رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی مناقصات سال 1387 خريد هواساز بيمارستان (نوبت دوم)

خريد هواساز بيمارستان (نوبت دوم)

نامه الکترونیک چاپ
آگهي مناقصه عمومي - نوبت دوم
وزارت مسكن و شهرسازي- سازمان مجري ساختمان ها و تاسيسات دولتي و عمومي در نظر دارد نسبت به خريد و حمل هفت دستگاه هواساز بيمارستان دكتر محمد كرمانشاهي از طريق برگزاري مناقصه عمومي اقدام نمايد. بدينوسيله از كليه سازندگان معتبر درخواست مي شود به منظور دريافت مدارك مناقصه از تاريخ درج آگهي به مدت يك هفته به همراه معرفينامه كتبي و فيش بانكي به مبلغ يكصد هزار ريال واريز شده به حساب 95559 بانك ملي شعبه حساب هاي دولتي به نام وزارت مسكن و شهرسازي به اداره كل پيمان و رسيدگي واقع در خيابان ملاصدرا- خيابان شيراز شمالي- خيابان دانشور شرقي- پلاك 10- بلوك غربي- طبقه ششم مراجعه نمايند.
سازمان در رد يا قبول هر يك يا تمامي پيشنهادها مختار بوده و هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد. ضمنا متن آگهي و شرايط مناقصه در سايت پايگاه مناقصات كشور به آدرس زير درج شده است.
www.iets.mporg.ir
سازمان مجري ساختمان ها و تاسيسات دولتي و عمومي- وزارت مسكن و شهرسازي
روزنامه: اطلاعات - صفحه: 7
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

كالاي آهن سيفي (محمد سيفي)
اطلاعات ارسالي توسط رسانه شرق، كافي و كامل و بي نقص ميباشد
تير 1389

جستجو در مناقصات