رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی جديدترين مناقصه ها فهرست مناقصه هاي اسفند 1394
فهرست مناقصه هاي اسفند 1394
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 مناقصه هاي شنبه 1 اسفند 1394 573
2 مناقصه هاي يكشنبه 2 اسفند 1394 532
3 مناقصه هاي دوشنبه 3 اسفند 1394 480
4 مناقصه هاي سه شنبه 4 اسفند 1394 573
5 مناقصه هاي چهارشنبه 5 اسفند 1394 692
6 مناقصه هاي پنجشنبه 6 اسفند 1394 486
7 مناقصه هاي شنبه 8 اسفند 1394 514
8 مناقصه هاي يكشنبه 9 اسفند 1394 605
9 مناقصه هاي دوشنبه 10 اسفند 1394 554
10 مناقصه هاي سه شنبه 11 اسفند 1394 618
11 مناقصه هاي چهارشنبه 12 اسفند 1394 529
12 مناقصه هاي پنجشنبه 13 اسفند 1394 497
13 مناقصه هاي شنبه 15 اسفند 1394 603
14 مناقصه هاي يكشنبه 16 اسفند 1394 644
15 مناقصه هاي دوشنبه 17 اسفند 1394 705
16 مناقصه هاي سه شنبه 18 اسفند 1394 642
17 مناقصه هاي چهارشنبه 19 اسفند 1394 587
18 مناقصه هاي پنجشنبه 20 اسفند 1394 516
19 مناقصه هاي شنبه 22 اسفند 1394 495
20 مناقصه هاي دوشنبه 24 اسفند 1394 578
21 مناقصه هاي سه شنبه 25 اسفند 1394 535
22 مناقصه هاي چهارشنبه 26 اسفند 1394 552
23 مناقصه هاي پنجشنبه 27 اسفند 1394 490
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

پارس پنگان (امير حسين حسامي)
از سال 1384 تا كنون كه مشترك رسانه شرق هستيم، دقت قابل قبول در رصد و يافتن مناقصات، سادگي در فرم ارسال اطلاعات و اطلاعات مفيد در خصوص تقويم نمايشگاه ها، استفاده از خدمات اين شركت را براي ما قابل قبول نموده است.
مرداد 1389

جستجو در مناقصات