رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی مناقصات سال 1386 خريد كلر مايع، پركلرين و كلرور

خريد كلر مايع، پركلرين و كلرور

نامه الکترونیک چاپ
آگهي مناقصه
شركت آب و فاضلاب استان كرمانشاه در نظر دارد از طريق مناقصه عمومي نسبت به خريدكلر مايع، پركلرين و كلرور مورد نياز؛ سال 87 از محل منابع داخلي اقدام نمايد.
لذا از كليه شركتهاي توليدكننده در اين زمينه دعوت مي شود جهت دريافت اسناد مناقصه حداكثر ده روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم به دفتر قراردادها اين شركت به نشاني كرمانشاه بلوار شهيد مصطفي امامي نرسيده به ميدان گلستان مراجعه نمايند.
ضمنا هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
روزنامه: آگهي مشتركين رسانه شرق - صفحه: 1
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

كارا تلفن (محمد جواد نيك بين - مدير بازرگاني)
با توجه به نياز شركت به كسب آخرين اطلاعات در خصوص مناقصه هاي موجود، امكان بررسي كليه روزنامه ها و سايت ها در هر روز فقط با داشتن امكانات وسيع و صرف هزينه ميسر بود كه اين مهم در سال 1383 از طريق اشتراك مركز اطلاع رساني تخصصي رسانه شرق عملي گرديد.
آذر 1389

جستجو در مناقصات