رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی مناقصات سال 1387 نصب و راه اندازي تاسيسات برودتي و گرمايشي

نصب و راه اندازي تاسيسات برودتي و گرمايشي

نامه الکترونیک چاپ
آگهي مناقصه عمومي
شركت سنگ آهن مركزي ايران - بافق در نظر دارد نسبت به اجراي پروژه نصب و راه اندازي تاسيساتي برودتي و گرمايشي سالن چند منظوره خود از طريق مناقصه عمومي اقدام نمايد.
لذا شركتهاي واجد شرايط و توانمند مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه از تاريخ آخرين نشر آگهي به مدت 10 روز با در دست داشتن فيش واريزي به مبلغ 000/100 ريال به حساب جاري 1080 نزد بانك ملي شعبه آهنشهر بافق كد 3565 بنام اين شركت به آدرس يزد- بافق كيلومتر 12 جاده بهاباد واحد تداركات مراجعه نمايند.
جهت كسب كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي 5-03524254404 تماس حاصل نمايند.
ضمنا آگهي مناقصه در سايت www.icioc.com قابل رويت مي باشد.
هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
شركت سنگ آهن مركزي ايران- بافق
روزنامه: اطلاعات - صفحه: 5
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

مهندسين مشاور حفكن (مهدي اسماعيلي)
با توجه به سابقه همكاري 4 ساله با رسانه شرق، تا اين لحظه كمبودي احساس نشده است و پيشرفت اطلاع رساني و جزئيات ارسالي مناقصات، نشاندهنده نظم و سيستم به روز رسانه شرق ميباشد.
تير 1389

جستجو در مناقصات