رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی جديدترين مناقصه ها فهرست مناقصه هاي شهريور 1394
فهرست مناقصه هاي شهريور 1394
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 مناقصه هاي يكشنبه 1 شهريور 1394 664
2 مناقصه هاي دوشنبه 2 شهريور 1394 758
3 مناقصه هاي سه شنبه 3 شهريور 1394 635
4 مناقصه هاي چهارشنبه 4 شهريور 1394 612
5 مناقصه هاي پنج شنبه 5 شهريور 1394 491
6 مناقصه هاي شنبه 7 شهريور 1394 570
7 مناقصه هاي يكشنبه 8 شهريور 1394 547
8 مناقصه هاي دوشنبه 9 شهريور 1394 538
9 مناقصه هاي سه شنبه 10 شهريور 1394 577
10 مناقصه هاي چهارشنبه 11 شهريور 1394 699
11 مناقصه هاي پنج شنبه 12 شهريور 1394 418
12 مناقصه هاي شنبه 14 شهريور 1394 603
13 مناقصه هاي يكشنبه 15 شهريور 1394 613
14 مناقصه هاي دوشنبه 16 شهريور 1394 491
15 مناقصه هاي سه شنبه 17 شهريور 1394 596
16 مناقصه هاي چهارشنبه 18 شهريور 1394 480
17 مناقصه هاي پنجشنبه 19 شهريور 1394 523
18 مناقصه هاي شنبه 21 شهريور 1394 673
19 مناقصه هاي يكشنبه 22 شهريور 1394 561
20 مناقصه هاي دوشنبه 23 شهريور 1394 612
21 مناقصه هاي سه شنبه 24 شهريور 1394 616
22 مناقصه هاي چهارشنبه 25 شهريور 1394 580
23 مناقصه هاي پنجشنبه 26 شهريور 1394 496
24 مناقصه هاي شنبه 28 شهريور 1394 564
25 مناقصه هاي يكشنبه 29 شهريور 1394 536
26 مناقصه هاي دوشنبه 30 شهريور 1394 649
27 مناقصه هاي سه شنبه 31 شهريور 1394 685
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

پارس پنگان (امير حسين حسامي)
از سال 1384 تا كنون كه مشترك رسانه شرق هستيم، دقت قابل قبول در رصد و يافتن مناقصات، سادگي در فرم ارسال اطلاعات و اطلاعات مفيد در خصوص تقويم نمايشگاه ها، استفاده از خدمات اين شركت را براي ما قابل قبول نموده است.
مرداد 1389

جستجو در مناقصات