رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی جديدترين مناقصه ها فهرست مناقصات مرداد 1394
فهرست مناقصات مرداد 1394
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 مناقصات پنج شنبه 1 مرداد 1394 643
2 مناقصات شنبه 3 مرداد 1394 593
3 مناقصات يكشنبه 4 مرداد 1394 535
4 مناقصات دوشنبه 5 مرداد 1394 618
5 مناقصات سه شنبه 6 مرداد 1394 506
6 مناقصات چهارشنبه 7 مرداد 1394 493
7 مناقصات پنج شنبه 8 مرداد 1394 547
8 مناقصات شنبه 10 مرداد 1394 660
9 مناقصات يكشنبه 11 مرداد 1394 587
10 مناقصات دوشنبه 12 مرداد 1394 525
11 مناقصات سه شنبه 13 مرداد 1394 519
12 مناقصات چهارشنبه 14 مرداد 1394 481
13 مناقصات پنج شنبه 15 مرداد 1394 452
14 مناقصات شنبه 17 مرداد 1394 554
15 مناقصات يكشنبه 18 مرداد 1394 550
16 مناقصات دوشنبه 19 مرداد 1394 538
17 مناقصات چهارشنبه 21 مرداد 1394 630
18 مناقصات پنج شنبه 22 مرداد 1394 485
19 مناقصات شنبه 24 مرداد 1394 671
20 مناقصات يكشنبه 25 مرداد 1394 539
21 مناقصات دوشنبه 26 مرداد 1394 637
22 مناقصات سه شنبه 27 مرداد 1394 500
23 مناقصات چهارشنبه 28 مرداد 1394 541
24 مناقصات پنج شنبه 29 مرداد 1394 622
25 مناقصات شنبه 31 مرداد 1394 635
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

مركز ماشينهاي اداري ايران - ماديران (سالومه محمودي كاشاني)
طي 6 سال همكاري مداوم با شركت رسانه شرق، از خدمات ارائه شده توسط اين شركت راضي هستيم. از نظر زمان ارسال و منظم بودن در ارسال مناقصات و تكميل بودن اطلاعات توانسته اند رضايت شركت ماديران را جلب نمايند.
خرداد 1389

جستجو در مناقصات