رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی مناقصات سال 1387 اجراي عمليات خاكي و ساخت اسكلت بتني (نوبت دوم - فراخوان نخست)

اجراي عمليات خاكي و ساخت اسكلت بتني (نوبت دوم - فراخوان نخست)

نامه الکترونیک چاپ
آگهي مناقصه نوبت دوم
فراخوان نخست
دستگاه مناقصه گزار: سازمان مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي وزارت مسكن و شهرسازي
عنوان پروژه: اجراي عمليات خاكي و ساخت اسكلت بتني در بيمارستان 220 تختخوابي بروجن واقع در استان چهارمحال و بختياري
رتبه لازم: حداقل دو در رشته ابنيه
زير بناي پروژه: حدود 16500 متر مربع
برآورد تخميني بر اساس فهرست بهاي سال 86: حدود چهل ميليارد ريال
براي دريافت اسناد به سايت پايگاه مناقصات كشور مراجعه فرماييد.
www.iets.mporg.ir مهلت تكميل و تحويل اسناد ارزيابي به سازمان: 14 روز پس از تاريخ چاپ نوبت دوم فراخوان
تلفن تماس: 88067803
هزينه درج آگهي از برنده ماقصه دريافت خواهد شد. درج اين آگهي هيچگونه تعهدي براي دستگاه مناقصه گزار ايجاد نمي نمايد.
سازمان مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي وزارت مسكن و شهرسازي
روزنامه: اطلاعات - صفحه: 7
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

كارا تلفن (محمد جواد نيك بين - مدير بازرگاني)
با توجه به نياز شركت به كسب آخرين اطلاعات در خصوص مناقصه هاي موجود، امكان بررسي كليه روزنامه ها و سايت ها در هر روز فقط با داشتن امكانات وسيع و صرف هزينه ميسر بود كه اين مهم در سال 1383 از طريق اشتراك مركز اطلاع رساني تخصصي رسانه شرق عملي گرديد.
آذر 1389

جستجو در مناقصات