رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی مناقصات سال 1387 اجراي عمليات خاكي و ساخت اسكلت بتني (فراخوان نخست - نوبت دوم)

اجراي عمليات خاكي و ساخت اسكلت بتني (فراخوان نخست - نوبت دوم)

نامه الکترونیک چاپ
آگهي مناقصه نوبت دوم
فراخوان نخست
دستگاه مناقصه گزار: سازمان مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي وزارت مسكن و شهرسازي
عنوان پروژه: اجراي عمليات خاكي و ساخت اسكلت بتني در بيمارستان 200 تختخوابي جهرم واقع در استان فارس
رتبه لازم: حداقل رتبه دو در رشته ابنيه
زير بناي پروژه: حدود 21000 متر مربع
برآورد تخميني بر اساس فهرست بهاي سال 86: حدود 55 ميليارد ريال
براي دريافت اسناد به سايت پايگاه مناقصات كشور مراجعه فرماييد.
www.iets.mporg.ir
مهلت تكميل و تحويل اسناد ارزيابي به سازمان: 14 روز پس از تاريخ چاپ نوبت دوم فراخوان
تلفن تماس: 88067803
هزينه درج آگهي از برنده ماقصه دريافت خواهد شد. درج اين آگهي هيچگونه تعهدي براي دستگاه مناقصه گزار ايجاد نمي نمايد.
سازمان مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي وزارت مسكن و شهرسازي
روزنامه: اطلاعات - صفحه: 7
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

شركت تجارت ايرانيان (سروش شفيعي)
از سال 1383 مشترك رسانه شرق هستيم و ارسال مناقصات توسط شركت رسانه شرق مطلوب بوده و پيگيري و پاسخگويي توسط رسانه شرق بسيار خوب ميباشد.
تير 1389

جستجو در مناقصات