رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی جديدترين مناقصه ها فهرست مناقصات خرداد 1394
فهرست مناقصات خرداد 1394
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 مناقصات شنبه 2 خرداد 1394 791
2 مناقصات يك شنبه 3 خرداد 1394 674
3 مناقصات دو شنبه 4 خرداد 1394 635
4 مناقصات سه شنبه 5 خرداد 1394 749
5 مناقصات چهار شنبه 6 خرداد 1394 609
6 مناقصات پنج شنبه 7 خرداد 1394 633
7 مناقصات شنبه 9 خرداد 1394 918
8 مناقصات يك شنبه 10 خرداد 1394 593
9 مناقصات دو شنبه 11 خرداد 1394 575
10 مناقصات دو شنبه 12 خرداد 1394 562
11 مناقصات شنبه 16 خرداد 1394 636
12 مناقصات يك شنبه 17 خرداد 1394 493
13 مناقصات دو شنبه 18 خرداد 1394 394
14 مناقصات سه شنبه 19 خرداد 1394 500
15 مناقصات چهار شنبه 20 خرداد 1394 529
16 مناقصات پنج شنبه 21 خرداد 1394 362
17 مناقصات شنبه 23 خرداد 1394 624
18 مناقصات يك شنبه 24 خرداد 1394 581
19 مناقصات دو شنبه 25 خرداد 1394 584
20 مناقصات سه شنبه 26 خرداد 1394 679
21 مناقصات چهار شنبه 27 خرداد 1394 727
22 مناقصات پنج شنبه 28 خرداد 1394 420
23 مناقصات شنبه 30 خرداد 1394 546
24 مناقصات يك شنبه 31 خرداد 1394 569
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

پارس پنگان (امير حسين حسامي)
از سال 1384 تا كنون كه مشترك رسانه شرق هستيم، دقت قابل قبول در رصد و يافتن مناقصات، سادگي در فرم ارسال اطلاعات و اطلاعات مفيد در خصوص تقويم نمايشگاه ها، استفاده از خدمات اين شركت را براي ما قابل قبول نموده است.
مرداد 1389

جستجو در مناقصات