رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی جديدترين مناقصه ها فهرست مناقصات خرداد 1394
فهرست مناقصات خرداد 1394
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 مناقصات شنبه 2 خرداد 1394 742
2 مناقصات يك شنبه 3 خرداد 1394 644
3 مناقصات دو شنبه 4 خرداد 1394 593
4 مناقصات سه شنبه 5 خرداد 1394 703
5 مناقصات چهار شنبه 6 خرداد 1394 566
6 مناقصات پنج شنبه 7 خرداد 1394 591
7 مناقصات شنبه 9 خرداد 1394 860
8 مناقصات يك شنبه 10 خرداد 1394 558
9 مناقصات دو شنبه 11 خرداد 1394 525
10 مناقصات دو شنبه 12 خرداد 1394 521
11 مناقصات شنبه 16 خرداد 1394 591
12 مناقصات يك شنبه 17 خرداد 1394 457
13 مناقصات دو شنبه 18 خرداد 1394 360
14 مناقصات سه شنبه 19 خرداد 1394 469
15 مناقصات چهار شنبه 20 خرداد 1394 497
16 مناقصات پنج شنبه 21 خرداد 1394 332
17 مناقصات شنبه 23 خرداد 1394 584
18 مناقصات يك شنبه 24 خرداد 1394 549
19 مناقصات دو شنبه 25 خرداد 1394 542
20 مناقصات سه شنبه 26 خرداد 1394 640
21 مناقصات چهار شنبه 27 خرداد 1394 678
22 مناقصات پنج شنبه 28 خرداد 1394 396
23 مناقصات شنبه 30 خرداد 1394 473
24 مناقصات يك شنبه 31 خرداد 1394 539
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

پارس پنگان (امير حسين حسامي)
از سال 1384 تا كنون كه مشترك رسانه شرق هستيم، دقت قابل قبول در رصد و يافتن مناقصات، سادگي در فرم ارسال اطلاعات و اطلاعات مفيد در خصوص تقويم نمايشگاه ها، استفاده از خدمات اين شركت را براي ما قابل قبول نموده است.
مرداد 1389

جستجو در مناقصات