رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی مناقصات سال 1386 خريد كلر مايع، پركلرين و كلرور

خريد كلر مايع، پركلرين و كلرور

نامه الکترونیک چاپ
آگهي مناقصه
شركت آب و فاضلاب استان كرمانشاه در نظر دارد از طريق مناقصه عمومي نسبت به خريدكلر مايع، پركلرين و كلرور مورد نياز؛ سال 87 از محل منابع داخلي اقدام نمايد.
لذا از كليه شركتهاي توليدكننده در اين زمينه دعوت مي شود جهت دريافت اسناد مناقصه حداكثر ده روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم به دفتر قراردادها اين شركت به نشاني كرمانشاه بلوار شهيد مصطفي امامي نرسيده به ميدان گلستان مراجعه نمايند.
ضمنا هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
روزنامه: آگهي مشتركين رسانه شرق - صفحه: 1
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

شركت سيستمهاي خودكار پايا (محمد علي حداد زاده)
... از سال 1385 مشترك رسانه شرق هستيم. ارسال اطلاعات به صورت منظم، بدون وقفه و با دقت زياد از مهم ترين مزيت هاي رسانه شرق مي باشد. ...
ارديبهشت 1389

جستجو در مناقصات