رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی جديدترين مناقصه ها فهرست مناقصات مرداد 1394
فهرست مناقصات مرداد 1394
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 مناقصات پنج شنبه 1 مرداد 1394 731
2 مناقصات شنبه 3 مرداد 1394 689
3 مناقصات يكشنبه 4 مرداد 1394 637
4 مناقصات دوشنبه 5 مرداد 1394 715
5 مناقصات سه شنبه 6 مرداد 1394 603
6 مناقصات چهارشنبه 7 مرداد 1394 592
7 مناقصات پنج شنبه 8 مرداد 1394 686
8 مناقصات شنبه 10 مرداد 1394 773
9 مناقصات يكشنبه 11 مرداد 1394 699
10 مناقصات دوشنبه 12 مرداد 1394 618
11 مناقصات سه شنبه 13 مرداد 1394 595
12 مناقصات چهارشنبه 14 مرداد 1394 554
13 مناقصات پنج شنبه 15 مرداد 1394 528
14 مناقصات شنبه 17 مرداد 1394 644
15 مناقصات يكشنبه 18 مرداد 1394 652
16 مناقصات دوشنبه 19 مرداد 1394 633
17 مناقصات چهارشنبه 21 مرداد 1394 725
18 مناقصات پنج شنبه 22 مرداد 1394 578
19 مناقصات شنبه 24 مرداد 1394 789
20 مناقصات يكشنبه 25 مرداد 1394 623
21 مناقصات دوشنبه 26 مرداد 1394 745
22 مناقصات سه شنبه 27 مرداد 1394 601
23 مناقصات چهارشنبه 28 مرداد 1394 626
24 مناقصات پنج شنبه 29 مرداد 1394 718
25 مناقصات شنبه 31 مرداد 1394 737
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

شركت تجارت ايرانيان (سروش شفيعي)
از سال 1383 مشترك رسانه شرق هستيم و ارسال مناقصات توسط شركت رسانه شرق مطلوب بوده و پيگيري و پاسخگويي توسط رسانه شرق بسيار خوب ميباشد.
تير 1389

جستجو در مناقصات