رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی مناقصات سال 1386 خريد كلر مايع، پركلرين و كلرور

خريد كلر مايع، پركلرين و كلرور

نامه الکترونیک چاپ
آگهي مناقصه
شركت آب و فاضلاب استان كرمانشاه در نظر دارد از طريق مناقصه عمومي نسبت به خريدكلر مايع، پركلرين و كلرور مورد نياز؛ سال 87 از محل منابع داخلي اقدام نمايد.
لذا از كليه شركتهاي توليدكننده در اين زمينه دعوت مي شود جهت دريافت اسناد مناقصه حداكثر ده روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم به دفتر قراردادها اين شركت به نشاني كرمانشاه بلوار شهيد مصطفي امامي نرسيده به ميدان گلستان مراجعه نمايند.
ضمنا هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
روزنامه: آگهي مشتركين رسانه شرق - صفحه: 1
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

شركت تجارت ايرانيان (سروش شفيعي)
از سال 1383 مشترك رسانه شرق هستيم و ارسال مناقصات توسط شركت رسانه شرق مطلوب بوده و پيگيري و پاسخگويي توسط رسانه شرق بسيار خوب ميباشد.
تير 1389

جستجو در مناقصات