رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی جديدترين مناقصه ها فهرست مناقصه هاي شهريور 1394
فهرست مناقصه هاي شهريور 1394
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 مناقصه هاي يكشنبه 1 شهريور 1394 687
2 مناقصه هاي دوشنبه 2 شهريور 1394 789
3 مناقصه هاي سه شنبه 3 شهريور 1394 672
4 مناقصه هاي چهارشنبه 4 شهريور 1394 634
5 مناقصه هاي پنج شنبه 5 شهريور 1394 510
6 مناقصه هاي شنبه 7 شهريور 1394 595
7 مناقصه هاي يكشنبه 8 شهريور 1394 560
8 مناقصه هاي دوشنبه 9 شهريور 1394 553
9 مناقصه هاي سه شنبه 10 شهريور 1394 594
10 مناقصه هاي چهارشنبه 11 شهريور 1394 724
11 مناقصه هاي پنج شنبه 12 شهريور 1394 427
12 مناقصه هاي شنبه 14 شهريور 1394 632
13 مناقصه هاي يكشنبه 15 شهريور 1394 641
14 مناقصه هاي دوشنبه 16 شهريور 1394 508
15 مناقصه هاي سه شنبه 17 شهريور 1394 620
16 مناقصه هاي چهارشنبه 18 شهريور 1394 496
17 مناقصه هاي پنجشنبه 19 شهريور 1394 542
18 مناقصه هاي شنبه 21 شهريور 1394 691
19 مناقصه هاي يكشنبه 22 شهريور 1394 581
20 مناقصه هاي دوشنبه 23 شهريور 1394 636
21 مناقصه هاي سه شنبه 24 شهريور 1394 644
22 مناقصه هاي چهارشنبه 25 شهريور 1394 602
23 مناقصه هاي پنجشنبه 26 شهريور 1394 517
24 مناقصه هاي شنبه 28 شهريور 1394 580
25 مناقصه هاي يكشنبه 29 شهريور 1394 556
26 مناقصه هاي دوشنبه 30 شهريور 1394 677
27 مناقصه هاي سه شنبه 31 شهريور 1394 714
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

مهندسين مشاور حفكن (مهدي اسماعيلي)
با توجه به سابقه همكاري 4 ساله با رسانه شرق، تا اين لحظه كمبودي احساس نشده است و پيشرفت اطلاع رساني و جزئيات ارسالي مناقصات، نشاندهنده نظم و سيستم به روز رسانه شرق ميباشد.
تير 1389

جستجو در مناقصات