقصه هاي چهارشنبه 13 آبان 1394 522
11 مناقصه هاي پنجشنبه 14 آبان 1394 469
12 مناقصه هاي شنبه 16 آبان 1394 669
13 مناقصه هاي يكشنبه 17 آبان 1394 536
14 مناقصه هاي دوشنبه 18 آبان 1394 548
15 مناقصه هاي سه شنبه 19 آبان 1394 522
16 مناقصه هاي چهارشنبه 20 آبان 1394 679
17 مناقصه هاي پنجشنبه 21 آبان 1394 379
18 مناقصه هاي شنبه 23 آبان 1394 413
19 مناقصه هاي يكشنبه 24 آبان 1394 428
20 مناقصه هاي دوشنبه 25 آبان 1394 413
21 مناقصه هاي سه شنبه 26 آبان 1394 538
22 مناقصه هاي چهارشنبه 27 آبان 1394 402
23 مناقصه هاي پنجشنبه 28 آبان 1394 409
24 مناقصه هاي شنبه 30 آبان 1394 395
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

مركز ماشينهاي اداري ايران - ماديران (سالومه محمودي كاشاني)
طي 6 سال همكاري مداوم با شركت رسانه شرق، از خدمات ارائه شده توسط اين شركت راضي هستيم. از نظر زمان ارسال و منظم بودن در ارسال مناقصات و تكميل بودن اطلاعات توانسته اند رضايت شركت ماديران را جلب نمايند.
خرداد 1389

جستجو در مناقصات