رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی جديدترين مناقصه ها فهرست مناقصه هاي شهريور 1394
فهرست مناقصه هاي شهريور 1394
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 مناقصه هاي يكشنبه 1 شهريور 1394 759
2 مناقصه هاي دوشنبه 2 شهريور 1394 872
3 مناقصه هاي سه شنبه 3 شهريور 1394 764
4 مناقصه هاي چهارشنبه 4 شهريور 1394 713
5 مناقصه هاي پنج شنبه 5 شهريور 1394 583
6 مناقصه هاي شنبه 7 شهريور 1394 668
7 مناقصه هاي يكشنبه 8 شهريور 1394 637
8 مناقصه هاي دوشنبه 9 شهريور 1394 626
9 مناقصه هاي سه شنبه 10 شهريور 1394 663
10 مناقصه هاي چهارشنبه 11 شهريور 1394 811
11 مناقصه هاي پنج شنبه 12 شهريور 1394 483
12 مناقصه هاي شنبه 14 شهريور 1394 735
13 مناقصه هاي يكشنبه 15 شهريور 1394 730
14 مناقصه هاي دوشنبه 16 شهريور 1394 568
15 مناقصه هاي سه شنبه 17 شهريور 1394 717
16 مناقصه هاي چهارشنبه 18 شهريور 1394 555
17 مناقصه هاي پنجشنبه 19 شهريور 1394 602
18 مناقصه هاي شنبه 21 شهريور 1394 765
19 مناقصه هاي يكشنبه 22 شهريور 1394 671
20 مناقصه هاي دوشنبه 23 شهريور 1394 717
21 مناقصه هاي سه شنبه 24 شهريور 1394 755
22 مناقصه هاي چهارشنبه 25 شهريور 1394 679
23 مناقصه هاي پنجشنبه 26 شهريور 1394 592
24 مناقصه هاي شنبه 28 شهريور 1394 648
25 مناقصه هاي يكشنبه 29 شهريور 1394 629
26 مناقصه هاي دوشنبه 30 شهريور 1394 757
27 مناقصه هاي سه شنبه 31 شهريور 1394 797
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

شركت تجارت ايرانيان (سروش شفيعي)
از سال 1383 مشترك رسانه شرق هستيم و ارسال مناقصات توسط شركت رسانه شرق مطلوب بوده و پيگيري و پاسخگويي توسط رسانه شرق بسيار خوب ميباشد.
تير 1389

جستجو در مناقصات