رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی مناقصات سال 1387 امور خدماتي سالن تجاري پايانه مرزي (مناقصه يك مرحله اي شماره 11/61/87) نوبت اول

امور خدماتي سالن تجاري پايانه مرزي (مناقصه يك مرحله اي شماره 11/61/87) نوبت اول

نامه الکترونیک چاپ
آگهي مناقصه يك مرحله اي - نوبت اول
به شماره 11/61/87
موضوع:واگذاري امور خدماتي سالن جديد تجاري پايانه مرزي ميلك زابل
تضمين شركت در مناقصه مبلغ 38 ميليون ريال به صورت ضمانتنامه بانكي و يا فيش واريزي
مهلت و محل دريافت اسناد تا تاريخ 4/8/87 به آدرس زاهدان خيابان دانشگاه ابتداي كوي استانداري اداره كل حمل و نقل و پايانه ها دبيرخانه كميسيون معاملات
مهلت و محل تحويل پيشنهادها: تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 13/8/87 به دبيرخانه كميسيون معاملات در قبال اخذ رسيد
تاريخ بازگشايي پيشنهادها: ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 14/8/87 در محل ساختمان اداري اين اداره كل جهت اطلاعات بيشتر مي توانيد به سايت اينترنتي http://iets.mporg.ir مراجعه نماييد.
ضمنا هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي استان سيستان و بلوچستان
روزنامه: اطلاعات - صفحه: 5
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

كارا تلفن (محمد جواد نيك بين - مدير بازرگاني)
با توجه به نياز شركت به كسب آخرين اطلاعات در خصوص مناقصه هاي موجود، امكان بررسي كليه روزنامه ها و سايت ها در هر روز فقط با داشتن امكانات وسيع و صرف هزينه ميسر بود كه اين مهم در سال 1383 از طريق اشتراك مركز اطلاع رساني تخصصي رسانه شرق عملي گرديد.
آذر 1389

جستجو در مناقصات