رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی مناقصات سال 1387 امور خدماتي سالن تجاري پايانه مرزي (مناقصه يك مرحله اي شماره 11/61/87) نوبت اول

امور خدماتي سالن تجاري پايانه مرزي (مناقصه يك مرحله اي شماره 11/61/87) نوبت اول

نامه الکترونیک چاپ
آگهي مناقصه يك مرحله اي - نوبت اول
به شماره 11/61/87
موضوع:واگذاري امور خدماتي سالن جديد تجاري پايانه مرزي ميلك زابل
تضمين شركت در مناقصه مبلغ 38 ميليون ريال به صورت ضمانتنامه بانكي و يا فيش واريزي
مهلت و محل دريافت اسناد تا تاريخ 4/8/87 به آدرس زاهدان خيابان دانشگاه ابتداي كوي استانداري اداره كل حمل و نقل و پايانه ها دبيرخانه كميسيون معاملات
مهلت و محل تحويل پيشنهادها: تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 13/8/87 به دبيرخانه كميسيون معاملات در قبال اخذ رسيد
تاريخ بازگشايي پيشنهادها: ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 14/8/87 در محل ساختمان اداري اين اداره كل جهت اطلاعات بيشتر مي توانيد به سايت اينترنتي http://iets.mporg.ir مراجعه نماييد.
ضمنا هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي استان سيستان و بلوچستان
روزنامه: اطلاعات - صفحه: 5
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

كالاي آهن سيفي (محمد سيفي)
اطلاعات ارسالي توسط رسانه شرق، كافي و كامل و بي نقص ميباشد
تير 1389

جستجو در مناقصات